Διαπίστευση αριστείας στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου εξασφάλισε για ακόμη τρία χρόνια τη διαπίστευση “HR Excellence in Research” ("Αριστεία του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Έρευνα"), έπειτα από σχετική επαναξιολόγηση από αξιολογητές διορισμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι επισκεφτήκαν το Ινστιτούτο τον περασμένο Μάιο. 

Οι αξιολογητές χαιρέτησαν τη μέριμνα του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής για την ευθυγράμμιση των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού με τις αρχές που ορίζει η Χάρτα και ο Κώδικας της Επιτροπής στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Ανθρωπίνου Δυναμικού για Ερευνητές». Η ολοκληρωμένη ανάλυση και Στρατηγική Ανθρωπίνου Δυναμικού για Ερευνητές του Ινστιτούτου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της διαπίστευσης.  

To διαπίστευση “HR Excellence in Research” και το σχετικό λογότυπο απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς χρηματοδότησης, που τηρούν τις αρχές που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τους Ερευνητές και στον Κώδικα Δεοντολογίας Πρόσληψης Ερευνητών. Επίσης αναγνωρίζει, στηρίζει και προάγει Ινστιτούτα και Οργανισμούς ως φορείς και υποστηρικτές ενός ευνοϊκού και γεμάτου ερεθίσματα εργασιακού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και θρησκείας. 

 «Το Ινστιτούτο κατέχει τη διαπίστευση από το 2012 και σκοπός μας είναι να τη διατηρήσουμε, γιατί πέραν της φροντίδας των ασθενών μας είναι και η διατήρηση των ψηλών προτύπων και στα θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, το εργασιακό περιβάλλον καθώς και στα θέματα έρευνας, τα οποία όλα είναι άρρητα συνδεδεμένα με την προσφορά ψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασθενείς μας», ανέφερε ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού.

 

Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου 2019

Related Articles
winner