Vacancies

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι ένα δικοινοτικό, μη-κερδοσκοπικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό, ιατρικό κέντρο. Προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές και κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες, αναπτύσσει καινοτόμο έρευνα και παρέχει προηγμένη εκπαίδευση στους τομείς της Νευρολογίας και Βϊοιατρικών Επιστημών.

Η φιλοσοφία του ΙΝΓΚ, παράλληλα με το Όραμα και την Αποστολή του, συνοψίζεται από τις πέντε θεμελιώδεις αξίες: Αριστεία, Κοινωνική Προσφορά, Επαγγελματισμός, Καινοτομία και Ομαδικότητα.

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), is a bi-communal, non-profit, research, academic, medical centre. It offers high level medical and clinical laboratory services, pursues innovative research and provides advanced education in the areas of Neurology and Biomedical Sciences.

CING’s philosophy, in line with the Vision and Mission statements, is summarized by the five core values, Excellence, Social Service, Professionalism, Innovation and Teamwork.

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.
The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is an equal opportunities employer.

 

Regulation concerning Staff Recruitment and Selection

------------------------------------------

 

Ref. code: 261123

 

We are looking for an inspirational Senior Scientist/Department Head to lead the Department of Cardiovascular Genetics and the Laboratory of Forensic Genetics of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING). 

The successful candidate is expected to start on the 2nd of October 2024

The Cardiovascular Genetics Department (CGVFG) provides genetic diagnostic services and is involved in studies aimed towards the understanding of the role of genetics, epigenetics and other factors that affect the expression of genes in the development of cardiovascular conditions in Cyprus. 

The Laboratory of Forensic Genetics (LabFoG) of the CING uses state of the art DNA‐based typing methodologies to study evidence from civil, criminal, mass disaster and missing persons investigations. It also provides expert witness testimony in Courts of Law. Additionally, the LabFoG participates in international research activities and collaborative networks. 

 

JOB SUMMARY

The suitable candidate will head, manage and develop the department to ensure it achieves the highest possible standards of excellence in all its activities. Moreover, he/she will exercise leadership, demonstrate vision and empower others in order to deliver the agreed strategy of the Institute. The above position is combined with a faculty position at the appropriate rank commensurate with experience and track record at the post-graduate School of the Institute.    
He/she will be accountable to the Chief Executive Officer and Medical Director and will be a member of the Institute’s Scientific Council. 


WHAT WE ARE SEEKING

We welcome applications from candidates with a PhD in any Biological Science, Chemistry or closely related field. Moreover, a minimum of 6 years of post-qualification experience in the disciplines related to the department and laboratory is needed; emphasis will be given to candidates with experience in the provision of expert witness testimony for criminal cases in courts and the management of teams related to forensic genetic investigations. Additionally, candidates should demonstrate a proven ability to design and carry out original and independent research projects that result in publication. Lastly, applicants should have managerial experience and excellent knowledge of the Greek and English languages. 

 

WHAT WE OFFER

•    Highly collaborative culture. Top-notch facilities that permit research at the cutting edge of scientific investigation 
•    Opportunities for advancement as an academic: 
-    Research infrastructure and resources are allocated including dedicated and state-of-the-art lab space and high-level research scientists
-    Opportunities for dynamic involvement in the activities of the CING Postgraduate School (supervision of MSc/PhD students, teaching and coordinating of the School programs)
-    Annual starting gross salary (including 13th salary) is €72.274,41 (Scale A15/A16), plus an annual allowance of €10.000, plus other benefits. 


HOW TO APPLY

A cover letter and a detailed curriculum vitae and names of two referees should reach the Institute by 29 February 2024 by e-mail at: [email protected], stating the reference code. Contact person for further information: Mrs Anna Michaelidou, tel.: +357 22 392789, e-mail: [email protected]
 

Ref. code: 321123

We are looking for a talented Senior Scientist/Department Head to lead the Department of Molecular Virology of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING). 

The successful candidate is expected to start on the 1st of September 2024. 

