ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19) - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΓΚ

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής (ΙΝΓΚ) παραμένει στην πρώτη γραμμή της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται για τη διεκπεραίωση των αναλύσεων για τον  κορωνοϊο (COVID19) και απευθύνει έκκληση προς όλους όπως ακολουθούν τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας και εφαρμόζουν τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
 

 

 

CING endorses the Manifesto for EU Covid-19 Research

 
CING has endorsed the EU Manifesto to maximise the accessibility of research results in the fight against COVID-19. CING committed to:
 
  • make the generated results public and accessible without delay
  • make scientific papers and research data available in open access without delay
  • following the FAIR principles via preprint servers or public repositories, with rights for others to build upon the publications and data and with access to the tools needed for their validation.
 
 
Το ΙΝΓΚ επικύρωσε το Μανιφέστο της ΕΕ για την έρευνα του Covid-19
 
Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου επικύρωσε το Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεγιστοποίηση της προσβασιμότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον αγώνα κατά του COVID. Το ΙΝΓΚ δεσμεύτηκε: 
 
  • να δημοσιοποιεί τα παραγόμενα αποτελέσματα χωρίς καθυστέρηση 
  • να διαθέτει επιστημονικά έγγραφα και ερευνητικά δεδομένα σε ανοιχτή πρόσβαση χωρίς καθυστέρηση 
  • να ακολουθεί τις αρχές του Δικαίου (FAIR principles) μέσω διακομιστών προεκτύπωσης ή δημόσιων αποθετηρίων, με δικαιώματα για συγγραφή δημοσιεύσεων δεδομένων με πρόσβαση στα εργαλεία που απαιτούνται για επικύρωσή τους.

 

 

Maximising the Accessibility of Reserach Results in the fight Against Covid-19

 

winner