Έρευνα στην Κύπρο για την αντίσταση στην ινσουλίνη - Μελέτη στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Tο ρόλο της πρωτεΐνης Stbd1 στη ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης και την αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, εξετάζει η μελέτη που διενεργήθηκε από το Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. 

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μελέτησαν την αντίσταση στην ινσουλίνη σε ποντίκια με απάλειψη του γονιδίου για την πρωτεΐνη Stbd1, η οποία μεταξύ άλλων εμπλέκεται στη φυσική σύνδεση μεταξύ ενδοπλασματικού δικτύου (ΕΔ) και μιτοχονδρίων. Η μελέτη κατέδειξε ότι τα ζώα αυτά παρουσίαζαν μειωμένα επίπεδα γλυκογόνου στο ήπαρ και διαταραχές στο μεταβολισμό της γλυκόζης συμβατές με αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτές περιλάμβαναν αυξημένα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης νηστείας στο αίμα, μειωμένη ενεργοποίηση της ενδοκυττάριας σηματοδότησης της ινσουλίνης σε ήπαρ και σκελετικούς μύες, μειωμένη απομάκρυνση της γλυκόζης από το αίμα και αυξημένη παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ. Οι πιο πάνω μεταβολικές διαταραχές σχετίζονταν με αύξηση της επιφάνειας επαφής μεταξύ ΕΔ και μιτοχονδρίων στο ήπαρ και συμβατές με αυτή αλλοιώσεις στη μορφολογία των μιτοχονδρίων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης συμβάλουν στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη, καταδεικνύοντας το ρόλο της πρωτεΐνης Stbd1 στη ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης και υποστηρίζοντας τη συσχέτιση μεταξύ αντίστασης στην ινσουλίνη και αυξημένων επαφών μεταξύ ΕΔ και μιτοχονδρίων. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν δημοσιευθεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Biochimie 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35691532/ ).

 

19 Δεκεμβρίου 2022
Λευκωσία 
 

Related Articles
winner