The Molecular Virology (MV) Department provides qualitative and quantitative diagnostic tests for specific and accurate diagnosis of viral infection. The department’s research interest focuses on the involvement of microorganisms such as viruses and/or bacteria in neurodegenerative diseases (multiple sclerosis, ALS, Parkinsons). It is the reference laboratory for the typing and surveillance of enteroviruses since 1996 and SARS-CoV-2 since 2020. In addition, the MV department was assigned by the Cyprus Ministry of Health as the Operational Contact Point (OCP) for West-Nile Virus as well as Tick-borne Encephalitis infections following the strategy by the ECDC. Furthermore, it serves as substitute OCP for emerging viruses in Cyprus. 

 

JOB SUMMARY

The suitable candidate will head, manage and develop the department to ensure it achieves the highest possible standards of excellence in all its activities. Moreover, he/she will exercise leadership, demonstrate vision and empower others in order to deliver the agreed strategy of the Institute. The above position is combined with a faculty position at the appropriate rank commensurate with experience and track record at the post-graduate School of the Institute.
    
He/she will be accountable to the Chief Executive Officer and Medical Director and will be a member of the Institute’s Scientific Council. 


WHAT WE ARE SEEKING

We welcome applications from candidates with PhD in any Biological Science, Chemistry or closely related field. Moreover, a minimum of 6 years of post-qualification experience in the field of Clinical/Molecular Virology is needed; Additionally, candidates should demonstrate a proven ability to design and carry out original and independent research projects that result in publication. Lastly, applicants should have managerial and leadership skills and experience as well as excellent knowledge of the Greek and/or Turkish and English languages. 


Experience in Molecular Epidemiology/Surveillance of enteroviruses, West-Nile virus as well as emerging viruses will be considered an advantage. 

Special interest for virus-host interactions in neurodegenerative disorders will also be an advantage. 


WHAT WE OFFER

•    Highly collaborative culture. Top-notch facilities that permit research at the cutting edge of scientific investigation 
•    Opportunities for advancement as an academic: 
-    Research infrastructure and resources are allocated including dedicated and state-of-the-art lab space and high-level research scientists
-    Opportunities for dynamic involvement in the activities of the CING Postgraduate School (supervision of MSc/PhD students, teaching and coordinating of the School programs).

Annual starting gross salary (including 13th salary) is €72.274,41 (Scale A15/A16) plus an annual allowance of €10.000 plus other benefits. 


HOW TO APPLY

A cover letter and a detailed curriculum vitae and names of two referees should reach the Institute by 29 February 2024 by e-mail at: [email protected], stating the reference code. Contact person for further information: Mrs Anna Michaelidou, tel.: +357 22 392789, e-mail: [email protected]
 

(Ref. code: 190323)

 

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), is an internationally recognised Centre of Excellence offering specialised services, translational research and postgraduate education in the fields of neurology, genetics, biomedical and medical sciences. This is probably the most successful model nowadays as it combines education, service and innovative research activities in one centre, providing major medical benefits to the people, society and the country. CING was one of the first, and today one of the best Institutes in Europe where postgraduate education, research and service have been successfully combined. 

Our main aim is to improve continuously in order to lessen the suffering of patients and their families and prevent diseases through patient care, research and educational programs on neurological and genetic conditions such as muscular dystrophy, multiple sclerosis, epilepsy, chromosomal abnormalities and all other aspects of molecular biology and genetics such as thalassaemia, molecular virology, mental retardation, cardiovascular disease, stroke, cystic fibrosis and neurogenetics. Moreover, CING plays a key role in the fight against crime by providing specialized DNA services to the police authorities and expert court testimony for criminal and civil investigations. 

We’re expanding our team of medical professionals and are looking for people, who share our vision and who will become part of our core team dedicated to upgrade the quality of life of our patients. CING is an excellent opportunity for medical professionals who are interested in combining medical practice with research and education. 

We are currently seeking to recruit a Clinical Geneticist for its Clinical Genetics & Genomics Department of the Institute, based at the Institute’s premises in Nicosia, Cyprus. 

