Molecular Genetics Thalassaemia Department

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Τμήμα Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιμίας

Τμήμα Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιμίας 
Διευθύντρια Καθ. Μαρίνα Κλεάνθους
 
Εξειδικευμένη διάγνωση και πρωτοποριακή έρευνα για τις αιμοσφαιρινοπάθειες
 
Ένα από τα πρώτα εργαστήρια που δημιουργήθηκαν το 1990 στο νεοσυσταθέν τότε Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ήταν και το Τμήμα Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιμίας (ΤΜΓΘ) με κύριο στόχο την ανάπτυξη μεθόδων μοριακής γενετικής και την εφαρμογή τους στην έγκαιρη και έγκυρη πρόληψη, διάγνωση και προγεννητική διάγνωση της θαλασσαιμίας. Σήμερα, το ΤΜΓΘ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο στην έρευνα για διάγνωση, επιδημιολογία και θεραπεία των αιμοσφαιρινοπαθειών ενώ από το 2016 μαζί με τις κλινικές θαλασσαιμίας  αναγνωρίστηκε  από το Υπουργείο Υγείας ως Κέντρο Αναφοράς στον τομέα των αιμοσφαιρινοπαθειών στην Κύπρο. Το Kέντρο είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς ERN-EuroBloodNet για σπάνια αιματολογικά νοσήματα. 
 
Το ΤΜΓΘ βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: την παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών, τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με τεχνικές υψηλής τεχνολογίας και την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. 
 
Διαγνωστικές υπηρεσίες
Το ΤΜΓΘ προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό διαγνωστικών υπηρεσιών στους τομείς της μοριακής γενετικής ανάλυσης για αιμοσφαιρινοπάθειες και σπάνιες αναιμίες, της ιχνηλάτησης των φορέων θαλασσαιμίας στον κυπριακό πληθυσμό, προγεννητική και προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, καθώς και μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση. 
 
Σε ετήσια βάση, εξετάζονται γύρω στα 1500 δείγματα για διάγνωση των φορέων  θαλασσαιμίας και διενεργούνται γύρω στις  110 προγεννητικές γενετικές διαγνώσεις όλων των τύπων αιμοσφαιρινοπαθειών (β-θαλασσαιμία, α-θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κλπ). 
 
Το ΤΜΓΘ εξειδικεύεται επίσης στην Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση για μονογονιδιακές ασθένειες (PGT-M) και είναι το μοναδικό κέντρο που παρέχει την υπηρεσία αυτή στην Κύπρο. Άρχισε να εφαρμόζει την μέθοδο αυτή από  το 2004 και διενεργεί περίπου 40 περιστατικά για β-αιμοσφαιρινοπάθειες ετησίως, περιλαμβανομένης ταυτοποίησης συμβατών δοτών για αδέρφια που πάσχουν από θαλασσαιμία. Το ΤΜΓΘ αναπτύσσει συνεχώς και παρέχει PGT-M για οποιαδήποτε σπάνια μονογονιδιακή ασθένεια. Μέχρι τώρα έχει αναπτύξει και παρέχει PGT-M για 20 διαφορετικές ασθένειες, όπως αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΝΓΚ.  
 
Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει και παρέχει μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση που βασίζεται στην ανάλυση  εξωκυτταρικού εμβρυϊκου DNA (εεDNA) που κυκλοφορεί στο αίμα της εγκύου. Η εξέταση διενεργείται για τη διακρίβωση του εμβρυϊκού φύλου για σοβαρές φυλοσύνδετες γενετικές παθήσεις, καθώς και για τον προσδιορισμό του παράγοντα ρέζους του εμβρύου σε μητέρες με ρέζους αρνητικό, για την πρόληψη της αιμολυτικής νόσου των νεογνών.
 
