ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - Συνήθεις ερωτήσεις

Τομείς δράσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου αποτελείται από μια Κοινωνική Λειτουργό και στοχεύει στην παροχή ψυχο-κοινωνικής ...

Επικοινωνία με Κοινωνική Υπηρεσία

Τρόποι επικοινωνίας με την Κοινωνική Υπηρεσία του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής

Συνεργασία με άλλα τμήματα- υπηρεσίες

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών και των οικογενειών τους, η Κοινωνική Λειτουργός υνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες στο χώρο του Ινστιτούτου ...

winner