Περιβαλλοντικό βραβείο στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής

Με το τρίτο βραβείο Business4climate και του Δικτύου Ενεργειακής Απόδοσης διακρίθηκε το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Το ΙΝΓΚ βραβεύτηκε από τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ Κώστα Καδή, για την εξαίρετη επίδοσή του στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το βραβείο παρέλαβε από την Επίτροπο Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει το Ινστιτούτο στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές. 

Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο Καθ. Φυλακτού ευχαρίστησε τον υπουργό Γεωργίας, την Επίτροπο Περιβάλλοντος και τους διοργανωτές και ανέφερε ότι η βράβευση συνιστά ιδιαίτερη τιμή για το Ινστιτούτο. «Ως Ινστιτούτο σκεφτόμαστε πάντα και πρώτα απ’ όλα τους ασθενείς μας, όμως και η προστασία του περιβάλλοντος είναι εξίσου σημαντική» σημείωσε.
 
Στο δικό της χαιρετισμό, η Επίτροπος Περιβάλλοντος ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος υιοθετώντας νέες οργανωτικές και παραγωγικές δομές και διαδικασίες στη βάση της αειφορίας, δημιουργώντας οφέλη για τις ίδιες αλλά και για την χώρα αφού οι επιδόσεις τους – θετικές ή αρνητικές – αντανακλούν στις επιδόσεις και τους μετρήσιμους στόχους της χώρας.

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν οι 64 επιχειρήσεις που έχουν ήδη δεσμευτεί εθελοντικά να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου περισσότερο από 8% μέχρι το 2030, μέσα από την υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και καθημερινών πρακτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γεώργιος Πέτρου ανέφερε ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή των οργανισμών στην πρωτοβουλία Business4Climate είναι σημαντικά και πολλαπλά και τους ίδιους, καθώς η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα προέλθει από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, γεγονός που συνεπάγεται μείωση των λειτουργικών εξόδων.


25 Οκτωβρίου 2019
Λευκωσία

Related Articles
winner