Molecular Genetics Thalassaemia Department

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ID-EPTRI, Επένδυση στην παιδιατρική

ID-EPTRI: μια νέα ερευνητική υποδομή που θα διευκολύνει τη μελλοντική ανάπτυξη καλύτερων παιδιατρικών φαρμάκων


Ο σχεδιασμός της πρώτης ερευνητικής υποδομής αποκλειστικά αφιερωμένης στην παιδιατρική έχει ξεκινήσει και επισήμως. Το πρόγραμμα ID-EPTRI (European Paediatric Translational Research Infrastructure, Ευρωπαϊκή Υποδομή Μεταφραστικής Παιδιατρικής Έρευνας) χρηματοδοτείται από την ΕΕ και συντονίζεται από το Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF). Το έργο έχει διάρκεια  24 μήνες και αποσκοπεί στο σχεδιασμό μιας νέας Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής που θα δρα στον τομέα της παιδιατρικής. Η νέα υποδομή θα ενεργεί ως κοινή παιδιατρική υπηρεσία στο πλαίσιο των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών Υποδομών Έρευνας.EP

I Project (Grant Agreement No. 777554)
Οι ανήλικοι αποτελούν το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και η φροντίδα τους είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες και προκλήσεις για την Ευρώπη. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν παιδιατρικά φάρμακα βασισμένα σε τεκμηριωμένες έρευνες και ορθές θεραπευτικές στρατηγικές. Σήμερα, περίπου το 50% των φαρμάκων που απευθύνονται σε παιδιά και νεαρούς ασθενείς δεν έχουν ελεγχθεί ειδικά για χρήση από αυτούς. Για το λόγο αυτό, η μελέτη όλων των φάσεων της παιδιατρικής έρευνας, από τα αρχικά στάδια έως την τελική φαρμακοτεχνική διατύπωση παιδιατρικών φαρμάκων, είναι αναγκαία, ώστε να καθοδηγήσει τη δημιουργία της κατάλληλης ερευνητικής υποδομής που θα ευνοεί την ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων. 

Τα παιδιά (και οι νέοι ασθενείς) δεν είναι συγκρίσιμοι με τους ενήλικες, καθώς αναπτύσσονται συνεχώς, πράγμα που επηρεάζει το μεταβολισμό τους. Για το λόγο αυτό, ο μόνος τρόπος για την ανάπτυξη καλύτερων φαρμάκων για παιδιά είναι μέσω μελετών που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε αυτά. Μια εξειδικευμένη υποδομή που θα ενσωματώνει τα διάφορα ερευνητικά δίκτυα που απευθύνονται στον παιδικό πληθυσμό θα βοηθήσει να αυξηθεί ο αριθμός παιδιατρικών ερευνητικών προγραμμάτων και να μειωθεί ο χρόνος εκπόνησής τους. Παράλληλα, μια τέτοια υποδομή μπορεί επίσης να βοηθήσει στη γρηγορότερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους σε κλινική πρακτική.

"Το έργο ID-EPTRI πηγάζει από την ανάγκη να καλυφθεί το κενό στη διαθεσιμότητα των παιδιατρικών φαρμάκων μέσω της ενίσχυσης καινοτόμων τεχνολογιών και τη σύνδεση όλων των φάσεων ανάπτυξης φαρμάκων, από την ανακάλυψη ως την κλινική έρευνα", εξηγεί ο συντονιστής του προγράμματος Δρ. Donato Bonifazi. Η νέα ερευνητική υποδομή συμπληρώνει υπάρχουσες υποδομές βιοϊατρικής έρευνας δρώντας ως «κοινή παιδιατρική υπηρεσία» μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI -European Strategy Forum on Research Infrastructures). 

Το EPTRI θα:

  • καλύψει τα σημερινά κενά που συνδέουν τα διάφορα βήματα στην έρευνα από τα αρχικά ως τα τελικά στάδια
  • ενεργοποιεί και θα προετοιμάζει ερευνητές από διάφορους τομείς να διεξάγουν έρευνες που στηρίζουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων
  • αυξήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών σε θέματα υγείας που αφορούν τα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειές τους.

 

Για το σχεδιασμό της νέας παιδιατρικής ερευνητικής υποδομής θα υπάρξουν τρεις ξεχωριστές φάσεις:

  1. η ανάλυση πλαισίου, που έχει στόχο την απόκτηση  πληροφοριών απαραίτητων για την ολοκλήρωση της μελέτης
  2.  η επιχειρησιακή φάση, που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό της ερευνητικής υποδομής
  3. η φάση σκοπιμότητας, στην οποία επιλεγμένες θεωρητικές δραστηριότητές θα επιτρέψουν την εικονική δοκιμή περιορισμένου αριθμού υπηρεσιών και εργαλείων που θα παρέχονται από την προτεινόμενη παιδιατρική υποδομή. 

Στο πρόγραμμα EPTRI συμμετέχουν 26 εταίροι από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ενοποιημένων ερευνητικών υποδομών και επιστημονικών και κλινικών κέντρων αριστείας. Η Κύπρος εκπροσωπείται στο EPTRI  από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιμίας. Η συμμετοχή παιδιών και νέων στο πρόγραμμα, στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες τους θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της νέας υποδομής.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιανουαρίου.

   
Related Articles
winner