Επαναλειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων / Reopening of Outpatient Clinics

Σχετικά με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερ. 27 Απριλίου 2020, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με Αριθμό 173 και αφορά την  επαναλειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων Ειδικοτήτων για αντιμετώπιση ψυχρών (μη επειγόντων) περιστατικών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Εξωτερικά Ιατρεία, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 
  • Για την ασφάλεια, τόσο των ασθενών, όσο και του προσωπικού που εργάζεται στο Ινστιτούτο, για εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία, θα προσέρχονται μόνο οι ασθενείς οι οποίοι θα τύχουν τηλεφωνικής ενημέρωσης από τις αντίστοιχες Κλινικές του Ινστιτούτου.
  • Για όλες τις κλινικές, τα ραντεβού που ακυρώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, θα επαναπρογραμματισθούν και οι επηρεαζόμενοι ασθενείς θα τύχουν ενημέρωσης.
  • Το τμήμα Φυσιοθεραπείας δε θα δέχεται ραντεβού για φυσιοθεραπείες μέχρι νεοτέρας. Γίνονται μόνο αξιολογήσεις για υποστηρικτικά μέσα (π.χ. τροχοκαθίσματα) σε προκαθορισμένα ραντεβού.
  • Η Κοινωνική Λειτουργός θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τηλεφωνικά
 
 
 
 
 
The outpatient clinics of public and private hospitals are reopening on Monday, 27 April 2020, according to a decree issued by the Minister of Health, which has been published in the Official Gazette of the Republic on 23 April. Consequently, clinics/departments will be allowed to arrange appointments for cases that are not urgent. 
 
 
The Cyprus Institute of Neurology and Genetics informs the patients that:
 
  • For the safety of both the patients and the staff working at the Institute, only the patients who will receive telephone information from the relevant Clinics of the Institute will come for examination at the Outpatient Clinics.
  • For all clinics, appointments cancelled during the pandemic will be rescheduled and affected patients will be informed accordingly.
  • The Physiotherapy Unit will not accept any appointments, until further notice. Only evaluations for supportive means will take place (e.g. wheelchairs), upon previously set appointments. 
  • The Social Services will continue the support via the  telephone 
Other News
winner