Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, Συνέντευξη με τη νέα Κοσμήτορα

Τα ηνία της μεταπτυχιακής Σχολής του ΙΝΓΚ έχει αναλάβει από τις αρχές Νοεμβρίου η Διευθύντρια του Τμήματος Νευρογενετικής του ΙΝΓΚ, Καθ. Κυπρούλα Χριστοδούλου. Ακολουθεί μια σύντομη συνέντευξη με τη νέα μας Κοσμήτορα.


Η πορεία των τελευταίων δέκα χρόνων λειτουργίας της μεταπτυχιακής Σχολής στο ΙΝΓΚ συμβαδίζει με το αρχικό όραμα; 
Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ιδρύθηκε το 1990 από τον Δρ Λεύκο Μίττλετον και τον Σύνδεσμο Μυοπαθών, στα πρότυπα των διεθνών πρακτικών και ειδικά των Αμερικανικών Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH). Στο όραμα του ιδρυτή υπήρξε φυσικά και ο τομέας της εκπαίδευσης ο οποίος είναι ο ένας από τους τρείς βασικούς πυλώνες του ΙΝΓΚ (Υπηρεσίες – Έρευνα - Εκπαίδευση). Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΙΝΓΚ η μεταπτυχιακή εκπαίδευση προσφερόταν στη μορφή διδακτορικών διατριβών που εκπονούνταν κατά μεγάλο μέρος στο ΙΝΓΚ σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού (δεν υπήρχε τότε Σχολή Βιολογίας ή Ιατρικής στο πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο στην Κύπρο). Όταν ωρίμασε αρκετά αυτή η πρακτική και διαφάνηκε το υψηλό επίπεδο παροχής εκπαίδευσης από το ΙΝΓΚ, τότε το ΙΝΓΚ προχώρησε στη δημιουργία της Σχολής του ώστε να συνάδει με διεθνείς πρακτικές και να ανεξαρτητοποιήσει την παροχή των διδακτορικών του προγραμμάτων. Παράλληλα εισήγαγε τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της χώρας για την εκπαίδευση και εξειδίκευση στους τομείς αιχμής που συμπεριλαμβάνουν την Ιατρική Γενετική, Μοριακή Ιατρική, Νευροεπιστήμες και Βιοιατρική Έρευνα. Το ΙΝΓΚ εκπαίδευσε στα 10 χρόνια λειτουργίας της Σχολής του 222 μεταπτυχιακούς φοιτητές (33 διδακτορικούς και 189 επιπέδου Master) οι οποίοι κατέχουν σήμερα θέσεις εργασίας στην έρευνα, εκπαίδευση και υπηρεσίες εντός και εκτός Κύπρου με πολύ ψηλό συντελεστή απασχολησιμότητας.    

      
Ποια στιγμή θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντική στη μέχρι στιγμής πορεία της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο ΙΝΓΚ;
Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας παροχής των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων μέσω της διαπίστευςής τους.     

Αναλαμβάνετε τα ηνία της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του ΙΝΓΚ σε μια σημαντική περίοδο, στα 10 χρόνια λειτουργίας που συμπίπτουν με την αλλαγή του ονόματος. Πως βλέπετε την εξέλιξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο ΙΝΓΚ; 
Το ΙΝΓΚ αφουγκράζεται τις ανάγκες της χώρας για ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στο φάσμα της εξειδίκευσης του ΙΝΓΚ στους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε εκπαίδευση και γίνονται ήδη οι κατάλληλες διεργασίες για την επέκταση των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων.  

Πως έχει αλλάξει η καθημερινότητα στο ΙΝΓΚ με την παρουσία των φοιτητών;
Η παρουσία των φοιτητών στο ΙΝΓΚ έχει αλλάξει κατά πολύ την καθημερινότητα μας. Διδάσκουμε και διδασκόμαστε παράλληλα ώστε να ανταποκρινόμαστε όλοι μαζί, προσωπικό και φοιτητές, στις τελευταίες ανάγκες, εξελίξεις και τομείς τεχνολογικής αιχμής.   

Γιατί κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής να επιλέξει να μείνει στην Κύπρο για να σπουδάσει στον συγκεκριμένο τομέα και γιατί να επιλέξει το ΙΝΓΚ; 
Το ΙΝΓΚ προσφέρει εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει εφαρμοσμένες προσεγγίσεις της βιοιατρικής επιστήμης στην καθημερινή πράξη. Η εκπαίδευση γίνεται στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται επιστήμονες στην προσφορά υπηρεσιών καθώς και στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων. Αυτή η συνύπαρξη είναι μοναδική και αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή του ΙΝΓΚ από τον φοιτητή.  

Μια συμβουλή προς τους φοιτητές;
Να είναι στοχοπροσηλωμένοι, εργατικοί και να έχουν όραμα. 

 

Καθ. Κυπρούλα Χριστοδούλου
Διευθύντρια του Τμήματος Νευρογενετικής του ΙΝΓΚ & Κοσμήτορας της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου

Other News
winner