Στοχεύοντας πάντα στην αναβάθμιση και τη διεύρυνση των υπηρεσιών μας, αναπτύσσονται συνεχώς νέες μεθοδολογίες, όπως η καινοτόμα πλατφόρμα της αλληλούχισης Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing-NGS). Επί του παρόντος, ολοκληρώνεται η επικύρωση ενός στοχευμένου NGS πάνελ με σκοπό την εφαρμογή του στην κλινική ρουτίνα. Mε το πάνελ αυτό θα εξετάζεται παράλληλα όλο το φάσμα γονιδίων που εμπλέκονται στις θαλασσαιμίες, προσφέροντας μια πιο ενδελεχή και περιεκτική διάγνωση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η επικύρωση ενός δεύτερου στοχευμένου NGS πάνελ που περιέχει ένα ευρύ φάσμα γονιδίων που εμπλέκονται στις σπάνιες κληρονομικές αναιμίες, διευρύνοντας έτσι περεταίρω τη διαγνωστική προσφορά στους ασθενείς. 
 
Με στόχο τη διασφάλιση και διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας των γενετικών διαγνώσεων, προς όφελος των ασθενών, το ΤΜΓΘ έχει λάβει το 2014 από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) το πρότυπο διαπίστευσης ISO 15189:2012. Συμμετέχει με επιτυχία σε ευρωπαϊκά διεργαστηριακά προγράμματα όπως UKNEQAS, EMQN, GenQA για την αξιολόγηση των γενετικών αναλύσεων που προσφέρονται και αποτελεί μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του οργανισμού EMQN. Ακολουθεί, τέλος, και συμμετέχει, επίσης, στη σύνταξη για τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες Best Practice EMQN (European Molecular Genetics Quality Network) για μοριακές και αιματολογικές μεθόδους για τον προσδιορισμό του φορέα και την προγεννητική διάγνωση των αιμοσφαιρινοπαθειών». 
 
Έρευνα 
Α) Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος για τις β-αιμοσφαιρινοπάθειες
Η ανάπτυξη μιας μη-επεμβατικής μεθόδου για τον προγεννητικό έλεγχο των β-αιμοσφαιρινοπαθειών αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος. Ο απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης μεθόδου με τη χρήση εεDNA το οποίο βρίσκεται στο μητρικό πλάσμα της εγκύου και η οποία θα μπορέσει να αντικαταστήσει τις επεμβατικές δειγματοληψίες πλακούντα εμβρύου που χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής. Η αρχική προσέγγιση της μη επεμβατικής μεθόδου βασίστηκε στον εντοπισμό των πατρικά-κληρονομούμενων εμβρυϊκών αλληλομόρφων που βρίσκονται στο εξωκυτταρικό DNA και στην ανάλυση απλοτύπων για τον καθορισμό της πατρικής κληρονομικότητας χρησιμοποιώντας επιτυχώς διάφορες μεθοδολογίες. 
 
Η συνεχής ανάπτυξη της καινοτόμου και υψηλούς ακρίβειας και απόδοσης πλατφόρμας NGS, ώθησε την έρευνα προς το σχεδιασμό στοχευμένου NGS πάνελ το οποίο περιλαμβάνει 80 παγκοσμίως κοινές μεταλλάξεις που προκαλούν β-θαλασσαιμία και περίπου 154 πολυμορφισμούς που βρίσκονται στη συστάδα γονιδίων της β-σφαιρίνης. Ο καθορισμός της πατρικής κληρονομικότητας επιτεύχθηκε σε όλα τα  δείγματα εεDNA που εξετάστηκαν, δίνοντας δυνητικά την ευκαιρία αντικατάστασης των επεμβατικών προγεννητικών μεθόδων στο 50% των περιπτώσεων (Εικόνα 1) (Χρηματοδότηση Telethon 2015-2018). Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη η επικύρωση της αξιοπιστίας αυτής της μεθοδολογίας και σύντομα αναμένεται η εφαρμογή της στην κλινική πρακτική. Ταυτόχρονα, οι ερευνητικές δραστηριότητες επεκτείνονται και προς τον καθορισμό της μητρικής κληρονομικότητας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα NGS και ψηφιακή PCR (droplet digital PCR). Η βελτιστοποίηση της προσέγγισης αυτής έχει ως σκοπό την εφαρμογή μη επεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης σε όλα τα ζευγάρια, αντικαθιστώντας καθολικώς τις επεμβατικές διεργασίες (Χρηματοδότηση ΙδΕΚ-EXCELLENCE/1216/0484).
 
