Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το νέο κτίριο του ΙΝΓΚ

Αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλεπήβολο έργο


Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) προκήρυξε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την ανέγερση του νέου του κτιρίου, το οποίο θα κατασκευαστεί δίπλα από το υφιστάμενο κτίριό του στον Άγιο Δομέτιο. 

Μέσω της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, το Ινστιτούτο θέλει να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιλογή υλοποίησης του έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, ενεργειακής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πτυχής. Το συνολικό μικτό εμβαδόν του νέου κτιρίου ανέρχεται στα 11.000 τ.μ. περίπου, ενώ το υπαίθριο αμφιθέατρο ανέρχεται σε 1.200 τ.μ. περίπου. O προϋπολογισμός δαπάνης του έργου, με βάση τις ισχύουσες τιμές είναι €15.000.000 (δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ).Εκτός από το νέο κτίριο ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός περιλαμβάνει επίσης πρόταση για υπαίθριο αμφιθέατρο το οποίο ανήκει στο Δήμο Αγίου Δομετίου, καθώς και εξωτερικό περιμετρικό δρόμο. Για το νέο κτίριο και τον περιμετρικό δρόμο ο βραβευθείς Αρχιτέκτονας και η υπόλοιπη ομάδα Μελετητών θα υπογράψουν σύμβαση με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και για το υπαίθριο αμφιθέατρο το συμβόλαιο θα υπογραφεί με το Δήμο Αγίου Δομέτιου.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι ο δρ Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ. Μέλη της επιτροπής οι Άντης Σφήκας (Πολιτικός Μηχανικός – Εκπρόσωπος Διευθυντή Έργου), Μιχάλης Κοσμάς (Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου), Χαρίλαος Κυθρεώτης (Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου) και Πάρις Φιλίππου (Αρχιτέκτονας της επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής). Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Ανδρέας Παπαδούρης, Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΝΓΚ.  

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις: 1ο Βραβείο €55.000, 2ο Βραβείο €40.000, 3ο Βραβείο €25.000 και δύο έπαινοι €8.000 έκαστος. Οι όροι και τα έγγραφα για το διαγωνισμό διατίθενται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.eprocurement.gov.cy). 

«Με την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία του μεγαλεπήβολου έργου, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει στις προσπάθειες για μετατροπή της Κύπρου σε ερευνητικό κέντρο» δηλώνει ο καθ. Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ. Σημειώνει ότι η επέκταση του Ινστιτούτου συμπίπτει με τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων λειτουργίας του και τονίζει ότι η επέκταση του Ινστιτούτου δεν είναι μόνο κτηριακή αλλά σηματοδοτεί νέες ερευνητικές δραστηριότητες σε τομείς αιχμής, στον ευρύτερο τομέα της Υγείας και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας, ενώ επίσης, θα αναπτυχθούν περισσότερες συνεργασίες, κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο.


___


Λευκωσία  

6 Μαρτίου 2018

Related Articles
winner