Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι και επίσημα μέλος του Εθνικού Δικτύου EURAXESS

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι και επίσημα μέλος του Εθνικού Δικτύου EURAXESS, μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη για να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης σε επαγγελματίες ερευνητές. Το Δίκτυο υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών και την επαγγελματική εξέλιξη, ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του κόσμου. 

Τη δήλωση συμπερίληψης του Ινστιτούτου στο Εθνικό Δίκτυο EURAXESS υπέγραψε ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού με τον Επικεφαλής Επιστήμονα Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Κυριάκο Κόκκινο. 

Στο Δίκτυο συμμετέχουν 530 EURAXESS Service Centers σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Τα κέντρα βοηθούν τους ερευνητές και την οικογένειά τους να προγραμματίσουν και να οργανώσουν τη μετακίνησή τους σε μια χώρα. Αυτή η δωρεάν εξατομικευμένη βοήθεια βοηθά τους ερευνητές με θέματα όπως διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες χρηματοδότησης, στέγαση, άδεια εισόδου και άδεια εργασίας, μαθήματα γλώσσας, κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη κ.ά.

«Μέλημα του Ινστιτούτου είναι να συμβαδίζει με τις διεθνείς πρακτικές και για αυτό φροντίζει να εναρμονίζεται και να υιοθετεί προγράμματα και μέτρα που είναι χρήσιμα τόσο για το προσωπικό όσο και για την κοινωνία γενικότερα» ανέφερε ο Καθ. Φυλακτού και διαβεβαίωσε ότι μέσω του Γραφείου Έρευνας και του Γραφείου Προσωπικού το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου θα παρέχει βοήθεια στους ερευνητές σε θέματα που αφορούν θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ευκαιρίες χρηματοδότησης και διαθέσιμες θέσεις εργασίας.  


26 Νοεμβρίου  2019
Λευκωσία

Related Articles
winner