Χρηματοδότηση υποδομής διάγνωσης και θεραπείας στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Το έργο χρηματοδοτείται με ποσό €595.000 από τη Νορβηγία 

Συμβόλαιο για τη χρηματοδότηση του έργου «Υποδομή για τη Διάγνωση και Θεραπεία των Ασθενών» από τις Χορηγίες Νορβηγίας 2014–2021 υπογράφηκε μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ). Το έργο θα υλοποιηθεί από το ΙΝΓΚ, ενώ η ΓΔ ΕΠΣΑ θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €661.111. Ποσό €595.000, που αποτελεί το 90% του συνολικού προϋπολογισμού, θα καταβληθεί από τις Χορηγίες Νορβηγίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό €66.111, που αποτελεί το 10% του συνολικού προϋπολογισμού, θα διατεθεί από το ΙΝΓΚ.

Κυριότερος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στη μείωση της ανισότητας στην παροχή υγείας και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης στην Κύπρο. Ειδικότερα, αυτό θα γίνει κατορθωτό με την ενίσχυση της έρευνας και τη δημιουργία μιας καινούριας υποδομής για τη διεξαγωγή μελετών που σχετίζονται με διάφορες συχνές στην Κύπρο ασθένειες. Η καινούρια υποδομή θα επιτρέπει υψηλής ευκρίνειας και ευαισθησίας αναλύσεις δειγμάτων από ασθενείς για γενετική διερεύνηση, ανακάλυψη βιοδεικτών και διεκπεραίωση βιοϊατρικών ερευνητικών μελετών αιχμής, προς έγκαιρη ανίχνευση, αξιόπιστη διάγνωση και εξατομικευμένη διαχείριση πολλών ασθενειών, όπως νευροπαθολογίες, νευρομυϊκές παθήσεις και αιμολυτικές αναιμίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της θαλασσαιμίας και των ιογενών λοιμώξεων, δεδομένης της σημαντικής συμβολής του ΙΝΓΚ στην πρόληψη της θαλασσαιμίας στην Κύπρο και του καθοριστικού ρόλου του στην καταπολέμηση των ιογενών ασθενειών, όπως στον περιορισμό της τρέχουσας πανδημίας COVID-19. Η καινούρια υποδομή θα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής σύγχρονων εργαστηριακών εξετάσεων και εξερεύνησης θεραπευτικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων της διαλογής κυττάρων με κυτταρομετρία ροής, της γονιδιακής θεραπείας και της τροποποίησης γονιδιώματος, συμβάλλοντας έτσι στη διάγνωση και καλύτερη μελλοντική αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών. Σημαντικό ρόλο στο έργο θα έχει επίσης η υφιστάμενη Μεταφραστική Υποδομή στο ΙΝΓΚ, που είχε χρηματοδοτηθεί από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς Νορβηγίας της προηγούμενης περιόδου (2009–2014) και που συμπληρώνει τις δραστηριότητες και την υποδομή του παρόντος έργου.

Το ΙΝΓΚ, ως δικοινοτικό ίδρυμα, εξυπηρετεί όλους τους Κύπριους πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικότητας. Από αυτή την άποψη, το εν λόγω έργο θα ενισχύσει τη δικοινοτική συνεργασία, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα παρέχουν την ευκαιρία για την ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών και τη δημιουργία νέων. Γενικότερα, οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι α) οι ασθενείς και οι οικογένειές τους που θα επωφεληθούν μέσω των διαγνωστικών υπηρεσιών και της δημιουργίας θεραπευτικών αγωγών, β) άτομα που εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας μέσω της παραγωγής δεδομένων για τη γενετική επιδημιολογία και γ) το ευρύ κοινό μέσω της καλύτερης διαχείρισης των πόρων για την υγεία. Οι ομάδες στόχοι του έργου περιλαμβάνουν νέους επιστήμονες, γιατρούς και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, συνδέσμους ασθενών και το ευρύ κοινό.

Επιπρόσθετα, το ΙΝΓΚ έχει επικοινωνήσει με βιοϊατρικα και ερευνητικά κέντρα αιχμής στη Νορβηγία για τη δημιουργία πιθανών νέων συνεργασιών και την ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών με το κράτος-δωρητή. Δέκα εκλεκτοί ερευνητές της Νορβηγίας έχουν επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους για συναντήσεις και πιθανές συνεργασίες με το ΙΝΓΚ στο παρόν πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού από το Κέντρο Καινοτομίας Siva του Τρόμσο, το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο και το Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν. Οι κοινές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν την εκπαίδευση νέων επιστημόνων, αμοιβαίες επισκέψεις για συναντήσεις και ημερίδες στην Κύπρο και στη Νορβηγία και την προώθηση νέων σχεδίων συνεργασίας.

Η χρηματοδότηση που θα παρασχεθεί στην Κύπρο για την υλοποίηση του έργου έχει καθοριστεί με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη Νορβηγία στις 5 Μαρτίου του 2019, καθώς και της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών στις 29 Ιουνίου 2020. Το συμβόλαιο υπογράφηκε από τον μόνιμο Γενικό Διευθυντή της ΓΔ ΕΠΣΑ, κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα και τον Γενικό Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδα Φυλακτού. 

«Η ανάθεση ενός τόσο σημαντικού έργου στο ΙΝΓΚ αποτελεί τιμή για όλους μας και επιβεβαιώνει τα υψηλά επίπεδα ποιότητας που ακολουθούμε εδώ και χρόνια», δηλώνει ο Καθ. Φυλακτού, εκφράζοντας τη διαβεβαίωση ότι το ΙΝΓΚ θα ανταποκριθεί επάξια και θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.

Το έργο «Υποδομή για τη Διάγνωση και Θεραπεία των Ασθενών» χρηματοδοτείται από τη Νορβηγία, μέσω των Χορηγιών Νορβηγίας 2014–2021.

The project “New Infrastructure for Diagnosis and Treatment of Patients” is funded by Norway, through the Norway Grants 2014 – 2021.

Related Articles
winner