Εικόνα 1
Διάγραμμα που απεικονίζει την ανάλυση απλοτύπων μετά από NGS σε εεDNA χρησιμοποιώντας 10 πληροφοριακούς πολυμορφισμούς σε μία οικογένεια όπου και οι δύο γονείς φέρουν την ίδια μετάλλαξη HBBIVSI-110(G>A). Ο καθορισμός της κληρονομικότητας του πατρικού αλληλομόρφου άγριου τύπου επιτεύχθηκε και επιβεβαιώθηκε με παράλληλη ανάλυση του CVS-DNA (δείγμα από πλακούντα-100% εμβρυϊκό DNA).  
ΑΤ: Αλληλόμορφο Άγριου Τύπου, Β-θαλ.: Αλληλόμορφο β-θαλασσαιμίας, N: Normal (Άγριου τύπου), MΠ: Μη πληροφοριακό αλληλόμορφο
 
 
Β) Θεραπεία μέσω φαρμάκων και ανάπτυξη βιοδεικτών
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του τμήματος συμπεριλαμβάνουν την εύρεση νέων φαρμακευτικών στόχων για τη θεραπεία της θαλασσαιμίας που εμπλέκονται στην ενεργοποίηση του γονιδίου της γ-σφαιρίνης. Ο εντοπισμός τέτοιων στόχων θα βοηθούσε σε σημαντικό βαθμό την έρευνα για την ανακάλυψη φαρμάκων για ασθενείς με β-θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία. Βάσει προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και βιβλιογραφικής μελέτης, έχουν επιλεχθεί γύρω στους 300 πιθανούς στόχους/γονίδια για λειτουργικές μελέτες υψηλής απόδοσης με την τεχνολογία CRISPR-Cas9. Στόχοι/γονίδια οι οποίοι εκ πρώτης όψεως φαίνονται να επηρεάζουν την έκφραση της γ-σφαιρίνης θα μελετηθούν εκτενέστερα στο εργαστήριο σε ερυθροποιητικές κυτταρικές σειρές και ανθρώπινα προγονικά κύτταρα. (Χρηματοδότηση ΙδΕΚ:  EXCELLENCE/1216/0389).
 
Παράλληλα, έρευνες διεξάγονται για την εύρεση και ανάπτυξη βιοδεικτών για ηπατικά προβλήματα σε θαλασσαιμικούς ασθενείς. Οι ηπατική ίνωση και κίρρωση παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά στον θαλασσαιμικό πληθυσμό, και η έγκαιρη μη-επεμβατική διάγνωσή τους θα επέτρεπε θεραπευτική αγωγή και πρόληψη  σοβαρότερων επιπλοκών. Το πρόγραμμα κάνει χρήση τεχνολογιών όπως μεταβολομική, πρωτεομική και μεταγραφωματική για εύρεση διαφόρων τύπων μορίων (μεταβολίτες, πρωτεΐνες, και microRNA) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες. Το έργο εκτελείται σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ και τα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού. (Χρηματοδότηση ΙδΕΚ: EXCELLENCE/0918/0118). 
 
