Δημιουργία Έδρας Βιοπληροφορικής από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας προσέλκυσε με επιτυχία μεγάλο κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία Έδρας Βιοπληροφορικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Δημιουργία Έδρας Βιοπληροφορικής από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου


Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας προσέλκυσε με επιτυχία μεγάλο κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία Έδρας Βιοπληροφορικής.

Μέσα από το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση  και αναβάθμιση του έργου και της υποδομής των ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας μέσω της δημιουργίας νέων Εδρών (H2020-WIDESPREAD-2-2014 – ERA Chairs), το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το οποίο διακρίνεται για τα επιστημονικά του επιτεύγματα, εξασφάλισε χρηματοδότηση για τη δημιουργία Έδρας Βιοπληροφορικής. Στο πρόγραμμα κατατέθηκαν 88 προτάσεις και χρηματοδοτούνται οι 13 που πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Το πρόγραμμα με τίτλο ‘Establishment οf the Bioinformatics ERA Chair at the Cyprus Institute of Neurology and Genetics’ και ακρωνύμιο BIORISE, είναι συνολικού προϋπολογισμού πέραν των €2,5 εκατομμυρίων, από τα οποία τα €2,3 θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: 1. Η προσέλκυση εμπειρογνώμονα Βιοπληροφορικής από το εξωτερικό ο οποίος θα ιδρύσει και αναπτύξει την ομάδα του στο ΙΝΓΚ για τη σημαντική αναβάθμιση στον τομέα, 2. Η αξιολόγηση των αναγκών και η μεσολάβηση ώστε να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα και να αναβαθμιστεί η απόδοση του ΙΝΓΚ στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, και 3. Η εκπαίδευση και κατάρτιση της επόμενης γενιάς των επιστημόνων, καθώς και των ερευνητών στις εφαρμογές και τις χρήσεις των διαφόρων εργαλείων Βιοπληροφορικής, προκειμένου να ενισχυθεί το επιστημονικό δυναμικό. Συντονίστρια του έργου είναι η Καθηγήτρια Δρ Κυπρούλα Χριστοδούλου, Διευθύντρια του Τμήματος Νευρογενετικής του ΙΝΓΚ.   

Τέτοιου είδους επιτυχίες είναι πολύ σημαντικές και αξιόλογες τόσο για το ΙΝΓΚ αλλά και για τη χώρα μας, ιδιαίτερα αυτό τον καιρό, αφού, τέτοιες μεγάλες χρηματοδοτήσεις έρευνας επιφέρουν επιστημονικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τον τόπο μας.

 

16 Φεβρουαρίου 2015
Λευκωσία

Related Articles