The Department, acts as a reference centre for the whole of Cyprus and provides outpatients and inpatient care, diagnosis, management and counselling on the whole spectrum of genetic diseases. It’s an official member of the European Reference Networks, ERN-ITHACA and additionally, several research projects are carried out in collaboration with other departments at CING and other hospitals or clinics. 

What you will be doing:

The suitable candidate will be part of the Clinical Genetics & Genomics Department as certified medical doctor trained in the diagnosis, treatment and management of genetic diseases. Additionally, he/she may engage in research and education. 

The successful candidate will be accountable to the Senior Clinical Geneticist/Department Head.
 


What we are seeking:


•    An MD degree with a sub specialty in Clinical Genetics; and 
•    Recognized board certification in Clinical Genetics; and
•    License or eligible for license from the Pancyprian Medical Association; and 
•    Knowledge of clinical operations and procedures; and
•    Supervisory skills; and
•    Command of the Greek and English languages; and

 

What we offer: 

•    Highly collaborative culture
•    A CHKS accredited outpatient and inpatient centre with specialized clinics and laboratories functioning as a national referral centre for neurological disorders  
•    Participation in the European Reference Networks (ERNs)
•    Cutting-edge basic and clinical neuroscience & clinical genetics research and top-notch facilities at the Institute
•    Opportunities for advancement as an academic:
-    Research infrastructure and resources are allocated including dedicated lab space and research staff
-    Opportunities to participate in the activities of the post-graduate School of the Institute as Faculty member (supervision of MSc/PhD students and teaching in the School’s programs)
•    An attractive compensation package and other benefits will be offered to the successful candidate, including a competitive relocation package for people who will be relocating to Cyprus for the purposes of taking up employment at the Institute. 

 

How to apply:

A cover letter and a detailed curriculum vitae and names of two referees should reach the Institute by e-mail at: [email protected], stating the reference code. Contact person for further information: Ms Anna Michaelidou, tel.: 22392789, e-mail: [email protected]
 

Ref. code: 211022

 

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), is an internationally recognised Centre of Excellence offering specialized services, translational research and postgraduate education in the fields of neurology, genetics, biomedical and medical sciences. This is probably the most successful model nowadays as it combines education, service and innovative research activities in one centre, providing major medical benefits to the people, society and the country. CING, was one of the first, and today one of the best Institutes in Europe where postgraduate education, research and service have been successfully combined.  

Our main aim is to improve continuously in order to lessen the suffering of patients and their families and prevent diseases through patient care, research and educational programs on neurological and genetic conditions such as muscular dystrophy, multiple sclerosis, epilepsy, chromosomal abnormalities and all other aspects of molecular biology and genetics such as thalassaemia, molecular virology, mental retardation, cardiovascular disease, stroke, cystic fibrosis and neurogenetics. Moreover, CING plays a key role in the fight against crime by providing specialized DNA services to the police authorities and expert court testimony for criminal and civil investigations. 

We’re looking for people who share our vision and who will become part of our core team dedicated to upgrade the quality of life of our patients. CING is an excellent opportunity for medical professionals who are interested in combining medical practice with research and education. 

We are currently seeking to recruit a Senior Neurologist/Department Head to head one of the Institute’s Clinical Departments, based at the Institute’s premises in Nicosia, Cyprus. 

The Department provides outpatient and inpatient care, diagnosis, management and counselling on the whole spectrum of neurological diseases. The Department is predominantly involved with the clinical and laboratory evaluation (muscle and nerve biopsies) of patients with an emphasis on neuromuscular disorders such as, myopathies, motor neuron disease and neuropathies. The department’s services are unique to Cyprus. The Neuropathology department is also active in the research of neurodegenerative diseases, as well as both peripheral and central nervous system amyloidoses. The Department is also involved in the CING’s academic activities such as the delivery of lectures/tutorials in Neurosciences and Neurogenetics (as part of the postgraduate programmes) and the supervision of MSc and PhD students. 

What you will be doing: 

The suitable candidate will head one of the Institute’s Clinical Departments as certified medical doctor trained in the diagnosis and treatment of neurological diseases. Additionally, he/she will engage in research and education. The above position is combined with a faculty position at the appropriate academic rank commensurate with experience and track record at the Cyprus Institute of Neurology and Genetics.

