ΒΡΑΒΕΙΑ, ΙΝΓΚ: Υπερήφανος «Αργυρός Προστάτης»

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) έλαβε το βραβείο «Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για το 2023 στα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 26 Απριλίου, 2024 και την απονομή έκανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σκοπός των εν λόγω βραβείων είναι να επιβραβεύσουν τον Οργανισμό/Επιχείρηση, ο οποίος έχει ως κύριο μέλημά του την προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών/πελατών και του προσωπικού του. Επίσης, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει περισσότερες από μία πολιτικές για το περιβάλλον, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, προωθώντας την ανάπτυξη περιβαλλοντικών πρακτικών που έχουν ως στόχο τη μείωση της αρνητικής επίδρασης των ανθρωπογενών δράσεων στο περιβάλλον. 

Η Λειτουργός Υγείας & Ασφάλειας, Υγείας και Ποιότητας, Μαρία Θεοχαρίδου, σε συνεργασία με την ομάδα Τεχνικών Υπηρεσιών, τον προϊστάμενο Στυλιανό Στυλιανού  και τους Ανδρέα Αντωνίου, Μάριο Ζίσσιμου, Νεόφυτο Πολυκάρπου και Χριστάκη Γεωργίου, πράττουν τα δέοντα, έτσι ώστε το Ινστιτούτο να ακολουθεί πρακτικές και οδηγίες για την καλύτερη αξιοποίηση των πηγών ενέργειας, ελαχιστοποιώντας τη χρήση της και προστατεύοντας το περιβάλλον. 

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που το Ινστιτούτο μας για δεύτερη χρονιά διακρίνεται με το αργυρό βραβείο, γεγονός που μας κάνει υπερήφανους και συγχρόνως αποδεικνύει ότι το ΙΝΓΚ βρίσκεται στο σωστό δρόμο για διαρκή ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης για τη σημασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε σχέση με τις συλλογικές δράσεις που υλοποιούνται ως προς την προστασία του. Συγχαίρω το προσωπικό του Ινστιτούτου και ιδιαίτερα την ομάδα Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Λειτουργό Υγείας & Ασφάλειας και Ποιότητας για την προσπάθεια που καταβάλλουν, έτσι ώστε  το Ινστιτούτο να ακολουθεί πρότυπα και πρακτικές που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος», ανέφερε ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, καθ. Λεωνίδας Φυλακτού.
 

 

 

 

Related Articles
winner