«Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος» το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Εκ νέου βράβευση του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου στα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία


Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) έχει ενημερωθεί ότι διακρίθηκε με το βραβείο «Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για το 2023 στα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία. 

Σκοπός των συγκεκριμένων βραβείων είναι να επιβραβεύσουν τον Οργανισμό/Επιχείρηση, ο οποίος έχει ως κύριο μέλημά του την προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών/πελατών και του προσωπικού του. Επίσης, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει περισσότερες από μία πολιτικές για το περιβάλλον, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, προωθώντας την ανάπτυξη περιβαλλοντικών πρακτικών που έχουν στόχο τη μείωση της αρνητικής επίδρασης των ανθρωπογενών δράσεων στο περιβάλλον. Η αξιολόγηση των οργανισμών έγινε στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος  κ. Μαρίας Παναγιώτου και εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2024, σε ειδική επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Είναι η δεύτερη χρονιά που το Ινστιτούτο μας λαμβάνει το αργυρό βραβείο, γεγονός που μας κάνει υπερήφανους αλλά συγχρόνως αποδεικνύει ότι το ΙΝΓΚ βρίσκεται στο σωστό δρόμο για διαρκή ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης για τη σημασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε σχέση με τις συλλογικές δράσεις που υλοποιούνται ως προς την προστασία του», δήλωσε ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, καθ. Λεωνίδας Φυλακτού.

 

 

21 Δεκεμβρίου 2023
Λευκωσία
 

Related Articles
winner