ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΝΓΚ, Αιτήσεις σπουδών 2022-23

Εκπαίδευση σε επαγγελματικό περιβάλλον, εγγυημένος μικρός αριθμός εισακτέων φοιτητών, φοιτητές ενταγμένοι σε ερευνητικές ομάδες, απόφοιτοι με βιογραφικό πλούσιο σε εργασιακή εμπειρία, 30 χρόνια εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, της μεταπτυχιακής Σχολής του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. 

Συνεχίζοντας την πορεία καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης της νέας γενιάς επιστημόνων, η μεταπτυχιακή Σχολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) διανύει τη δέκατη χρονιά λειτουργίας της, κατά την οποία αλλάζει ονομασία. Μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η μέχρι τώρα «Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου», θα υιοθετήσει την ονομασία του ΙΝΓΚ. Η επίσημη εφαρμογή του νέου ονόματος τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2022. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου αναπτύσσεται συνεχώς και σε άλλους τομείς στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την επακόλουθη ανάπτυξη και εξέλιξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχει, εφόσον τα προγράμματα που προσφέρει είναι απόλυτα συνυφασμένα με τις δραστηριότητες του.  


Εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία
Βασισμένη στους τρεις πυλώνες του Ινστιτούτου Έρευνα – Υπηρεσίες – Εκπαίδευση, η Σχολή προετοιμάζει τη νέα γενιά επιστημόνων, ενώ διευρύνει τους ορίζοντες των φοιτητών της, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πρωτοποριακές τάσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Αντλώντας από την εμπειρία του κλινικού και ερευνητικού προσωπικού του ΙΝΓΚ, οι φοιτητές εκπονούν τις ερευνητικές τους διατριβές στα εργαστήρια του Ινστιτούτου, πλήρως ενταγμένοι σαν μέλη των ερευνητικών ομάδων, αποκτώντας εμπειρία σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Οι απόφοιτοι έχουν ήδη στο βιογραφικό τους πολύτιμη εμπειρία σαν ερευνητές καθώς και τη σφραγίδα διεθνούς κύρους του ΙΝΓΚ. Ένδειξη αυτού είναι ο μεγάλος αριθμός αποφοίτων μας οι οποίοι έχουν κατακτήσει διδακτορικές και μεταδιδακτορικές θέσεις σε μερικά από τα πιο αξιόλογα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα του κόσμου. Οι απόφοιτοι-πρεσβευτές μας εντάχθηκαν σε ερευνητικές ομάδες κορυφαίων ιδρυμάτων της Αγγλίας, όπως Oxford Genomics Centre – Wellcome Centre for Human Genetics, Oxford University, Imperial College London, UCL, King’s College London καθώς και εκτός των συνόρων της Ευρώπης, στο  A*Star Agency for Science, Technology and Research της Σιγκαπούρης και στο Columbia University των ΗΠΑ.

Παραμένοντας επικεντρωμένη στις ειδικότητες του ΙΝΓΚ, στους τομείς στους οποίους διαπρέπουν οι Καθηγητές-Ερευνητές, η Σχολή προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ (MSc) στους κλάδους της Ιατρικής Γενετικής, Μοριακής Ιατρικής, Νευροεπιστήμης και Βιοϊατρικής Έρευνας. Επιπλέον, προσφέρει διδακτορικά προγράμματα (PhD) στους κλάδους της Ιατρικής Γενετικής, Μοριακής Ιατρικής και Νευροεπιστήμης. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
 

Εγγυημένος μικρός αριθμός εισακτέων φοιτητών 
Ο εγγυημένος μικρός αριθμός των εισακτέων φοιτητών σε ετήσια βάση διασφαλίζει την ποιότητα, ενώ ο υψηλός δείκτης ακαδημαϊκού προσωπικού έναντι φοιτητών, διασφαλίζει πως θα παρέχεται μια εξατομικευμένη κατά το δυνατόν προσέγγιση στην εκπαίδευση των φοιτητών. 

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, μπορούν να πληροφορηθούν για τα προγράμματα και την υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα της Σχολής www.cing.ac.cy/csmm/ καθώς και από το Γραφείο Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 22 392840. Προσφέρονται υποτροφίες τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων Μάστερ όσο και σε επίπεδο Διδακτορικών προγραμμάτων.

Αιτήσεις για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνονται δεκτές από τα τέλη Ιανουαρίου 2022 στον ακόλουθο σύνδεσμο:
 https://extranet.cing.ac.cy/easyconsole.cfm?page=member_login_form 

 

 
 

Other News
winner