Το ΙΝΓΚ στο πλευρό των ασθενών μέσα από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες

Κατά το 2014, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε χιλιάδες άτομα τα οποία καλέστηκε να εξυπηρετήσει.

Κατά το 2014, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε χιλιάδες άτομα τα οποία καλέστηκε να εξυπηρετήσει. Συνδυάζοντας με μοναδικό για τα Κυπριακά δεδομένα τρόπο την εξειδικευμένη παροχή τριτοβάθμιων κλινικών και εργαστηριακών υπηρεσιών με την έρευνα και εκπαίδευση, το Ινστιτούτο είναι από τα λίγα κέντρα υγείας στη Κύπρο που προσεγγίζει πρότυπα κέντρων εμπειρογνωμοσύνης του εξωτερικού. Μεγάλος αριθμός προσωπικού του Ινστιτούτου κατέχει ακαδημαϊκούς τίτλους και, παράλληλα με την εργοδότησή τους στα διάφορα τμήματα του Ινστιτούτου, διδάσκουν στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου που εδρεύει στο Ινστιτούτο.  

Το Κλινικό Τμήμα  του Ινστιτούτου προσφέρει μεγάλο φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τομείς της Νευρολογίας και Γενετικής, μέσω των πολυθεματικών ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων που φιλοξενεί. Συγκεκριμένα, το Κλινικό Τμήμα του Ινστιτούτου αποτελείται από εξειδικευμένες Νευρολογικές Κλινικές και εργαστήρια, εξειδικευμένη κλινική Κλινικής Γενετικής, εξειδικευμένο Νευρολογικό Θάλαμο ασθενών,  εξειδικευμένο σε νευρολογικές παθήσεις Φυσιοθεραπευτήριο,  Φαρμακείο και Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού.  Επιπρόσθετα, μέσω συνεργατών του,  το Κλινικό Τμήμα προσφέρει  στους ασθενείς του πρόσβαση σε Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, εξειδικευμένους σε νευρολογικές παθήσεις (π.χ. Καρδιολόγους, Ενδοκρινολόγους, Ορθοπεδικούς, Γαστρεντερολόγους κ.α.) αλλά και σε άλλους επαγγελματίες υγείας (π.χ. λογοθεραπευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους κ.α.) 

Κατά το 2014, στο Κλινικό Τμήμα του Ινστιτούτου έχουν εξυπηρετηθεί περίπου 6.500 άτομα (από τους 10.000 εγγεγραμμένους στο μητρώο του ασθενείς) λαμβάνοντας περίπου 28.000 υπηρεσίες. Κατά την εν λόγω χρονιά, διαγνώστηκαν 750 περίπου νέα περιστατικά σοβαρών νευρολογικών και γενετικών παθήσεων.

Τα πιστοποιημένα με διεθνή πρότυπα ποιότητας Εργαστήρια του Ινστιτούτου ασχολούνται με τη διάγνωση μεγάλου εύρους σοβαρών παθήσεων, προσφέροντας πρωτοποριακές διαγνωστικές  υπηρεσίες μοριακής γενετικής, βιοχημικής γενετικής, κυτταρογενετικής, μοριακής παθολογίας, ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, μοριακής ιολογίας κ.α. Ενδεικτικά, μερικές από τις κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες εξειδικεύονται τα Εργαστήρια του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν   νευρολογικές παθήσεις, αιμοσφαιρινοπάθειες, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μεταβολικές ανωμαλίες, καρδιακά προβλήματα, ενδοκρινολογικές παθήσεις, μολυσματικές μεταδιδόμενες ασθένειες, καρκίνους κ.α.

Κατά το 2014, τα Εργαστήρια του Ινστιτούτου πραγματοποίησαν περίπου 19.500 εξετάσεις μετά από παραπομπές από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, συμβάλλοντας στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση σοβαρών παθήσεων για περίπου 7.200 περιπτώσεις που αφορούσαν ενήλικες, παιδιά αλλά και προγεννητικές περιπτώσεις.   

18 Μαρτίου 2015
Λευκωσία

Related Articles