Το ενδιαφέρον του τμήματος για έρευνα σε βιοδείκτες έχει οδηγήσει στην εμπλοκή του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EPTRI (https://eptri.eu/) το οποίο έχει στόχο του το σχεδιασμό μιας Ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής για την εύρεση παιδιατρικών φαρμάκων. Το  ΤΜΓΘ εκπροσωπεί το ΙΝΓΚ και είναι συν-υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας που ασχολείται με την εύρεση βιοδεικτών. Το ΤΜΓΘ έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης ενώ παράλληλα οργανώνει τη δημιουργία μιας ερευνητικής κοινοπραξίας από διάφορα πανεπιστήμια, νοσοκομεία και οργανισμούς της Κύπρου για μελλοντική συμμετοχή στην υποδομή. (Χρηματοδότηση: H2020-INFRADEV-01-2017–ID-EPTRI project European Paediatric Translation Research Infrastructure (777554-ID-EPTRI).
 
 
 
Εικόνα 2
Δομή της πλατφόρμας EPTRI.   
 
 
Γ) Γονιδιακή θεραπεία
Η γονιδιακή θεραπεία (ΓΘ) αποτελεί την πιο υποσχόμενη θεραπεία των αιμοσφαιρινοπαθειών και πολλών άλλων σπάνιων αναιμιών. Το ΤΜΓΘ ακολουθεί το δικό του ερευνητικό πρόγραμμα ΓΘ για την β-θαλασσαιμία, με απώτερο στόχο η κλινική εφαρμογή της ΓΘ στην Κύπρο. Επί του παρόντος η έρευνα επικεντρώνεται  (α) στην προσθήκη γονιδίου σε συνδυασμό με απενεργοποίηση του ανώμαλου μορίου mRNA που παράγεται από την πιο κοινή μετάλλαξη β-θαλασσαιμίας του κυπριακού πληθυσμού, (β) στη γονιδιακή επιδιόρθωση της συγκεκριμένης μετάλλαξης, και (γ) στην πιθανά θεραπευτική απενεργοποίηση γονιδιακών παραγόντων που τροποποιούν την σοβαρότητα της νόσου. Οι τελευταίες δύο προσεγγίσεις βασίζονται στη χρήση τεχνητών νουκλεασών, όπως είναι τα λεγόμενα TALEN και CRISPR/Cas. Τόσο η προσθήκη φυσιολογικού γονιδίου β-σφαιρίνης σε συνδυασμό με την απενεργοποίηση του ανώμαλου μορίου mRNA, όσο και η τροποποίηση γονιδιώματος με την χρήση TALEN και CRISPR/Cas έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά σε βλαστικά κύτταρα  θαλασσαιμικών (Χρηματοδότηση: ΙδΕΚ: ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΥΓΕΙΑ/ΒΙΟΣ/0311(ΒΕ)/ ΕΕ #306201 «THALAMOSS»), και ήδη διερευνώνται βελτιωμένα εργαλεία με στόχο την ανάπτυξη πρωτοκόλλων κατάλληλων για κλινική χρήση. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την ανάπτυξη προχωρημένων εργαλείων τροποποίησης του γονιδιώματος που μειώνουν την δημιουργία θραυσμάτων διπλής έλικας, καθιστώντας την εφαρμογή τους πιο ασφαλή (Χρηματοδότηση ΙδΕΚ:  EXCELLENCE/1216/0092).
 
Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ΓΘ και της βελτιστοποίησης των μοριακών εργαλείων της, υιοθετούνται συνεχώς καινοτόμες τεχνολογίες τροποποίησης και μεταφοράς και χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής για την ανάλυση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε κατάλληλα βιολογικά μοντέλα. Επομένως, γίνεται ταυτόχρονα μια ενδελεχής διερεύνηση της βιολογίας των αιμοποιητικών κύτταρων όπως  (α) των προσεγγίσεων απενεργοποίησης του ανώμαλου μορίου mRNA, (β) του μηχανισμού γονιδιακής έκφρασης που τροποποιεί την β-θαλασσαιμία, συμπεριλαμβανομένων και την έκφραση ρυθμιστικών microRNA (Χρηματοδότηση Telethon και Eurobank) και (γ) της αποτελεσματικής μεταφοράς γενετικού υλικού σε κύτταρα και κατευθείαν σε ζωντανό οργανισμό (Χρηματοδότηση Telethon). 
 
