Ενεργειακή πιστοποίηση για το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Tο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) εξασφάλισε πρόσφατα πιστοποίηση του προτύπου ISO 50001:2018 που αφορά την ολιστική διαχείριση της ενέργειας από όλο το ανθρώπινο δυναμικό του. Μέσω της προσπάθειας αυτής, η ενεργειακή διαχείριση θα διεξάγεται κατά τρόπο δομημένο από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή του προσωπικού, των φοιτητών, τους ασθενείς, τους προμηθευτές, τους εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους. 

Μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών, το ΙΝΓΚ κατάφερε να σκιαγραφήσει το ενεργειακό αποτύπωμά του, να υλοποιήσει διάφορα μέτρα και ακολούθως να προχωρήσει σε σειρά εξωτερικών αξιολογήσεων από εδραιωμένους οργανισμούς διαπίστευσης προτύπων. 

Με την πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 50001:2018, το ΙΝΓΚ θα είναι σε θέση να διατηρήσει και να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό κόστος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε βάθος χρόνου, τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ενέργειας θα διαφανούν στην εξοικονόμηση της ενέργειας και στη λειτουργικότητα του Ινστιτούτου, κάτι που συνάδει με την υπεύθυνη κοινωνική πολιτική που ακολουθεί.

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού δήλωσε πολύ ικανοποιημένος που μια τέτοια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στην επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Ινστιτούτου. «Το Ινστιτούτο προσπαθεί να λαμβάνει όλα τα μέτρα και να εφαρμόζει τις πρακτικές εκείνες που σκοπό έχουν, πρωτίστως την προστασία του περιβάλλοντος, και κατά δεύτερο τη βελτίωση της ενεργειακής του επίδοσης, με όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν με την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ενέργειας», κατέληξε.


17 Φεβρουαρίου 2023
Λευκωσία
 

Related Articles
winner