Vacancies

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι ένα δικοινοτικό, μη-κερδοσκοπικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό, ιατρικό κέντρο. Προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές και κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες, αναπτύσσει καινοτόμο έρευνα και παρέχει προηγμένη εκπαίδευση στους τομείς της Νευρολογίας και Βϊοιατρικών Επιστημών.

Η φιλοσοφία του ΙΝΓΚ, παράλληλα με το Όραμα και την Αποστολή του, συνοψίζεται από τις πέντε θεμελιώδεις αξίες: Αριστεία, Κοινωνική Προσφορά, Επαγγελματισμός, Καινοτομία και Ομαδικότητα.

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), is a bi-communal, non-profit, research, academic, medical centre. It offers high level medical and clinical laboratory services, pursues innovative research and provides advanced education in the areas of Neurology and Biomedical Sciences.

CING’s philosophy, in line with the Vision and Mission statements, is summarized by the five core values, Excellence, Social Service, Professionalism, Innovation and Teamwork.

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.
The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is an equal opportunities employer.

 

Regulation concerning Staff Recruitment and Selection

------------------------------------------

 

Ref. code: 211019

 

JOB SUMMARY
 
The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is looking for a full time Neurologist in its Clinical Neurosciences Section.
 
The suitable candidate will be a certified medical doctor trained in the diagnosis and treatment of neurological diseases. Additionally, he/she may engage in research and education. 
 
 
WHAT WE ARE SEEKING
 
 • An MD degree with a sub specialty in Neurology; and 
 • Recognized board certification in Neurology; and
 • License or eligible for license from the Pancyprian Medical Association; and 
 • Command of the Greek and English languages
 
Supervisory, counselling as well as grant writing skills will be considered as advantages.
 
 
WHAT WE OFFER
 
 • Highly collaborative culture
 • A CHKS accredited outpatient and inpatient centre with specialized clinics and laboratories functioning as a national referral centre for neurological disorders  
 • Cutting-edge basic and clinical neuroscience research and top-notch facilities at the Institute
 • Opportunities for advancement as an academic:
- Research infrastructure and resources 
- Opportunities to participate in the activities of CSMM (supervision of MSc/PhD students and teaching in the CSMM programs)
 • Competitive salary and generous benefits
 
 
HOW TO APPLY
 
A cover letter and a detailed curriculum vitae, and names of two referees should reach the Institute by Saturday 29 February 2020 by e-mail at: vacancies@cing.ac.cy, stating  the  reference code. Contact person for further information: Ms Anna Michaelidou, tel.: 22392789, e-mail: annam@cing.ac.cy
The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is inviting potential candidates for expression of interest for the following fellowships:
 
 • Fellowship programme in Neuromuscular Disorders and Electromyography (ref. code: 210619(a))
 • Fellowship programme in Multiple Sclerosis and Autoimmune Neurology (ref. code: 210619(b))
 • Fellowship programme in Movement Disorders / Neurodegenerative Diseases (ref. code: 210619(c))
 
CLINICAL FELLOWSHIPS’ OBJECTIVES 
 
The objective of the Clinical Fellowship Programme is to provide a well-defined clinical Training Programme in the Neurology Clinics and Clinical Laboratories of the Institute, with recognized expertise in each specific field. Neurologists that are recently qualified can learn from participating in the Institute’s Specialized Clinics, including specific techniques conducted such as Botox injection, as well as training in related techniques such as Electromyography and Neurophysiology. Clinical training will be combined with opportunities for research projects either clinical or laboratory based, depending on the candidate’s skills and interests. The clinical fellowship trainings are for an initial period of 12 months. The number of fellowships will be decided depending on the expression of interest received.
 
