Διαπίστευση Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου με βάση τα εξειδικευμένα πρότυπα διαπίστευσης νοσηλευτηρίων του βρετανικού φορέα CHKS

Μετά από την επιτυχή αξιολόγηση από ομάδα εξωτερικών ανώτερων επαγγελματιών υγείας, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου έχει διαπιστευθεί από το βρετανικό φορέα CHKS, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες και τα πρότυπα που εφαρμόζει ανταποκρίνονται στις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές, τις νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η διαπίστευση από τον CHKS παρέχει ένα πλαίσιο βασισμένο σε πρότυπα τόσο για τη διασφάλιση της ποιότητας όσο και τη βελτίωσή της. Η συμμετοχή στη διαδικασία διαπίστευσης δίνει στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, την ανθεκτικότητα και επαγρύπνηση που απαιτούνται για τη συνεχή και σταθερή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Να σημειώσουμε ότι ο CHKS Ltd (μέρος της Capita plc), παρέχει υπηρεσίες βελτίωσης της ποιότητας στον τομέα της υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για περισσότερα από 25 χρόνια και δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Τα εξειδικευμένα πρότυπα του CHKS έχουν στο επίκεντρό τους τον ασθενή και την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, με στόχο την ενημέρωσή του, την ασφάλειά του, την καλύτερη ιατρική πρακτική, την πρόληψη, τη διαχείριση κινδύνων και την ποιότητα ζωής του ασθενή και του περιβάλλοντός του. Ο CHKS ως οργανισμός, αλλά και τα πρότυπα του, είναι διαπιστευμένα από τον ISQua (International Society of Quality in Healthcare).

 «Η διαπίστευση από το CHKS αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, εφόσον επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι οι υπηρεσίες που παρέχουμε ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασθενείς μας, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους» δήλωσε ο Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής. Πρόσθεσε ότι ανέκαθεν τα εργαστήρια του ΙΝΓΚ συμμετείχαν και εξακολουθούν να συμμετέχουν σε διεθνή συστήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, διασφαλίζοντας έτσι την ψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τους. «Με τη διαπίστευση από τον οργανισμό CHKS, πετύχαμε την καθολική διαπίστευση του ΙΝΓΚ και  είμαστε ένα ολοκληρωμένο κέντρο παροχής διαπιστευμένων εξειδικευμένων κλινικών και εργαστηριακών υπηρεσιών, εφόσον είμαστε διαπιστευμένοι με τα διεθνή πρότυπα ISO 15189, ISO 17025 και College of American Pathologists», κατέληξε.

Κύριος και μοναδικός σκοπός του Ινστιτούτου, μέσα από το τρίπτυχο των δραστηριοτήτων του, είναι η πολύπλευρη φροντίδα των ασθενών μας με την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών γεγονός που διασφαλίζεται και πλέον επίσημα με τη πρόσφατη διαπίστευση.


15 Φεβρουαρίου 2019
Λευκωσία

Related Articles
winner