Παγκύπρια Έρευνα για τη νόσο του Πάρκινσον

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ  ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ:
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ

 

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή St. George’s του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Νευρολόγους από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, υλοποιούν την πρώτη Παγκύπρια έρευνα για τη νόσο του Πάρκινσον.

Η Νόσος του Πάρκινσον είναι η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική διαταραχή σε όλο τον κόσμο και επηρεάζει περίπου 1-2% του πληθυσμού άνω των 65 χρόνων. Η κληρονομικότητα της νόσου έχει εκτιμηθεί ότι είναι τουλάχιστον 27%, αλλά πολλοί άλλοι είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται και επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης της.

Σκοπός της μελέτης είναι η εξακρίβωση παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον. Οι παράγοντες που θα διερευνηθούν είναι γενετικοί/μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια και περιβαλλοντικοί συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: ιατρικό ιστορικό των ατόμων, συνήθειες όπως η διατροφή, το κάπνισμα, η φυσική άσκηση, και η κατανάλωση καφέ και αλκοόλ.

Η έρευνα στηρίζεται στη στρατολόγηση ασθενών που έχουν διαγνωστεί με τη Νόσο του Πάρκινσον καθώς και ένα τυχαίο δείγμα υγιών μαρτύρων από τον Κυπριακό πληθυσμό για την ομάδα ελέγχου. Τα κριτήρια συμμετοχής στη μελέτη για τους ασθενείς Πάρκινσον είναι η διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον από Νευρολόγο, ενώ για την ομάδα ελέγχου είναι άτομα άνω των 45 χρονών και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Η επιλογή των ασθενών θα γίνει μέσω των νευρολόγων που παρακολουθούν τους ασθενείς, ενώ η επιλογή των υγιών ατόμων θα είναι τυχαία από τον Κυπριακό πληθυσμό με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα. Οι ασθενείς θα ενημερώνονται και θα προσκαλούνται στην έρευνα από το γιατρό τους ενώ οι υγιείς θα λαμβάνουν πρόσκληση μέσω ταχυδρομείου. Η συμμετοχή στη μελέτη είναι εθελοντική.

Από τους συμμετέχοντες θα ζητηθεί να απαντήσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και να δώσουν ένα μικρό δείγμα αίματος ή/και σάλιου, για τη διερεύνηση του γενετικού τους υλικού.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα είναι μεγάλης σημασίας για την επιστημονική κοινότητα και τον πληθυσμό μας. Η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου, αλλά και των μηχανισμών που εμπλέκονται στη νόσο του Πάρκινσον, είναι το πρώτο βήμα προς την πρόληψη, καλύτερη και πιο έγκαιρη διάγνωση, καθώς και πιο αποτελεσματικές θεραπείες για την ασθένεια.

Το ερευνητικό αυτό έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το ΙΝΓΚ καθώς και από τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου του ΙΝΓΚ. Επίσης, το έργο έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, κάτι που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων των συμμετεχόντων. Όλα τα δεδομένα και τα δείγματα θα αποθηκεύονται κωδικοποιημένα και τα αποτελέσματα θα αναφέρονται σε πληθυσμιακές ομάδες και όχι άτομα. Τέλος, όλα τα αρχεία δεδομένων θα διαφυλάσσονται με κάθε εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τον «Περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Νόμο του 2001».

Παρακαλούμε, όπως αποδεχτείτε τυχόν πρόσκληση μας για ένταξη σας στη μελέτη. Η επιστήμη στηρίζεται πάντα στην ανθρώπινη συμμετοχή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να αποτείνεστε στους υπευθύνους:

• Δρ. Ελένη Ζαμπά-Παπανικολάου, Νευρολόγο στο ΙΝΓΚ, υπεύθυνη ιατρός και συντονίστρια του ερευνητικού έργου
Τηλ. (+357)22358600

• Δρ. Χριστιάνα Δημητρίου, Επιδημιολόγο στο ΙΝΓΚ, υπεύθυνη επιδημιολογικού σχεδιασμού
Τηλ. (+357)22392774  

• Δρ. Αλέξανδρο Ηρακλείδη, Επίκουρο Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή St. George’s του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπεύθυνο επιδημιολογικού και  ερευνητικού σχεδιασμού
Τηλ. (+357)22471964   

Contact Email: ezamba@cing.ac.cy, clinical@cing.ac.cy 

 

Document in English (download here) Investigation of genetic and environmental determinants of Parkinson’s Disease in the Cypriot population.

 

 

Related Articles