 
ELIGIBILITY
 
 • Completed Neurology Training in an Accredited Residency Program; and
 • Licence or eligible for licence from the Pancyprian Medical Association; and
 • Command of the English and Greek languages; and
 • Demonstrated academic potential
 
HOW TO EXPRESS INTEREST
 • A cover letter explaining why and how the clinical fellowship in the particular field is relevant.   
  Applicants are encouraged to clearly explain their objectives in the context of their usual practice, specifying the gains that are expected from the fellowship.
 • A detailed curriculum vitae 
 • Names of two referees 
Submissions to the following email address: vacancies@cing.ac.cy, stating the reference code.  
 
Contact persons for further information: Dr Eleni Papanicolaou (ezamba@cing.ac.cy), or Dr Kleopa Kleopas (kleopa@cing.ac.cy), or Dr Savvas Papacostas (savvas@cing.ac.cy), or Mrs Anna Michaelidou (annam@cing.ac.cy)  

Ref. code: 300919

Η ΘΕΣΗ

 
Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου ψάχνει για έναν Τεχνικό Εργαστηρίου για το Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής. 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως διαχείριση βάσης δεδομένων, αρχειοθέτηση εγγράφων, καθώς επίσης και γενικές εργαστηριακές εργασίες, κατόπιν εκπαίδευσης. 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ
 
 • Απολυτήριο Λυκείου  
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
 • Προηγούμενη εμπειρία σε κλινικό εργαστήριο
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
 
Συνοδευτική επιστολή μαζί με λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει τα ονόματα 2 ατόμων για συστάσεις θα πρέπει να φθάσουν στο Ινστιτούτο μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 με e-mail στο: vacancies@cing.ac.cy, αναφέροντας τον κωδικό αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην κα Άννα Μιχαηλίδου, τηλ. 22392789. 

Ref. code: 211219

 

JOB SUMMARY
 
The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is looking for a full time Senior Neurologist/Department Head for its Clinical Neurosciences Section. 
 
The suitable candidate will head the associated Department under the Clinical Sciences, as a certified medical doctor trained in the diagnosis and treatment of neurological diseases. Additionally, he/she will provide expert clinical services in one or more of our specialized Neurological Centres and diagnostic Laboratories as well as engage in research and education. The above position is combined with a faculty position at the appropriate rank commensurate with experience and track record at the Cyprus School of Molecular Medicine (CSMM), the post-graduate School of the Institute.
 
He/she will be accountable to the Chief Executive Medical Director and will be a member of the Institute’s Scientific Council. 
 
The selected candidate will commence work in November 2020. 
 
 
 
WHAT WE ARE SEEKING
 
An MD degree with a sub specialty in Neurology; and 
Recognized board certification in Neurology; and
License or eligible for license from the Pancyprian Medical Association; and 
A minimum of 6 years of post-graduate training and experience in an accredited medical centre; and
Knowledge of clinical operations and procedures; and
Supervisory experience; and
Command of the Greek and English languages; and
Ability to designing and carrying out original independent research programs; and
Demonstrated track record and commitment to research with peer reviewed publications.
 
Experience in Epileptology, Behavioural neurology and Clinical Neurophysiology (EEG, Evoked Potentials, Polysomnography) will be considered an advantage.
 
 
 
WHAT WE OFFER
 
Highly collaborative culture
A CHKS accredited outpatient and inpatient centre with specialized clinics and laboratories functioning as a national referral centre for neurological disorders  
Cutting-edge basic and clinical neuroscience research and top-notch facilities at the Institute
Opportunities for advancement as an academic:
   - Research infrastructure and resources are allocated including dedicated lab space and research staff
   - Opportunities to participate in the activities of CSMM (supervision of MSc/PhD students and teaching in the CSMM programs)
   - Competitive salary and generous benefits. 
 
 
HOW TO APPLY
 
A cover letter and a detailed curriculum vitae, 3 representative publications, and names of two referees should reach the Institute by Saturday, 29 February 2020 by e-mail at: vacancies@cing.ac.cy, stating  the  reference code. Contact person for further information: Ms Anna Michaelidou, e-mail: annam@cing.ac.cy.
winner