Διαχρονική στήριξη του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου από την Πετρολίνα και την συνδεδεμένη της εταιρεία PPT Aviation Services

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) πραγματοποίησαν την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 τα διευθυντικά στελέχη της Petrolina (Holdings) Public Ltd, ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) κ. Ντίνος Λευκαρίτης, η Εκτελεστικός Σύμβουλος κ. Γεωργία Λευκαρίτη και ο Γενικός Διευθυντής της PPT Aviation Services Ltd, κ. Δημήτρης Μαυρομίχαλος. Τους υποδέχθηκαν ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, καθ. Λεωνίδας Φυλακτού και η κοσμήτορας μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΙΝΓΚ, καθ. Κυπρούλα Χριστοδούλου. Ακολούθησε ξενάγηση και ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΙΝΓΚ, τις προσφερόμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες, τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα, τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα του ΙΝΓΚ, όπως επίσης και ενημέρωση για τον φιλανθρωπικό θεσμό του TELETHON.

Η Πετρολίνα και η συνδεδεμένη της εταιρεία PPT Aviation Services είναι διαχρονικοί υποστηρικτές του έργου του ΙΝΓΚ, με την απρόσκοπτη συνεργασία και προσφορά τους. Συγκεκριμένα, από το 2011, είναι οι κύριοι χορηγοί εκδήλωσης του TELETHON παρέχοντας τα καύσιμα για το «Ταξίδι με τα Φτερά της Ελπίδας». Η εισφορά τους έκανε την εκδήλωση αυτή, μια από τις πιο πετυχημένες και προσοδοφόρες δραστηριότητες του φιλανθρωπικού θεσμού. 

Ο φιλανθρωπικός θεσμός TELETHON διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και το Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου από το 1994 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των ιατρικών και κοινωνικών αναγκών των ασθενών του Συνδέσμου. Μέρος των εσόδων του TELETHON προορίζονται για την ενίσχυση της έρευνας που διεξάγεται στο ΙΝΓΚ, σχετικά με νευρολογικές και γενετικές παθήσεις.

Από το 2018, προσφέρονται επίσης με χορηγία των εταιρειών, υποτροφίες αριστείας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΙΝΓΚ, ενισχύοντας την έρευνα και δίνοντας ευκαιρίες στη νέα γενιά επιστημόνων. Ενώ από το 2014 προσφέρονται κουπόνια καυσίμων στους φοιτητές. 

Ο Καθ. Φυλακτού ευχαρίστησε την κ. Γεωργία Λευκαρίτη και τους κυρίους Ντίνο Λευκαρίτη και Δημήτρη Μαυρομίχαλο για τη διαχρονική στήριξη τους προς το ΙΝΓΚ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο με οικονομική αστάθεια και προκλήσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεισφοράς της Πετρολίνα και της PPT Aviation Services Ltd προς τον σκοπό του Ινστιτούτου που είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η προσφορά των υπηρεσιών προς την κοινωνία, σε συνδυασμό με την έρευνα και την εκπαίδευση της νέας γενιάς επιστημόνων. 
 

 

14/03/2023

Related Articles
winner