ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Ημέρα Ενημέρωσης & Διαλέξεων

Συνεχίζοντας την πορεία καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης της νέας γενιάς επιστημόνων, η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) και η Ερευνητική Ομάδα Βϊοπληροφορικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), πραγματοποίησαν την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 την κοινή τους εκδήλωση για την Ημέρα Ενημέρωσης της Σχολής και ανοικτών διαλέξεων βϊοπληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, όπου ενημερώθηκαν για τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι, συνομίλησαν με Συμβούλους και Ακαδημαϊκούς και έλαβαν καθοδήγηση σχετικά με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν μέσα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΣΜΙΚ, να τα εξελίξουν περαιτέρω. Παράλληλα, διεξήχθη στο ΙΝΓΚ ένα πρωτοποριακό διεθνές Εκπαιδευτικό Σχολείο της Ευρωπαϊκής Δράσης COST CA15120 Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed) με τίτλο “Systems bioinformatics towards network medicine” στο οποίο συνδιοργανωτής ήταν η ΣΜΙΚ μαζί με την Ερευνητική Ομάδα Βϊοπληροφορικής του ΙΝΓΚ. Μέσα από τις διαλέξεις τους, οι διεθνούς κύρους ομιλητές αποκάλυψαν τους τρόπους εφαρμογής και τη χρησιμότητα των δεδομένων τα οποία επεξεργάζονται στον καινοτόμο τομέα της Βϊοπληροφορικής και πως αυτά μπορούν να βοηθήσουν τον Ερευνητή και τον Ιατρό στην εργαστηριακή έρευνα και στην αντιμετώπιση των παθήσεων αντίστοιχα.

Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, προσφέρει συνολικά 7 μεταπτυχιακά προγράμματα, 4 Μάστερ (MSc) και 3 Διδακτορικά (PhD). Όλα τα προγράμματα της ΣΜΙΚ προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα και είναι πλήρως πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριο μέλημα της ΣΜΙΚ είναι η προετοιμασία της νέας γενιάς επιστημόνων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας πλάι στο έμπειρο προσωπικό του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Μέσα από εκδηλώσεις όπως και αυτή, βασισμένη στον καινοτόμο τομέα της βϊοπληροφορικής, η ΣΜΙΚ διευρύνει τους ορίζοντες των φοιτητών της, εκθέτοντάς τους στις καινούριες τάσεις της αγοράς.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στους κλάδους της Ιατρικής Γενετικής (MSc και PhD), Μοριακής Ιατρικής (MSc και PhD), Νευροεπιστήμης (MSc και PhD), καθώς και στη Βιοϊατρική ‘Έρευνα (MSc). Τα προγράμματα χαρακτηρίζονται ως εντατικά, με διάρκεια 13 μηνών, εκτός του προγράμματος της Βιοϊατρικής Έρευνας το οποίο είναι διετές. Εντός του διαστήματος φοίτησης τους στη ΣΜΙΚ, οι φοιτητές ενσωματώνονται στις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και παράλληλα παρακολουθούν διαλέξεις μαθημάτων κοινού κορμού και μαθημάτων επιλογής. Οι απόφοιτοι της ΣΜΙΚ κατέχουν τη σφραγίδα διεθνούς κύρους του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, αφού είναι κατάλληλα καταρτισμένοι από πλευράς ακαδημαϊκών γνώσεων και από πλευράς απόκτησης εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των εργαστηρίων του Ινστιτούτου. 

Σχετικές πληροφορίες από το Γραφείο Εκπαίδευσης της ΣΜΙΚ στο 22392840 και στην ιστοσελίδα  http://www.cing.ac.cy/csmm/

 

   
Other News
winner