Προσήλωση ΙΝΓΚ στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Μέσα από τις δράσεις του Τμήματος Γενετικής και Θεραπευτικής Καρκίνου & Υπερδομικής Παθολογίας καθώς και της Μονάδας Βιοστατιστικής, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) δραστηριοποιείται ενεργά σε ερευνητικό επίπεδο στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2020, περίπου δύο εκατομμύρια γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού, ενώ μια στις οκτώ γυναίκες προβλέπεται να νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ακόμα, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανιστεί σε άνδρες σε ποσοστό 0.1%. Έχει υπολογιστεί ότι 23% των περιστατικών καρκίνου του μαστού μπορεί να αποτραπεί μέσω έγκαιρων διαγνώσεων και προληπτικών μέτρων, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν μέσω της ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού, ενώ καλύτερες θεραπευτικές επιλογές συμβάλλουν στη μείωση θνητότητας του καρκίνου. 10-15% των περιπτώσεων έχουν γενετική βάση, όπου άτομα με συγκεκριμένες παθογόνες γενετικές αλλαγές έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στη διάρκεια της ζωής τους. 

Με την ευκαιρία της 25ης Οκτωβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης και Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής διαβεβαιώνει ότι παραμένει προσηλωμένο στην παγκόσμια προσπάθεια της πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου, μέσα από την ερευνητική του δραστηριότητα και γενικότερα το επιστημονικό του έργο. 

Συγκεκριμένα, ερευνητές της Μονάδας Βιοστατιστικής του ΙΝΓΚ, ασχολούνται ενεργά με τη γενετική επιδημιολογία καρκίνου του μαστού και έχουν αναπτύξει καινοτόμες στατιστικές μεθόδους, οι οποίες εφαρμόζονται στην ανάλυση μεγάλου όγκου γενετικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η Μονάδα εστιάζεται σε δύο ερευνητικούς πυλώνες, την κατηγοριοποίηση παραλλαγών σε γονίδια υψηλού κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε παθογόνες και μη, και στη χρήση πολυγονιδιακού μοντέλου (Polygenic Risk Score, PRS) με σκοπό την εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Για την κατηγοριοποίηση γενετικών παραλλαγών, η Μονάδα Βιοστατιστικής έχει αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση δεδομένων από περίπου 140,000 ασθενείς και υγιή άτομα από 26 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Αυστραλίας, Νότιας και Βόρειας Αμερικής, που συμμετέχουν στα δίκτυα μεγάλων κοινοπραξιών για τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών (BCAC, ENIGMA, OTTA, CIMBA). Παράλληλα, διερευνάται η εφαρμογή του πολυγονιδιακού μοντέλου σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και η προσαρμογή του με βάση το γενετικό υπόβαθρο, χρησιμοποιώντας γενετικά δεδομένα από τις προαναφερθείσες διεθνείς κοινοπραξίες. 

To Τμήμα Γενετικής και Θεραπευτικής Καρκίνου & Υπερδομικής Παθολογίας ασχολείται ενεργά τόσο με την μοριακή διάγνωση όσο και με την έρευνα του καρκίνου του μαστού (και άλλων ειδών καρκίνου) κυρίως μέσω διεθνώς πιστοποιημένων εργαστηριακών πρωτοκόλλων και μεθοδολογιών καθώς και με την συμμετοχή του σε κοινοπραξίες (όπως οι προαναφερθείσες BCAC, CIMBA, κτλ.) διεθνούς εμβέλειας και επιστημονικού κύρους. Κατά συνέπεια, το Τμήμα διαθέτει υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη ανάλογη του διαγνωστικού και ερευνητικού του έργου, είτε μέσω παραπομπής κλινικών δειγμάτων από κλινικούς ογκολόγους είτε μέσω του δημοσιευμένου του έργου, όπως αυτό προκύπτει από την διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, να σημειωθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει ιδρυθεί το εργαστήριο πειραματικής θεραπευτικής καρκίνου όπου διενεργείται βασική έρευνα για την κατανόηση του ρόλου διάφορων φυσικών διατροφικών ουσιών (ευρισκόμενα στο μπρόκολο, κουνουπίδι, κάρδαμο, κτλ.) και πειραματικών θεραπειών (υπερθερμία) στην καταπολέμηση διαφορετικών ειδών καρκίνου όπως αυτών του μελανώματος και παχέος εντέρου αλλά προσφάτως και του μαστού.         


25 Οκτωβρίου 2022, Λευκωσία
 

Related Articles
winner