Δημιουργία νέας Μονάδας Ηλεκτροφυσιολογίας στο ΙΝΓΚ - Χρηματοδότηση από το ΙΔΕΚ

Το Τμήμα Νευροεπιστημών του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €737,000 από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το ΤΕΠΑΚ για τη δημιουργία πρότυπης Μονάδας Πειραματικής Ηλεκτροφυσιολογίας. Το πρόγραμμα, διάρκειας 30 μηνών, αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος “Research Infrastructures” και ειδικότερα του “Small infrastructures”, του ΙΔΕΚ.

Η Μονάδα Πειραματικής Ηλεκτροφυσιολογίας, αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και θα περιλαμβάνει εξοπλισμό για καταγραφές από κύτταρα, τασεο-ελεγχόμενα κανάλια, καταγραφές από περιφερικά νεύρα, καταγραφές από τομές εγκεφάλου καθώς και καταγραφές από διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους του εγκεφάλου σε in vivo συνθήκες. Τα συστήματα που θα τοποθετηθούν στη μονάδα θα χρησιμοποιηθούν σε πειράματα που αφορούν μοντέλα νευροπαθειών και παθήσεων εγκεφάλου, καθώς και διαλεύκανσης βασικών μηχανισμών λειτουργίας του εγκεφάλου. Η Μονάδα Πειραματικής Ηλεκτροφυσιολογίας αναμένεται να δώσει αποτελέσματα που αφορούν την επίδραση των διαφόρων θεραπειών στη λειτουργία του περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος.  

Το Τμήμα Νευροεπιστημών του ΙΝΓΚ πρωτοπορεί διεθνώς στην ανάπτυξη γονιδιακής θεραπείας γενετικών παθήσεων του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος με τη χρήση ιικών φορέων. Μελέτες του Τμήματος έχουν ήδη δείξει ότι η έκφραση του γονιδίου της κοννεξίνης 32 σε πειραματικά μοντέλα της Charcot-Marie-Tooth και ειδικότερα της φυλοσύνδετης μορφής CMT1X μπορεί να διασώσει το μοντέλο από τη χαρακτηριστική απομυελίνωση που παρατηρείται στη νευροπάθεια αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν πρόγραμμα θα γίνει μελέτη της χρήσης εστιασμένου υπέρηχου για τη βελτιστοποίηση της ικανότητας των ιικών φορέων να εισέλθουν στο περιφερικό νευρικό σύστημα και ακολούθως θα γίνει αξιολόγηση της θεραπευτικής ικανότητας του ιού με και χωρίς τη χρήση του εστιασμένου υπέρηχου στη λειτουργία του ισχιακού νεύρου με καταγραφή της ταχύτητας αγωγής. 

Επιπλέον, σε πειραματικό μοντέλο λευκοδυστροφίας του εγκεφάλου στο οποίο θα γίνει έκφραση της κοννεξίνης 47 στα ολιγοδενδριτικά κύτταρα θα γίνει αξιολόγηση της λειτουργικότητας των χασμοσυνδέσμων που αποτελούνται από τις κοννεξίνες καθώς και των ηλεκτροφυσιολογκών ιδιοτήτων των ολιγοδενδριτικών κυττάρων με τη χρήση του patch clamp.

Επιπρόσθετα, θα μελετηθεί η θεραπευτική δράση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του διαβήτη και της υπερχοληστερολαιμίας σε πειραματικό μοντέλο της νόσου Alzheimer. Η θεραπευτική δράση αυτών των φαρμάκων θα μελετηθεί με τη χρήση in vitro και in vivo καταγραφών της δραστηριότητας των νευρώνων μετά τη χορήγησή τους στο μοντέλο.  
 
Η έρευνα θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη του Καθ. Κλεόπα Κλεόπα, Διευθυντή του Τμήματος Νευροεπιστημών και της Δρ. Αλεξία Καγιαβά, Associate Scientist και ερευνήτρια του Τμήματος με εξειδίκευση στην πειραματική νευροφυσιολογία, σε συνεργασία με την Δρ. Έλενα Παναγιώτου, Associate Scientist του Τμήματος Νευροπαθολογίας του ΙΝΓΚ, με συνεργάτες το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το ΤΕΠΑΚ. 

Ο Καθ. Κλεόπα, επισημαίνει ότι «τη νέα Μονάδα θα μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλες ερευνητικές ομάδες και επιστήμονες από ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς θα αποτελεί μοναδική ερευνητική υποδομή σε εθνικό επίπεδο με πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης, τα αποτελέσματα της οποίας θα δώσουν άλλη διάσταση στην έρευνα του τομέα της νευροφυσιολογίας». 

 

22 Μαΐου 2024
Λευκωσία
 

Related Articles
winner