Women in Science, Προαγωγή ισότητας φύλων στο ΙΝΓΚ

Εργαστήρι συν-δημιουργίας, με θέμα «Σπάζοντας τα στεγανά για τις γυναίκες στην Επιστήμη» στο ΙΝΓΚ

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), η ΑΙΠΦΕ Κύπρου-Γυναίκες της Ευρώπης και το SciShops.eu συνδιοργάνωσαν στο ΙΝΓΚ εργαστήρι συν-δημιουργίας, με θέμα «Σπάζοντας τα στεγανά για τις γυναίκες στην Επιστήμη» (https://www.esgi-cy.org/women-in-science/). Με τη χρήση μιας δομημένης μεθοδολογίας συνδημιουργίας,  τριάντα οκτώ συμμετέχοντες από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και την κυπριακή κυβέρνηση επισήμαναν συγκεκριμένα έμφυλα εμπόδια που  αντιμετωπίζουν οι Κύπριες γυναίκες στο χώρο της επιστήμης με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων πολιτικών. Το συντονισμό των ομάδων ανέλαβαν οι οργανώτριες Δρ Μαργαρίτα Ζαχαρίου (ΙΝΓΚ), Δρ Κατερίνα Καουρή (SciShops.eu, Cardiff University) και Άννα Κουκίδη – Προκοπίου (ΑΙΠΦΕ) καθώς επίσης και οι Δρ Αναστασία Κωνσταντίνου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και Άντια Μαυρομάτη (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Σε ένα από αυτά τα εμπόδια-προκλήσεις που αναδείχθηκε ήταν αυτό της απουσίας των Κυπρίων γυναικών από τα επαγγέλματα στο χώρο του STEM (Science, Technology, Engineering, Math). Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές μελέτες ττου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας στην Κύπρο το 25% των αντρών απασχολούνται σε θέσεις εργασίας στο χώρο του STEM ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι μόνο 3%. Σε αυτό το πρόβλημα εργάστηκαν εντατικά μια διεθνής ομάδα ερευνητών με μαθηματικό υπόβαθρο, κατά τη διάρκεια του 146ου European Study Group with Industry (www.esgi-cy.org) το οποίο έλαβε χώρα μεταξύ 3-7 Δεκεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το τελικό αποτέλεσμα της συλλογικής αυτής προσπάθειας θα είναι μια πρόταση πολιτικής  και ένα μακροχρόνιο σχέδιο δράσης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη η οποία θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και μετρήσιμα στοιχεία. 

Το εργαστήριο συνδημιουργίας έγινε  εφικτό με τη στρατηγική συνεργασία της KPMG Κύπρου και τη χορηγία της ExxonMobil και την υποστήριξη από το Cardiff University, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Βρετανική Ανωτάτη Επιτροπή στην Κύπρο.


Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στο ΙΝΓΚ

Το ΙΝΓΚ βραβεύτηκε το 2015 από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Πιστοποιημένος Εργοδότης Ισότητας (Equality Employer accreditations). Το μοντέλο πιστοποίησης αποτελεί δράση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και πιστοποιεί την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας σε όλους τους τομείς και σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. 

Το ΙΝΓΚ είναι επίσης ένας από τους δύο οργανισμούς στην Κύπρο που έλαβε το βραβείο HR Excellence in Research (2012) το οποίο αναγνωρίζει τους οργανισμούς και τους προσδιορίζει ως υποστηρικτές ενός ευεργετικού και ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος ανεξαρτήτως  φύλου, εθνότητας και θρησκείας.

Επιπλέον, το ΙΝΓΚ έχει λάβει την πιστοποίηση Sound Industrial Relations (2015) που αποτελεί μέρος του προγράμματος «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επικεντρώνεται στο εργατικό δίκαιο και ενσωματώνει ορισμένες αποδεδειγμένες βέλτιστες πρακτικές, όπως (1) δέσμευση για την εφαρμογή και την προώθηση υγιών επαγγελματικώ σχέσεων, (2) Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία, (3) Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, (4) πρόληψη της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης και προώθηση της ισότητας στην απασχόληση και (5) ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

 

Δρ Μαργαρίτα Ζαχαρίου
Ομάδα Βιοπληροφορικής
ΙΝΓΚ
Μέλος της διαχειριστικής επιτροπής του COST ACTION TD1409 - Mathematics for industry network (MI-NET) 

Other News
winner