Το Τμήμα Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιμίας του ΙΝΓΚ συντονιστής της Δράσης HELIOS–COST για τις αιμοσφαιρινοπάθειες

Το Τμήμα Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιμίας (ΤΜΓΘ) του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) είναι Συντονιστής της Δράσης HELIOS (COST Action 22119: Haemoglobinopathies in European Liaison of Medicine and Science) COST, η οποία αφορά τις αιμοσφαιρινοπάθειες. 

Η Δράση HELIOS χρηματοδοτείται για τέσσερα χρόνια από το COST, το οποίο είναι γνωστό για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και παρέχει χρηματοδότηση σε Ευρωπαϊκές δράσεις που εστιάζουν στην προώθηση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και καινοτόμων επιχειρηματιών εντός και εκτός Ευρώπης. Στόχος του COST είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας σε διάφορους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, προωθώντας την καινοτομία.

Η Δράση HELIOS έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από αιμοσφαιρινοπάθειες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Δράση έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο αριστείας στον τομέα των αιμοσφαιρινοπαθειών, με στόχο την ενοποίηση των ειδικών στον τομέα, τον εναρμονισμό των μοριακών και κλινικών μεθόδων παγκοσμίως, την προώθηση της συνεργασίας και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων. Υπό την καθοδήγηση του Δρ Πέτρου Κουντούρη, Scientist του ΤΜΓΘ, ο οποίος προεδρεύει της Δράσης και ηγείται των πρωτοβουλιών της, το δίκτυο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 133 μέλη μέσα σε έξι μήνες, με συμμετοχή από διάφορες ηπείρους, όπως την Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική και την Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια της Δράσης, το ΤΜΓΘ θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει επίσης την παραγωγική συνεργασία συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία του στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και αρχείων ασθενών, στη διάγνωση και στη μεταφραστική έρευνα, καθώς και στις ικανότητες δικτύωσης ως μέλος και συντονιστής σε περαιτέρω διεθνή δίκτυα.

Η Δράση HELIOS προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία μάθησης και ανάπτυξης ιδεών και δεξιοτήτων για ερευνητές και καινοτόμους επιχειρηματίες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Δράση υποστηρίζει ερευνητές και ιδιαίτερα νέους μέσω επιχορηγήσεων οι οποίες διευκολύνουν και ενισχύουν τη συμμετοχή των μελών της σε διεθνή συνέδρια, όπως επίσης και σε επιστημονικές αποστολές και εργαστηριακές πρακτικές σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια ή εργαστήρια  της επιλογής τους. 

Κατά τον Απρίλιο του 2024, μέλη της δράσης συναντήθηκαν στην Αθήνα για δύο εκδηλώσεις συνεργασίας και μάθησης. Στην πρώτη συνάντηση, τα διοικητικά μέλη της Δράσης παρουσίασαν διεξοδικά την πρόοδό της κατά τους πρώτους έξι μήνες από την έναρξή της. Στην πορεία, τα 55 παρευρισκόμενα μέλη της Δράσης εντόπισαν κενά στον διαχωρισμό των αιμοσφαιρινοπαθειών παγκοσμίως και καθόρισαν τα επόμενα βήματα για την εκπλήρωση των στόχων της Δράσης. Στη δεύτερη συνάντηση της Δράσης, 33 μέλη συμμετείχαν σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που παρείχε εκτενή επισκόπηση της μοριακής έρευνας, της διάγνωσης και θεραπείας των αιμοσφαιρινοπαθειών, της ερμηνείας παραλλαγών τους, καθώς και των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα.

Με την ηγεσία του ΤΜΓΘ και την ουσιαστική συμμετοχή του προσωπικού του στις παρουσιάσεις και στον συντονισμό, όπως επίσης και με την σημαντική τοπική υποστήριξη από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΕΒΑΑ), η πενθήμερη εκδήλωση στην Αθήνα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Οι συναντήσεις παρείχαν μια ανεκτίμητη ευκαιρία για τα μέλη της Δράσης να συνεργαστούν, να μάθουν και να δημιουργήσουν νέες γνωριμίες, ενισχύοντας την αποφασιστική πορεία της Δράσης HELIOS προς  επίτευξη των στόχων της.

 

 


18 Ιουνίου 2024
Λευκωσία
 

Related Articles
winner