Vacancies

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι ένα δικοινοτικό, μη-κερδοσκοπικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό, ιατρικό κέντρο. Προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές και κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες, αναπτύσσει καινοτόμο έρευνα και παρέχει προηγμένη εκπαίδευση στους τομείς της Νευρολογίας και Βϊοιατρικών Επιστημών.

Η φιλοσοφία του ΙΝΓΚ, παράλληλα με το Όραμα και την Αποστολή του, συνοψίζεται από τις πέντε θεμελιώδεις αξίες: Αριστεία, Κοινωνική Προσφορά, Επαγγελματισμός, Καινοτομία και Ομαδικότητα.

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), is a bi-communal, non-profit, research, academic, medical centre. It offers high level medical and clinical laboratory services, pursues innovative research and provides advanced education in the areas of Neurology and Biomedical Sciences.

CING’s philosophy, in line with the Vision and Mission statements, is summarized by the five core values, Excellence, Social Service, Professionalism, Innovation and Teamwork.

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is an equal opportunities employer.

-----------------------------

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
(Κωδ. Θέσης: 210118)

 

Η ΘΕΣΗ

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Θαλάμου/Εξωτερικών Ιατρείων μερικής απασχόλησης (19 ώρες/βδομάδα) σε μόνιμη βάση στο Κλινικό Τμήμα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Γενική βοηθητική εργασία στα εξωτερικά ιατρεία όπως, μεταξύ άλλων, χειρισμός τηλεφώνων, τήρηση δεδομένων, αρχειοθέτηση και άλλης γραφειακής βοήθειας που απαιτείται. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 


• Απολυτήριο Λυκείου.
• Καλή γνώση της Ελληνικής και μερική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Ικανότητα επικοινωνίας, εχεμύθειας, υπευθυνότητας.  

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Προηγούμενη πείρα σε βοηθητική εργασία σε αρχειοθέτηση
• Καλή γνώση Η/Υ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα πρέπει να αποστείλουν στο Ινστιτούτο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Προσωπικού, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Τ.Κ. 23462, 1683 Λευκωσία ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: vacancies@cing.ac.cy, αναφέροντας τον κωδικό αναφοράς θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην κα Άννα Μιχαηλίδου, τηλ.: 22392789

 

------------------------------------

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΩΝ
(Κωδ. αναφοράς: 360118)

 

Η ΘΕΣΗ

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής ζητά ένα Βοηθό Φροντίδας Ζώων (πειραματικών ποντικιών) μερικής απασχόλησης (17 ώρες/βδομάδα) σε μόνιμη βάση στις εγκαταστάσεις ποντικιών. 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν καθημερινή συντήρηση, καθαριότητα και φροντίδα της μονάδας πειραματικών ποντικιών του Ινστιτούτου. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Απολυτήριο Λυκείου
• Δυνατότητα χειρισμού εργασιών σε σχέση με τη φροντίδα πειραματικών ποντικιών σε εργαστήρια

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Προηγούμενη πείρα σε ανάλογη θέση εργασίας. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Συνοδευτική επιστολή μαζί με λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να φθάσει στο Ινστιτούτο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Προσωπικού, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Τ.Κ. 23462, 1683, Λευκωσία ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: vacancies@cing.ac.cy, αναφέροντας τον κωδικό αναφοράς της θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην Κυρία Άννα Μιχαηλίδου, τηλ.: 22392789. 

 

-------------------------------------

VACANCY FOR POST-DOCTORAL FELLOW

(Ref. code: 181217)

 

THE POSITION

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is looking for a Post-Doctoral Fellow for its Neuroscience Laboratory. 

 

RESPONSIBILITIES

The successful candidate will work on a project for the development of gene therapy for inherited neuropathies. The project includes generation of experimental in vivo models and testing of viral vector-mediated gene editing and neuroprotective gene therapy approaches. A variety of techniques, including molecular, biochemical, morphological, behavioural and electrophysiological analysis will be used. 

The position is for a period of 12 months with a possibility of extension for another 12 months depending on the continuation of funding.  

 


ESSENTIAL REQUIREMENTS

PhD degree in any Biological Science or closely related fields

 

DESIRABLE REQUIREMENTS

• Previous experience in cellular – molecular neuroscience or molecular pathology and handling of experimental models as well as in imaging techniques.
• Background in gene therapy, peripheral nerve pathology, and neurophysiology. 

 

APPLICATIONS

A cover letter, a personal statement, a detailed curriculum vitae and names of two referees should reach the Institute by 31 January 2018 at the following address: Personnel Office, The Cyprus Institute of Neurology and Genetics, PO Box 23462, 1683 Nicosia or by e-mail at: vacancies@cing.ac.cy, stating  the  reference code. Contact person for further information: Ms Anna Michaelidou, tel.: 22392789.

 
------------------------------
 

VACANCY FOR POST-DOCTORAL FELLOW
(Ref. codes: 120118 & 310118)


THE POSITION

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is looking to recruit two Post-Doctoral Fellows for its Clinic D and Electron Microscopy & Molecular Pathology Departments. 

 

RESPONSIBILITIES

The successful candidates will work on a Teaming phase 1 project titled: ”Integrated Precision Medicine Technologies Research Centre of Excellence” in which the CING is a partner. 

The positions are available for a period of 5 months each. 

 

ESSENTIAL REQUIREMENTS

 PhD degree in any Biological Science or closely related fields

 

DESIRABLE REQUIREMENTS for Position with reference code: 120118

• Previous experience in Clinical Neuroscience. 
• Previous experience and participation in similar projects involving several teams.
• Demonstrated ability to work independently as well as to co-ordinate the activities of several teams.


DESIRABLE REQUIREMENTS for Position with reference code: 310118

•  Previous experience  in current state of the art technologies as applied to Molecular
   Biology, Genetics and Bionformatics
•  Previous experience and participation in similar projects involving several teams.
• Demonstrated ability to work independently as well as to co-ordinate the activities of several teams.

 

APPLICATIONS

A cover letter, a personal statement, a detailed curriculum vitae and names of two referees should reach the Institute by 24th January 2018 at the following address: Personnel Office, The Cyprus Institute of Neurology and Genetics, PO Box 23462, 1683 Nicosia or by e-mail at: vacancies@cing.ac.cy, stating the  reference code. Contact person for further information: Ms Anna Michaelidou, tel.: 22392789.

 


HR excellence spacer Award HR excellence spacer Award spacer

Developed By: Dynamic Works

© Copyright 2018 The Cyprus Institute of Neurology & Genetics

Powered By: EasyConsole CMS