 
 
Εικόνα 3
Γονιδιακή θεραπεία στο ΤΜΓΘ
Το σχήμα δείχνει ερευνητικές δραστηριότητες (μπλε) και θεραπευτικές προσεγγίσεις (κόκκινο) σχετικά με την ανάπτυξη γονιδιακής θεραπείας των αιμοσφαιρινοπαθειών.
 
 
Δ) Διαδικτυακή πύλη ITHANET και πανευρωπαϊκά αρχεία ασθενών
Το ΤΜΓΘ είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος ITHANET(https://www.ithanet.eu/) που ξεκίνησε το 2006 με στόχο την ενδυνάμωση της έρευνας στον τομέα των αιμοσφαιρινοπαθειών με τη χρήση ηλεκτρονικής υποδομής. Η διαδικτυακή πύλη ITHANET συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη όλων των εμπλεκομένων στις αιμοσφαιρινοπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο (ερευνητών,  επαγγελματιών υγείας και ασθενών). Επιπρόσθετα, η πύλη ΙΤΗΑΝΕΤ προσφέρει συνεχή ενημέρωση σχετικά με επικείμενα συνέδρια, ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις, κλινικές δοκιμές και πρόσφατες ανακοινώσεις στον τομέα των αιμοσφαιρινοπαθειών. Αξιοσημείωτα, η πύλη ΙΤΗΑΝΕΤ αναπτύσσει και στεγάζει βάσεις δεδομένων σχετικών με τις μεταλλάξεις που επηρεάζουν τις αιμοσφαιρινοπάθειες και τις σχετικές συχνότητές τους σε κάθε χώρα, προσφέροντας ευέλικτη αναζήτηση και παρουσίαση κατανοητή σε ιατρούς και ερευνητές. Δύο από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων είναι η IthaGenes και η IthaMaps. Η βάση δεδομένων IthaGenes αποθηκεύει και οργανώνει πληροφορίες για γονίδια και μεταλλάξεις που έχουν συνδεθεί με τις αιμοσφαιρινοπάθειες ενώ η βάση IthaMaps οργανώνει και αποθηκεύει παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα παρουσιάζοντάς τα σε διαδραστικό χάρτη (Χρηματοδότηση ΙδΕΚ:  EXCELLENCE/1216/0256). 
 
Το σημαντικό έργο που επιτελείται μέσω της διαδικτυακής πύλης ITHANET οδήγησε στην επιλογή της ως την κύρια βάση δεδομένων του διεθνούς δικτύου HVP Global Globin Network ενώ παράλληλα συντονίζει ένα παγκόσμιο πάνελ ειδικών στις αιμοσφαιρινοπάθειες, στοχεύοντας στην παροχή τυποποιημένων ταξινομήσεων των μεταλλαγών στα γονίδια των σφαιρινών, σε συνεργασία με το πρόγραμμα ClinGen.
 
Επιπλέον, εξαιτίας της διεθνούς αναγνώρισης που χρίζει η πύλη ΙΤΗΑΝΕΤ, το ΤΜΓΘ έχει επιλεχθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για σπάνια αιματολογικά νοσήματα, ERN-EuroBloodNet, για την ανάπτυξη δύο πανευρωπαϊκών αρχείων ασθενών για αιμοσφαιρινοπάθειες και σπάνια αιματολογικά νοσήματα (Χρηματοδότηση: HP-PJ-2019, ENROL-947670 και RADeep, Vall d’Hebron Research Institute, https://www.radeepnetwork.eu/). 
 
