ΤΟ ΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, Επιστημονική αξιολόγηση της ανοσογονικότητας των αντιγόνων επιφανείας του SARS-CoV2

Το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου διενεργεί έρευνα στον κυπριακό πληθυσμό προκειμένου να εξασφαλίσει μια σειρά από δεδομένα σε σχέση με τον νέο κορωνοϊό, με κυριότερο στόχο την εξακρίβωση του βαθμού ανοσίας έναντι του COVID-19 όπως επίσης και της ανοσογονικότητας αντιγόνων επιφανείας. Το σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο έτυχε της έγκρισης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, θα ασχοληθεί με: 

  1. την ανίχνευση αντισωμάτων σε άτομα που βρέθηκαν θετικά στον ιό COVID-19 κατόπιν μοριακού τεστ που διενεργήθηκε με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο RT-PCR. 
  2. την ανίχνευση αντισωμάτων σε άτομα με αρνητικό τεστ στον COVID-19, 
  3. καθώς και την ανίχνευση αντισωμάτων σε άτομα που δεν υποβλήθηκαν σε εξέταση. 


Σύμφωνα με την υπεύθυνη του προγράμματος και Διευθύντρια του Τμήματος Μοριακής Ιολογίας, Δρ Χριστίνα Χριστοδούλου, η  έρευνα είναι Παγκύπρια.  Βασίζεται στη λήψη αίματος σε εθελοντική βάση, αφού οι εθελοντές υπογράψουν  έντυπο συγκατάθεσης. «Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μελέτη, η οποία θα βοηθήσει τα μέγιστα την επιστημονική κοινότητα στην Κύπρο αλλά και διεθνώς, δίνοντας στοιχεία που αφορούν την δυνατότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να δημιουργεί αντισώματα εναντίον του COVID-19, και την ποιότητα της συγκεκριμένης ανοσοποιητικής απάντησης εναντίον διαφορετικών αντιγόνων του ιού». 

«Συνολικά, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό αποφάσεων για τη συνέχεια», δηλώνει ο Δρ Γιώργος Κρασιάς, λέκτορας στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου και ερευνητής στο Τμήμα Μοριακής Ιολογίας του ΙΝΓΚ. Εξηγεί ότι τα ευρήματα της έρευνας θα έχουν πρακτική χρησιμότητα αφού, μεταξύ άλλων, άτομα που βρεθούν θετικά σε αντισώματα εναντίον του COVID19, θα μπορούν να γίνουν δότες αίματος για την απομόνωση πλάσματος που θα μπορεί μετέπειτα να χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς σε ασθενείς με κορωνοϊό. 

H επικεφαλής του Τμήματος Μοριακής Ιολογίας, Δρ Χριστίνα Χριστοδούλου τονίζει πως «Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήσαμε όλη αυτή την δύσκολη περίοδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης».

Όσοι από τους συμπολίτες μας γνωρίζουν ότι ήταν θετικοί στον κορωνοϊό, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα, όπως και άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν θετικοποιήθηκαν ποτέ είναι ευπρόσδεκτοι να λάβουν μέρος στη μελέτη. Η συμμετοχή όλων θα βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων που θα είναι χρήσιμα τόσο στην κατανόηση της συμπεριφοράς του ιού όσο και στην αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τέτοιου είδους δεδομένα είναι πάντοτε χρήσιμα στην ιολογία, φαρμακολογία, και σίγουρα στη δημιουργία προστατευτικών μορίων και εμβολίων για σκοπούς θεραπείας και πρόληψης. 

 

Other News
winner