«Σκέψου Έξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλο» / “Think Smart: Mind your Brain”

«Σκέψου Έξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλο» 

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών καθώς και σε φοιτητές ανώτερης εκπαίδευσης, να συμμετάσχουν σε μια καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για την υγεία του εγκεφάλου. Στα πλαίσια της παγκόσμιας εκστρατείας Brain Awareness Week, μιας εβδομάδας αφιερωμένης στην ενημέρωση του κοινού για τον εγκέφαλο, θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός «Σκέψου Εξυπνα: Προσοχή στον Εγκέφαλo», μια πρωτοβουλία του ΙΝΓΚ, όπου μέσα από ενημερωτικά φιλμάκια/videos, τα οποία θα επιμεληθούν μαθητές και φοιτητές, θα διεξαχθεί μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού της Κύπρου για την υγεία και φροντίδα του εγκεφάλου. O διαγωνισμός χρηματοδοτείται από τους οργανισμούς Dana Foundation και Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

Οδηγίες Συμμετοχής 
 

Δήλωση συμμετοχής για Σχολεία

Δήλωση Συμμετοχής για Φοιτητές ανώτερης εκπαίδευσης

 

“Think Smart: Mind your Brain” 

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING) offers a unique opportunity to elementary, middle, and high school students, as well as university students, to participate in a campaign to inform the general public about brain health. As part of the global Brain Awareness Week campaign, a week dedicated to informing the public about the brain, the "Think Smart: Mind your Brain" competition will be held, an initiative of the CING, where through informative films/videos, which will be edited by pupils and students, an informative/awareness campaign will be conducted in Cyprus on brain health and care. The competition is sponsored by the Dana Foundation and the Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

Participation Instructions 

 

Entry form for school students

Entry form for university students

Other News
winner