Vacancies

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι ένα δικοινοτικό, μη-κερδοσκοπικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό, ιατρικό κέντρο. Προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές και κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες, αναπτύσσει καινοτόμο έρευνα και παρέχει προηγμένη εκπαίδευση στους τομείς της Νευρολογίας και Βϊοιατρικών Επιστημών.

Η φιλοσοφία του ΙΝΓΚ, παράλληλα με το Όραμα και την Αποστολή του, συνοψίζεται από τις πέντε θεμελιώδεις αξίες: Αριστεία, Κοινωνική Προσφορά, Επαγγελματισμός, Καινοτομία και Ομαδικότητα.

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), is a bi-communal, non-profit, research, academic, medical centre. It offers high level medical and clinical laboratory services, pursues innovative research and provides advanced education in the areas of Neurology and Biomedical Sciences.

CING’s philosophy, in line with the Vision and Mission statements, is summarized by the five core values, Excellence, Social Service, Professionalism, Innovation and Teamwork.

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.
The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is an equal opportunities employer.

 

Regulation concerning Staff Recruitment and Selection

------------------------------------------

 

Ref. code: 211022

 

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), is an internationally recognised Centre of Excellence offering specialized services, translational research and postgraduate education in the fields of neurology, genetics, biomedical and medical sciences. This is probably the most successful model nowadays as it combines education, service and innovative research activities in one centre, providing major medical benefits to the people, society and the country. CING, was one of the first, and today one of the best Institutes in Europe where postgraduate education, research and service have been successfully combined.  

Our main aim is to improve continuously in order to lessen the suffering of patients and their families and prevent diseases through patient care, research and educational programs on neurological and genetic conditions such as muscular dystrophy, multiple sclerosis, epilepsy, chromosomal abnormalities and all other aspects of molecular biology and genetics such as thalassaemia, molecular virology, mental retardation, cardiovascular disease, stroke, cystic fibrosis and neurogenetics. Moreover, CING plays a key role in the fight against crime by providing specialized DNA services to the police authorities and expert court testimony for criminal and civil investigations. 

We’re looking for people who share our vision and who will become part of our core team dedicated to upgrade the quality of life of our patients. CING is an excellent opportunity for medical professionals who are interested in combining medical practice with research and education. 

We are currently seeking to recruit a Senior Neurologist/Department Head to head one of the Institute’s Clinical Departments, based at the Institute’s premises in Nicosia, Cyprus. 

The Department provides outpatient and inpatient care, diagnosis, management and counselling on the whole spectrum of neurological diseases. The Department is predominantly involved with the clinical and laboratory evaluation (muscle and nerve biopsies) of patients with an emphasis on neuromuscular disorders such as, myopathies, motor neuron disease and neuropathies. The department’s services are unique to Cyprus. The Neuropathology department is also active in the research of neurodegenerative diseases, as well as both peripheral and central nervous system amyloidoses. The Department is also involved in the CING’s academic activities such as the delivery of lectures/tutorials in Neurosciences and Neurogenetics (as part of the postgraduate programmes) and the supervision of MSc and PhD students. 

What you will be doing: 

The suitable candidate will head one of the Institute’s Clinical Departments as certified medical doctor trained in the diagnosis and treatment of neurological diseases. Additionally, he/she will engage in research and education. The above position is combined with a faculty position at the appropriate academic rank commensurate with experience and track record at the Cyprus Institute of Neurology and Genetics.

The successful candidate will be accountable to the Chief Executive Officer and Medical Director and he/she will be a member of the Institute’s Scientific Council. 


What we are seeking:


•    An MD degree with a sub specialty in Neurology; and 
•    Recognized board certification in Neurology; and
•    License or eligible for license from the Pancyprian Medical Association; and 
•    A minimum of 6 years of post-graduate training and experience in an accredited medical centre; and
•    Knowledge of clinical operations and procedures; and
•    Supervisory experience; and
•    Command of the Greek and English languages; and

Experience in Neuromuscular/Muscle Disorders and Neuropathology will be considered an advantage.


WHAT WE OFFER

•    Highly collaborative culture
•    A CHKS accredited outpatient and inpatient centre with specialized clinics and laboratories functioning as a national referral centre for neurological disorders  
•    Cutting-edge basic and clinical neuroscience research and top-notch facilities at the Institute
•    Opportunities for advancement as an academic:
-    Research infrastructure and resources are allocated including dedicated lab space and research staff
-    Opportunities to participate in the academic activities of the CING (supervision of MSc/PhD students and teaching in the CING postgraduate programmes)
•    An attractive compensation package will be offered to the successful candidate, including a competitive relocation package for people who will be relocating to Cyprus for the purposes of taking up employment at the Institute. 


HOW TO APPLY

A cover letter and a detailed curriculum vitae, 3 representative publications, and names of two referees should reach the Institute by e-mail at: [email protected], stating  the  reference code. Contact person for further information: Ms Anna Michaelidou, tel.: 22392789, e-mail: [email protected]
 

Re. code: 250223

We are looking for a Secretary to join the Molecular Genetics Thalassaemia Department of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics. 

