Συνεργασία Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνεχίζουν τη συνεργασία τους στους τομείς της νευρολογίας, γενετικής και βιοιατρικών επιστημών. Συγκεκριμένα, στις 11 Οκτωβρίου 2022, υπογράφηκε Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των δυο ιδρυμάτων για συνέχιση της συνεργασίας τους με ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες στους πιο πάνω τομείς. 

Η Συμφωνία Συνεργασίας υπογράφηκε εκ μέρους του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή και Ιατρικό Διευθυντή, Καθηγητή Λεωνίδα Φυλακτού, και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τον Πρύτανη, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα.

Τα δύο ιδρύματα αναγνώρισαν την άριστη και αγαστή συνεργασία των προηγούμενων χρόνων, εκφράζοντας την από κοινού επιθυμία τους για συνέχιση και επέκτασή της σε ευρύτερους τομείς της εκπαίδευσης και έρευνας, εδραιώνοντας έτσι τις μεταξύ τους συνέργειες.

Ευχαριστώντας τον κ. Φυλακτού και το προσωπικό του Ινστιτούτου ο κ. Πουγιούτας ανέφερε ότι «η συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής είναι πολύ σημαντική και εντάσσεται στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα, με στόχο την συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Τέτοιες συνεργασίες αποφέρουν σημαντικό όφελος στις ακαδημαϊκές κοινότητες  και των δύο ιδρυμάτων, αλλά και στην κοινωνία μας γενικότερα». 

Ο κ. Φυλακτού, ανταπέδωσε τις ευχαριστίες στον κ. Πουγιούτα και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και επανέλαβε ότι «ως Ινστιτούτο μένουμε πιστοί στην αποστολή μας που δεν είναι άλλη από το να προσφέρουμε στην κοινωνία και στους ασθενείς μας». Συνέχισε αναφέροντας ότι «μέσα από συνεργασίες με ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μόνο πλεονεκτήματα μπορούν να προκύψουν, κυρίως για τους φοιτητές, ενώνοντας τις δυναμικές και την τεχνογνωσία των δύο ιδρυμάτων. Στόχος μας δεν είναι η προσέλκυση μεγάλου αριθμού φοιτητών αλλά η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές, ωστόσο, με την επέκταση των νέων εγκαταστάσεων του ΙΝΓΚ, νέες ερευνητικές ομάδες θα δημιουργηθούν, και κατ’ επέκταση νέα μεταπτυχιακά προγράμματα».


Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2022
 

   
Related Articles
winner