winner

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας Δ. Σκουρίδης στο ΙΝΓΚ: Τα εύσημα στο Τμήμα Βιοπληροφορικής για την τεχνογνωσία και την ποικιλομορφία των τομέων εξειδίκευσης

Πρόσφατα, το Τμήμα Βιοπληροφορικής (C-BIG) του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) φιλοξένησε τον Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογία και Πρόεδρο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ), κ. Δημήτρη Σκουρίδη, όπου συζητήθηκαν οι δραστηριότητες του C-BIG, δίνοντας μας την ευκαιρία να ακούσουμε τις πολύ διαφωτιστικές συμβουλές του κ. Σκουρίδη για τους καλύτερους τρόπους συνδυασμού έρευνας και καινοτομίας.

Το Τμήμα Βιοπληροφορικής (C-BIG) του ΙΝΓΚ (https://www.youtube.com/watch?v=iFl4yJEDOHQ ), με Διευθυντή τον Καθ. Γιώργο Σπύρου, αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα υψηλού επιπέδου. Ιδρύθηκε το 2016 για να φιλοξενήσει την έδρα Βιοπληροφορικής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Κύπρο με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ύψους 2,274,000 ευρώ για την περίοδο 2015-2020 (EU H2020 ERA Chair Grant, BIORISE), και έκτοτε έχει μετατραπεί σε μόνιμο Τμήμα εντός του ΙΝΓΚ.

Αποστολή του Τμήματος είναι να λειτουργήσει ως κέντρο αριστείας στην εφαρμοσμένη βιοπληροφορική για την έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική πρόγνωση και την ανακάλυψη φαρμάκων, συμβάλλοντας στο όραμα της ιατρικής ακριβείας και της εξατομικευμένης ιατρικής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της έρευνας σε προχωρημένα και απαιτητικά θέματα βιοπληροφορικής, της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και της συνεχούς ανάπτυξης μεθόδων και εργαλείων βιοπληροφορικής, είτε ως υπηρεσίες είτε ως δημόσια διαθέσιμες εφαρμογές.

Η έρευνα του Τμήματος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων υπολογιστικών εφαρμογών για την βελτίωση της διάγνωσης/πρόγνωσης ασθενειών, την ανάδειξη νέων υποψήφιων θεραπευτικών σχημάτων και την κατανόηση των μηχανισμών που σχετίζονται με τις ασθένειες. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων, όπως η ανάλυση δικτύων, οι μετασχηματισμοί και οι τεχνικές σύνθεσης που παράγουν δεδομένα κατάλληλα να εισαχθούν σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI-ready), οι εφαρμογές μοντέλων μηχανικής μάθησης/βαθιάς μάθησης, η ενσωμάτωση και μοντελοποίηση δεδομένων πολλαπλών πηγών σε βιοϊατρικά προβλήματα για την αντιμετώπιση ζητημάτων πολυπλοκότητας, η εύρεση κρίσιμων παραγόντων, η παρακολούθηση των συστημικών αλλαγών και τελικά η προσέγγιση με υπολογιστικές μεθόδους των πιο δύσκολων ερωτημάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, όπως η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τις ασθένειες και η πρόταση υποψήφιων βιοδεικτών/νέων ή επαναπροσδιορισμένων φαρμάκων για συγκεκριμένες ασθένειες. 

Επί του παρόντος, το C-BIG συμμετέχει σε μια σειρά από πολύ σημαντικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, όπως: ELIXIR STEERS (HORIZON-INFRA-2023-DEV-01), COMFORTAGE (HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01 - The Silver Deal - Person-centered health and care in European regions), Xt-HER: Extended EHR@EU Data Space for Primary Use (EU4H-2022-JA-09), ELMUMY (HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03), DiGiNN : Cyprus DIGital INNovation Hub (DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01) και C-SpaRC: Cyprus Space Research and Innovation Centre Restart 2016-2020 (STRATEGIC INFRASTRUCTURES).

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας επαίνεσε την τεχνογνωσία και την ποικιλομορφία των τομέων εξειδίκευσης του Τμήματος Βιοπληροφορικής του ΙΝΓΚ και τόνισε τη σημασία της προώθησης της ανάπτυξης διεπιστημονικών επιστημονικών ομάδων, υπογραμμίζοντας τον ρυθμό αλλαγής στη δημιουργία αξίας με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης.  Ο κ. Σκουρίδης παρουσίασε πώς η διεπιστημονικότητα της ομάδας δημιουργεί ισχυρές συνέργειες βοηθώντας το Τμήμα Βιοπληροφορικής να επωφεληθεί από τις στρατηγικές αξιοποίησης δεδομένων.  Επίσης,  τόνισε την ανάγκη οι επιστήμονες να εργαστούν ως συνεκτικές ομάδες που θα δημιουργούν σύνθετες δομές δεδομένων για διάφορες κατηγορίες εμπορικών αναγκών, δημιουργώντας νέες διαδρομές κάλυψης αναγκών για τους πολίτες, επιτρέποντας έτσι τη διαμόρφωση μιας προοπτικής 360 μοιρών για τη φροντίδα των ασθενών, η οποία περιλαμβάνει τις φάσεις πριν από τη θεραπεία, τη θεραπεία και μετά τη θεραπεία.  Η πρόοδος στην υπολογιστική ικανότητα που συμπληρώνεται από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων μηχανικής μάθησης που φιλοξενούνται σε παρόχους υπολογιστικού νέφους επιτρέπει στους επιστήμονες να συνεχίσουν την έρευνα και την ανάπτυξη με ταχύτερους ρυθμούς.  Αυτό μπορεί να αλλάξει δραστικά τα δεδομένα για το Τμήμα Βιοπληροφορικής, δίνοντας την ευκαιρία να δημιουργήσει νέες πλατφόρμες προϊόντων. 

English Version

28 Μαΐου 2024
Λευκωσία
 

   
Related Articles