Νέα ανακάλυψη για την Πολλαπλή Σκλήρυνση από Κύπριους ερευνητές. Προσδιορισμός νέων μορίων βιοδεικτών στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Ένα θέμα ζωτικής σημασίας που ελκύει την παγκόσμια έρευνα στους τομείς της Ιατρικής και της Βιολογίας είναι η εξεύρεση και η εξέταση των υποκείμενων μηχανισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ). 

Ερευνητική ομάδα του Τμήματος  Νευροανοσολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου αποτελούμενη από τους Καθηγητή Μάριο Παντζαρή, Ανώτερο Νευρολόγο και Διευθυντή του Τμήματος, Δρ. Αναστασία Λαμπριανίδη, Επικεφαλής της έρευνας του Τμήματος και Μαρία Σ. Χατζηαγαπίου, υποψήφια Διδάκτορα, σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας, με Επικεφαλής την Καθηγήτρια Χριστίνα Χριστοδούλου, συνέβαλε στον προσδιορισμό νέων μορίων βιοδεικτών για τη μελέτη της ΠΣ και αξιολόγησε την επίδρασή τους στην κλινική εικόνα των ασθενών. 

Η έρευνα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος TELETHON και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Multiple Sclerosis and Related Disorders.  
   
Η Πολλαπλή Σκλήρυνση, ή αλλιώς Σκλήρυνση κατά Πλάκας, είναι μια αυτοάνοση, φλεγμονώδης νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), η οποία χαρακτηρίζεται από την καταστροφή της μυελίνης, του προστατευτικού περιβλήματος του άξονα των νευρικών κυττάρων με συνέπεια την εκφύλισή του. Αν και η αιτία ενεργοποίησης της νόσου παραμένει άγνωστη, νεότερα δεδομένα αναδεικνύουν την παρουσία βασικών μορίων πήξης στις περιοχές του ΚΝΣ όπου αργότερα θα εντοπιστούν οι εστίες βλάβης, και την ενεργοποίηση ή ενίσχυση της φλεγμονής από τη λειτουργία αυτών των μορίων. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε παθήσεις που παρουσιάζουν παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά με την ΠΣ ανιχνεύθηκαν αντισώματα εναντίον παραγόντων πήξης, τα οποία έχουν προταθεί ως προ-πηκτικοί και προ-φλεγμονώδεις παράγοντες συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της φλεβικής θρομβοεμβολής, του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς και στην έναρξη της φλεγμονής.   

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πρώτη μελέτη των αντισωμάτων εναντίον παραγόντων πήξης σε ασθενείς με ΠΣ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ως πιθανοί βιοδείκτες για την πορεία εξέλιξης της νόσου. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης των αντισωμάτων είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΠΣ σε σύγκριση με τα υγιή άτομα. Επιπλέον, ασθενείς οι οποίοι ήταν θετικοί στην παρουσία συγκεκριμένων αντισωμάτων παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό αναπηρίας (διευρυμένη κλίμακα κατάστασης αναπηρίας, EDSS) και βαρύτητας της νόσου (βαθμός βαρύτητας Πολλαπλής Σκλήρυνσης, MSSS). Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η ανίχνευση των αντισωμάτων εναντίον της θρομβίνης και του παράγοντα Χ της πήξης συνδεόταν με υψηλό βαθμό EDSS και MSSS, οι οποίοι συσχετίζονται με σημαντική επιδείνωση της νόσου. Αντίθετα, η παρουσία αντισωμάτων εναντίον του παράγοντα ΧΙΙ συσχετίστηκε με ήπια νόσηση.  

Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν νέα στοιχεία για την εμπλοκή των αντισωμάτων στην ΠΣ και ανοίγουν νέους ορίζοντες στη μελέτη της παθολογίας της νόσου. Περαιτέρω μελέτες που θα εστιάζουν στη λειτουργία αυτών των αντισωμάτων θα συμβάλουν στην κατανόηση των υποκείμενων παθολογικών μηχανισμών της ΠΣ αλλά και στον προσδιορισμό τους ως βιοδείκτες για την καλύτερη πρόγνωση και παρακολούθηση της νόσου και ως μόρια-στόχοι για την ανάπτυξη νέων εξατομικευμένων θεραπειών.  


Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τη δημοσίευση 
https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(22)00290-5/fulltext 

16 Μαΐου 2022, Λευκωσία
 

Related Articles
winner