ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΙΝΓΚ, Νέο πρόγραμμα μάστερ στη Βιοτεχνολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε ένα πολλά υποσχόμενο τομέα σε συνεργασία με την τοπική Βιομηχανία

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) προσφέρει από την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2023-2024, ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει την ευκαιρία σε σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία σε διάφορες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν εργαλεία Βιοτεχνολογίας στη γραμμή παραγωγής τους.  Αυτό γίνεται με γνώμονα, την εξέλιξη του προνομίου  που έχουν οι φοιτητές του για εξειδικευμένη εκπαίδευση και εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ενώνει δυνάμεις με ισχυρά ονόματα στην Κυπριακή βιομηχανία καθώς και με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, προσφέροντας τίτλο σπουδών Μάστερ στη Βιοτεχνολογία (MSc Biotechnology). 

Η Βιοτεχνολογία εμπλέκεται σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας, χρησιμοποιώντας κυτταρικές και βιο-μοριακές διεργασίες για τη δημιουργία νέων τεχνολογιών και προϊόντων αιχμής που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής και της φύσης γενικότερα. Συγκεκριμένα, η Βιοτεχνολογία ασχολείται με τη χρήση ζωντανών μικροοργανισμών για την ανάπτυξη ή τη δημιουργία διαφορετικών προϊόντων. Μερικά παραδείγματα είναι η χρήση ζυμομυκητών για την παρασκευή τυριού, κρασιού και ψωμιού, όπως επίσης και η χρήση ιικών φορέων για τη δημιουργία ανθρώπινων εμβολίων (π.χ. εμβόλιο εναντίον του ιού SARS-CoV-2). Επιπλέον, ο τομέας της  Βιοτεχνολογίας συνεισφέρει στη συνεχή εξέλιξη και βελτιστοποίηση μεθόδων και προϊόντων στους τομείς της υγείας, βιομηχανίας, διατροφής, και περιβάλλοντος. Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι η Βιοτεχνολογία θεωρείται ευρέως ως η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας στον 21ο αιώνα. Με γνώμονα πάντοτε τις ανάγκες της κοινωνίας μας, την εξέλιξη και εφαρμογή της επιστήμης για την βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και με σκοπό την προσφορά προς την αγορά εργασίας, εξειδικευμένων αποφοίτων με άρτιες γνώσεις και εμπειρία, έτοιμοι να συμβάλουν άμεσα στην επιστήμη αλλά και στην οικονομία του τόπου, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου σε συνεργασία με την τοπική βιομηχανία στους τομείς της οινοποιίας, της γαλακτοκομίας, της αρτοποιίας αλλά και με τοπικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, δημιούργησε το καινοτόμο πρόγραμμα Μάστερ στη Βιοτεχνολογία / MSc Biotechnology, το οποίο έχει αξιολογηθεί/πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διπλό προνόμιο
Οι φοιτητές του προγράμματος Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου θα έχουν το διπλό προνόμιο που συνδυάζει την εκπαίδευση σε μια ευρεία γκάμα εργαλείων Βιοτεχνολογίας, μαζί με την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, μέσα απο τη διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας εντός των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου ή συνεργατών του ΙΝΓΚ στη βιομηχανία και σε άλλα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο. Συνεργάτες του ΙΝΓΚ είναι:  ο Όμιλος Ζορπάς, η Γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ, το Οινοποιείο Ζαμπάρτας, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, το Εργαστήριο Πεπτιδικής Χημείας του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στις συνθετικές και αναλυτικές πτυχές της χημείας (π.χ βιοδραστικά πεπτίδια, νανοσωματίδια για τη χορήγηση φαρμάκων), το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών με επίκεντρο επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους εφαρμοσμένες στη βιοτεχνολογία για τη βελτίωση της ζωικής και φυτικής παραγωγής, και  η εταιρεία  WTE Wassertechnik GmbH, η οποία ασχολείται με την βιολογική επεξεργασία λυμάτων.

Το θεωρητικό μέρος του Προγράμματος (υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής) θα προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις του τομέα των Βιοϊατρικών επιστημών και της Βιοτεχνολογίας.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω της θεωρητικής κατάρτισης, καθώς επίσης και  η απόκτηση εμπειρίας στην έρευνα, στην χρήση εργαλείων Βιοτεχνολογίας, στην ανάλυση αποτελεσμάτων,  στη γραπτή και προφορική παρουσίαση. Τόσο το ΙΝΓΚ όσο και οι συνεργάτες του έχουν να επιδείξουν διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, παρέχοντας στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και υψηλού επιπέδου εμπειρία για να ολοκληρώσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βιοτεχνολογία έτυχε θερμής υποδοχής από όλες τις συνεργαζόμενες βιομηχανίες και τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο τα οποία χρησιμοποιούν εργαλεία Βιοτεχνολογίας στην καθημερινή τους παραγωγή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ευθυγραμμίζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας της Κύπρου, με στόχο να προετοιμάσει καταρτισμένους απόφοιτους  που θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας έτοιμοι για άμεση εργοδότηση σε τομείς σημαντικούς για την οικονομία του τόπου. Εξίσου σημαντικό, οι πτυχιούχοι θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία με διδακτορικές σπουδές.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για πτυχιούχους με υπόβαθρο τις βιολογικές και συναφείς επιστήμες, τη γενετική, τις νευροεπιστήμες, τη βιοϊατρική, την ιατρική, τη φαρμακευτική, τη χημεία/βιοχημεία, τη χημική μηχανική, τη γεωπονία και άλλους συναφείς τομείς, παρέχοντας στους απόφοιτους 

 

  • Εργασιακή εμπειρία (σε έρευνα και βιομηχανία)
  • Συνεχή και ενδελεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις σε καινοτόμα εργαλεία βιοτεχνολογίας στον ακαδημαϊκό χώρο 
  • Τις δυνατότητες για επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας ή περαιτέρω εκπαίδευση

 

Το Πρόγραμμα θα δεχτεί τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο 2023. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου καθώς και για τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της Μοριακής Ιατρικής (MSc/PhD), Ιατρικής Γενετικής (MSc/PhD), Νευροεπιστήμης (MSc/PhD), Βιοιατρικής Έρευνας (MSc) θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΙΝΓΚ www.cing.ac.cy/education από τις 16/01/2023.

Προσφέρονται υποτροφίες στα προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Εκπαίδευσης
Tηλέφωνο +357 22392840/841/844    
Email [email protected] 

 

Other News
winner