Περιβαλλοντική διάκριση Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, διακρίθηκε με το βραβείο «Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για το 2021, του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Το Βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης στον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή & Ιατρικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδα Φυλακτού, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα Παγκύπρια Βραβεία για το Περιβάλλον για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στοχεύουν στην ανάδειξη και επιβράβευση των Οργανισμών/Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υιοθετήσει, αναπτύξει και εφαρμόσει φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. 

«Μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους ως οργανισμό, το γεγονός ότι οι πρακτικές που ακολουθούμε για την προστασία του περιβάλλοντος, αναγνωρίζονται και διακρίνονται. Η έγνοια μας, πέραν από τους ίδιους τους ασθενείς μας, είναι και οι συνθήκες στις οποίες ζούμε και για αυτό παράλληλο μέλημά μας είναι η προστασία του, προστατεύοντας έτσι την ίδια τη ζωή μας», δήλωσε ο Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού.


15 Φεβρουαρίου 2023
Λευκωσία

Related Articles
winner