ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Επισημοποίηση της συνεργασίας ΙΝΓΚ-ΙΓΕ

Mνημόνιο Συναντίληψης με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) υπέγραψε στις 23 Νοεμβρίου 2022 το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή. Μέσω του Μνημονίου, επισημοποιείται και ενδυναμώνεται η διαχρονική σχέση μεταξύ των δύο ιδρυμάτων και η συνέχιση συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία του ΙΝΓΚ με το ΙΓΕ περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ΙΓΕ σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΝΓΚ, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, τόσο με τη συμμετοχή των λειτουργών του ΙΓΕ στην εκπαίδευση των φοιτητών, όσο και με την ερευνητική του υποδομή την οποία θα διαθέσει για τις ανάγκες μεταπτυχιακής έρευνας. 

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στηρίζει σθεναρά την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των κυπριακών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς με τη διεπιστημονική συνεργασία δύνανται να δημιουργηθούν συνέργειες με θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφτηκε υιοθετεί τα συστατικά αυτά τα οποία θα προσδώσουν νέες προοπτικές στη συνεργασία των δύο φορέων.


 

Other News
winner