  
Εικόνα 4
Διάγραμμα που απεικονίζει τους βασικούς πυλώνες και υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης ITHANET
 
Εκπαίδευση 
Ο τρίτος βασικός πυλώνας του εργαστηρίου είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας. Το ΤΜΓΘ διοργανώνει δεκαπενθήμερα σεμινάρια για το ΙΝΓΚ. Παραδίδει μαθήματα στη μεταπτυχιακή σχολή του ΙΝΓΚ, τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ), με θέματα «Μοριακή βάση των μονογονιδιακών ασθενειών» και «Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες» στο κύριο πρόγραμμα της σχολής και «Εισαγωγή στις μοριακές βιοϊατρικές επιστήμες» στο εισαγωγικό της πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, το ΤΜΓΘ έχει στο ενεργητικό του πολυετή επίβλεψη έρευνας για μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, όπως επίσης και επαγγελματική εκπαίδευση επιστημόνων σε συνεργασία με τοπικούς αλλά και εξωτερικούς φορείς. 
 
Διακρίσεις-Δημοσιεύεις
Η αξιόλογη ερευνητική δουλειά που γίνεται στο ΤΜΓΘ, οδήγησε σε πάνω από 70 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με υψηλό συντελεστή απήχησης. Επιπρόσθετα, το ΤΜΓΘ έχει αναπτύξει συνεργασίες με διάφορους φορείς με αποτέλεσμα τη συμμετοχή του σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχής πορεία των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα λαμβάνοντας διάφορα βραβεία και επαίνους
 
Το ΤΜΓΘ έχει, επίσης, κερδίσει χορηγίες από διάφορα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη εννέα προγράμματα: πέντε χρηματοδοτημένα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ένα από το 3rd EU Health Programme, ένα από το Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ένα από το H2020-MSCA-RISE-2018 Programme και ένα από το EU H2020-INFRADEV-01-2017 Programme.
 
Προσωπικό
Το ΤΜΓΘ στελεχώνεται από την διευθύντρια, δέκα μόνιμα μέλη του προσωπικού, επτά μέλη τα οποία μισθώνονται από ερευνητικές χορηγίες και επτά φοιτητές. Συγκεκριμένα η ομάδα αποτελείται ως εξής:
 
 
Όνομα Θέση Προσόντα
Μαρίνα Κλεάνθους Ανώτερη επιστήμονας, Διευθύντρια BSc, PhD
Μάριος Φυλακτίδης Επιστήμονας BSc, PhD
Carsten W. Lederer Αναπληρωτής επιστήμονας BSc, MSc, PhD
Θεσσαλία Παπασάββα Αναπληρώτρια επιστήμονας BSc, MSc, PhD
Πέτρος Κουντούρης Αναπληρωτής επιστήμονας BSc, PhD
Γιώργος Χριστόπουλος Ανώτερος εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MPhil
Μιράντα Πέτρου Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc
Ξένια Φελέκη Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc
Ελένη Καριτζή Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc
Κοραλία Στεφάνου Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MSc, PhD
Πέτρος Πατσαλή Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MSc, PhD
Λόλα Κόνιαλη Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MSc, PhD
Ανθή Δημητριάδου Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MSc, PhD
Στέλλα Ταμανά Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MSc, PhD
Άννα Μιναϊδου Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MSc, PhD
Σαβάννα Ανδρέου Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MSc, PhD
Στεφανία Μπύρου Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MSc, PhD
Μαρία Ξενοφώντος Εργαστηριακός επιστημονικός λειτουργός BSc, MSc
Παναγιώτα Παπασάββα Φοιτήτρια διδακτορικού  MD, MSc
Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου Φοιτήτρια διδακτορικού  BSc, MSc
Νικολέτα Παπαϊωάννου Φοιτήτρια διδακτορικού  BSc, MSc
Basma Naiisseh Φοιτήτρια διδακτορικού  BSc, MSc
Sevgi Ozkaramehmet Φοιτήτρια διδακτορικού  BSc, MSc
Μέμνια Βασιλείου Φοιτήτρια μεταπτυχιακού BSc, MSc
Μαριλένα Χαραλάμπους Φοιτήτρια μεταπτυχιακού BSc
Καλλιόπη Χαζημιχαήλ Φοιτήτρια μεταπτυχιακού BSc
 
Related Articles
winner