The Molecular Genetics Thalassaemia Department serves as a reference centre for haemoglobinopathies in Cyprus and as a hub excellence in research and diagnosis of haemoglobinopathies and other rare anaemias.

POSITION SUMMARY

The successful candidate will perform administrative and secretarial duties such as typing of reports, filing, schedule of appointments and receive and screen telephone calls.

This is a permanent full-time position and the starting monthly gross salary is €1,304.12 plus 13th salary (salary scale: A2/A5/A7+4).

WHAT WE ARE SEEKING

  • A College Secretarial Diploma; and
  • A minimum of 1 year of job-related experience
  • Excellent command of the Greek and English languages
  • Interpersonal and problem solving skills

 

Previous experience in a similar position will be considered as an advantage. 

 

HOW TO APPLY


A cover letter, together with a detailed curriculum vitae and names of two (2) referees should reach the Institute by Friday, 10 February 2023, by e-mail at: [email protected], stating the reference code. Contact person for further information: Ms. Anna Michaelidou, tel.: 22392789.
 

Ref. code: 250123

We are looking for a Laboratory Scientific Officer to join the Molecular Genetics Thalassaemia Department of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics. 


The Molecular Genetics Thalassaemia Department at CING serves as reference centre for haemoglobinopathies in Cyprus and as a hub of excellence in research and diagnosis of haemoglobinopathies and other rare anaemias.  

This position is for a period of 12 months with a possibility of extension.


JOB SUMMARY 

The successful candidate will work on two European patient registries for rare haematological disorders, namely the Rare Anaemia Disorders European Epidemiological Platform (RADeep; https://www.radeepnetwork.eu) and the European Blood Disorders Platform (ENROL; https://eurobloodnet.eu/enrol). The successful candidate will be part of a European team managing and developing RADeep and ENROL, and will be responsible for the management, technical analysis and implementation of computational tasks associated with RADeep and ENROL. 

 

WHAT WE ARE SEEKING

•     BSc or equivalent degree in Bioinformatics, Computer Science or Computational Biology or a closely related field. 
•    Strong command of the English language
•    Strong interpersonal and communication skills
•    Strong organisational and time management skills

The following will be considered as advantage:
•    An MSc/PhD in bioinformatics or computational biology.
•    Previous experience in research project management 
•    Previous experience in managing and analysing biological or clinical data.
•    Programming skills in R and/or PHP

 

HOW TO APPLY

A cover letter together with a detailed curriculum vitae should reach the Institute by Friday, 10 February 2023, by e-mail at: [email protected], stating the reference code.  Contact person for further information: Mrs Anna Michaelidou, tel.: 22392789. 
 

(Ref. code: 190122)

We are currently seeking to recruit a Senior Clinical Geneticist/Department Head to head the Clinical Genetics & Genomics Department of the Institute, based at the Institute’s premises in Nicosia, Cyprus. 

The Department, acts as a reference centre for the whole of Cyprus and provides outpatients and inpatient care, diagnosis, management and counselling on the whole spectrum of genetic diseases. It’s an official member of the European Reference Networks, ERN-ITHACA and additionally, several research projects are carried out in collaboration with other departments at CING and other hospitals or clinics.

What you will be doing:

The suitable candidate will head the Clinical Genetics & Genomics Department as certified medical doctor trained in the diagnosis, treatment and management of genetic diseases. 
Additionally, he/she may engage in research and education. The above position is combined with a faculty position at the appropriate rank commensurate with experience and track record at the post-graduate School of the Institute.
The successful candidate will be accountable to the Chief Executive Officer and Medical Director and he/she will be a member of the Institute’s Scientific Council. 

 

What we are seeking:

•    An MD degree with a sub specialty in Clinical Genetics; and 
•    Recognized board certification in Clinical Genetics; and
•    License or eligible for license from the Pancyprian Medical Association; and 
•    A minimum of 6 years of post-graduate training and experience in an accredited medical centre; and
•    Knowledge of clinical operations and procedures; and
•    Supervisory experience; and
•    Command of the Greek and English languages; 

 

What we offer: 

•    Highly collaborative culture
•    A CHKS accredited outpatient and inpatient centre with specialized clinics and laboratories functioning as a national referral centre for neurological disorders  
•    Participation in the European Reference Networks (ERNs)
•    Cutting-edge basic and clinical neuroscience & clinical genetics research and top-notch facilities at the Institute
•    Opportunities for advancement as an academic:
-    Research infrastructure and resources are allocated including dedicated lab space and research staff
-    Opportunities to participate in the activities of the post-graduate School of the Institute (supervision of MSc/PhD students and teaching in the School’s programs)
•    An attractive compensation package and other benefits will be offered to the successful candidate, including a competitive relocation package for people who will be relocating to Cyprus for the purposes of taking up employment at the Institute. 

 

 

How to apply:

A cover letter and a detailed curriculum vitae and names of two referees should reach the Institute via e-mail at: [email protected], stating the reference code. Contact person for further information: Ms Anna Michaelidou, tel.: 22392789, e-mail: [email protected]
 

winner