Μικροσκόπιο νέας τεχνολογίας στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Το Τμήμα Γενετικής και Θεραπευτικής Καρκίνου & Υπερδομικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου διαθέτει το μοναδικό στο είδος του ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (Transmission Electron Microscope, TEM) στην Κύπρο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας μας από το 1997 μέχρι και σήμερα. 

Πρόσφατα, έχει εγκατασταθεί στο Τμήμα το TALOS L120C, ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο νέας τεχνολογίας, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα  μελέτης ακόμη περισσότερων και πιο σύνθετων δειγμάτων σε διαγνωστικό και σε ερευνητικό επίπεδο. Σε διαγνωστικό επίπεδο, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο συμβάλλει στη διάγνωση παθήσεων των νεφρών, μυϊκών και νευρικών παθήσεων και άλλων σπάνιων συνδρόμων, ενώ η χρήση του θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες και εφαρμογές αυτής της υποδομής σε ερευνητικό επίπεδο.

Το TALOS L120C αναβαθμίζει την ποιότητα και την ανάλυση της εικόνας, παρέχει αποδεδειγμένη, βέλτιστη απόδοση σε μια πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για ευελιξία, μέγιστη σταθερότητα και ευκολία λειτουργίας, ενώ για τη χρήση του απαιτείται ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία. 

Το νέο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το οποίο είναι σε θέση να μας δώσει ποιοτικές εικόνες ακόμη και για υλικά ευαίσθητα στη δέσμη των ηλεκτρονίων, αναμένεται να έχει ευρεία εφαρμογή σε πολλούς τομείς της Ιατρικής:

1.    Tομογραφία: Είναι μια τεχνική για τη λήψη λεπτομερών τρισδιάστατων δομών τόσο βιολογικών όσο και υλικών δειγμάτων. Αποτελεί μια επέκταση της παραδοσιακής ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης για τη συλλογή των δεδομένων. 
2.    Φασματοσκοπία ακτινογραφίας διασποράς ενέργειας (EDS), μια τεχνική επιφανειακής ανάλυσης, όπου η δέσμη ηλεκτρονίων χτυπά το δείγμα, εκπέμποντας χαρακτηριστικές ακτίνες Χ. Αυτό επιτρέπει την ανάλυση της στοιχειώδους σύνθεσης ενός δείγματος μέσω της αξιολόγησης της χημικής σύνθεσής του. Αυτή είναι μια εφαρμογή ιδιαίτερα σημαντική κυρίως στην μελέτη υλικών δειγμάτων.
3.    Σάρωση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (STEM), η οποία συνδυάζει τις αρχές της μικροσκοπίας διέλευσης (TEM) και σάρωσης (SEM) δίνοντας εικόνες υψηλής ποιότητας. Οι φακοί του μικροσκοπίου προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να σαρώνεται στη συνέχεια στο δείγμα και να συλλέγονται διάφορα σήματα, σημείο προς σημείο, ώστε να σχηματίσουν μια εικόνα.

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου έχοντας ως αποστολή του την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των πολιτών της χώρας, φροντίζει να εξελίσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιστήμης στους τομείς που δραστηριοποιείται και να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις.  


8 Οκτωβρίου 2021, Λευκωσία
 

Related Articles
winner