ΕΡΕΥΝΑ, Χρηματοδότηση από τη Γαλλία για DM1

Μια νέα έρευνα για τη Μυοτονική Δυστροφία Τύπου 1 ξεκίνησε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) με χρηματοδότηση ύψους €110.000 για δύο χρόνια, από το Ίδρυμα French Muscular Dystrophy Association (AFM-Téléthon). Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία βιοδεικτών για τη Μυοτονική Δυστροφία Τύπου 1 και έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους miRNA βιοδείκτες στον ορό ασθενών με Μυοτονική Δυστροφία Τύπου 1.

Η έρευνα θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του Τμήματος Μοριακής Γενετικής, Λειτουργίας και Θεραπείας Καθ. Λεωνίδα Φυλακτού και της Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας Δρ Άντρης Κουτσουλίδου.

Η Μυοτονική Δυστροφία Τύπου 1 (DM1) είναι η πιο κοινή μορφή μυϊκής δυστροφίας στους ενήλικους και χαρακτηρίζεται κυρίως με μυϊκή αδυναμία και εξασθένηση. Η απώλεια μυϊκής μάζας εξετάζεται μέσω της κλινικής εξέτασης και του ηλεκτρομυογραφήματος. Επιστημονικές εκθέσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για τη δημιουργία αξιόπιστων και μετρήσιμων βιοδεικτών στο αίμα των ασθενών DM1, που θα παρακολουθούν την πρόοδο της νόσου και θα αξιολογούν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι τα γενετικά μόρια miRNAs είναι σταθερά στο αίμα και μπορεί να αποτελέσουν κλινικούς βιοδείκτες για διάφορες ασθένειες. Δημοσιευμένα αποτελέσματα από το εργαστήριο του Καθ. Λεωνίδα Φυλακτού δείχνουν ότι τέσσερα μυϊκά miRNAs (είναι αυξημένα στον ορό των DM1 ασθενών σε σύγκριση με τους υγιείς ανθρώπους και συσχετίζονται με την πρόοδο της νόσου. Επιπρόσθετα, η ερευνητική αυτή ομάδα έχει δείξει ότι τα τέσσερα μυϊκά miRNAs περιέχονται μέσα σε εξωσώματα, μικρά σωματίδια που εκκρίνονται στο εξωκυτταρικό περιβάλλον, τα οποία απομονώθηκαν από ασθενείς DM1 και συνδέονται με την εξέλιξη της απώλειας μυϊκής μάζας. «Έχοντας συσχετίσει τα επίπεδα miRNAs σε ασθενείς DM1 με την πρόοδο της ασθένειας, ως επόμενο βήμα, με το νέο ερευνητικό έργο θα συσχετίσουμε τα επίπεδα αυτών των τεσσάρων βιοδεικτών με την απώλεια μυών σε ασθενείς DM1 κατά τη διάρκεια της πορείας της νόσου», δηλώνει ο Καθ. Φυλακτού.

Η ταυτοποίηση των βιοδεικτών στο αίμα των ασθενών και η συσχέτισή τους με την πορεία της νόσου θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους γιατρούς για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των ασθενών τους. Επιπλέον, η καθιέρωση αξιόπιστων κλινικών βιολογικών δεικτών θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και στην αξιολόγηση των μελλοντικών κλινικών δοκιμών ασθενείς DM1.

 

 

Related Articles
winner