The successful candidate will be accountable to the Chief Executive Officer and Medical Director and he/she will be a member of the Institute’s Scientific Council. 


What we are seeking:


•    An MD degree with a sub specialty in Neurology; and 
•    Recognized board certification in Neurology; and
•    License or eligible for license from the Pancyprian Medical Association; and 
•    A minimum of 6 years of post-graduate training and experience in an accredited medical centre; and
•    Knowledge of clinical operations and procedures; and
•    Supervisory experience; and
•    Command of the Greek and English languages; and

Experience in Neuromuscular/Muscle Disorders and Neuropathology will be considered an advantage.


WHAT WE OFFER

•    Highly collaborative culture
•    A CHKS accredited outpatient and inpatient centre with specialized clinics and laboratories functioning as a national referral centre for neurological disorders  
•    Cutting-edge basic and clinical neuroscience research and top-notch facilities at the Institute
•    Opportunities for advancement as an academic:
-    Research infrastructure and resources are allocated including dedicated lab space and research staff
-    Opportunities to participate in the academic activities of the CING (supervision of MSc/PhD students and teaching in the CING postgraduate programmes)
•    An attractive compensation package will be offered to the successful candidate, including a competitive relocation package for people who will be relocating to Cyprus for the purposes of taking up employment at the Institute. 


HOW TO APPLY

A cover letter and a detailed curriculum vitae, 3 representative publications, and names of two referees should reach the Institute by e-mail at: [email protected], stating  the  reference code. Contact person for further information: Ms Anna Michaelidou, tel.: 22392789, e-mail: [email protected]
 

(Ref. code: 190122)

We are currently seeking to recruit a Senior Clinical Geneticist/Department Head to head the Clinical Genetics & Genomics Department of the Institute, based at the Institute’s premises in Nicosia, Cyprus. 

The Department, acts as a reference centre for the whole of Cyprus and provides outpatients and inpatient care, diagnosis, management and counselling on the whole spectrum of genetic diseases. It’s an official member of the European Reference Networks, ERN-ITHACA and additionally, several research projects are carried out in collaboration with other departments at CING and other hospitals or clinics.

What you will be doing:

The suitable candidate will head the Clinical Genetics & Genomics Department as certified medical doctor trained in the diagnosis, treatment and management of genetic diseases. 
Additionally, he/she may engage in research and education. The above position is combined with a faculty position at the appropriate rank commensurate with experience and track record at the post-graduate School of the Institute.
The successful candidate will be accountable to the Chief Executive Officer and Medical Director and he/she will be a member of the Institute’s Scientific Council. 

 

What we are seeking:

•    An MD degree with a sub specialty in Clinical Genetics; and 
•    Recognized board certification in Clinical Genetics; and
•    License or eligible for license from the Pancyprian Medical Association; and 
•    A minimum of 6 years of post-graduate training and experience in an accredited medical centre; and
•    Knowledge of clinical operations and procedures; and
•    Supervisory experience; and
•    Command of the Greek and English languages; 

 

What we offer: 

•    Highly collaborative culture
•    A CHKS accredited outpatient and inpatient centre with specialized clinics and laboratories functioning as a national referral centre for neurological disorders  
•    Participation in the European Reference Networks (ERNs)
•    Cutting-edge basic and clinical neuroscience & clinical genetics research and top-notch facilities at the Institute
•    Opportunities for advancement as an academic:
-    Research infrastructure and resources are allocated including dedicated lab space and research staff
-    Opportunities to participate in the activities of the post-graduate School of the Institute (supervision of MSc/PhD students and teaching in the School’s programs)
•    An attractive compensation package and other benefits will be offered to the successful candidate, including a competitive relocation package for people who will be relocating to Cyprus for the purposes of taking up employment at the Institute. 

 

 

How to apply:

A cover letter and a detailed curriculum vitae and names of two referees should reach the Institute via e-mail at: [email protected], stating the reference code. Contact person for further information: Ms Anna Michaelidou, tel.: 22392789, e-mail: [email protected]
 

winner