Ισραηλινό ενδιαφέρον για το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Ισραηλινό ενδιαφέρον για το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) με αντίστοιχους οργανισμούς του Ισραήλ σε θέματα καινοτομίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, επέδειξε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Κύπρο, Shmuel (Sammy) Revel. 

Στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Ινστιτούτο, ο ισραηλινός διπλωμάτης ενημερώθηκε για τις εργασίες που διεξάγει το Ινστιτούτο στους τρεις τομείς δραστηριότητάς του, που είναι η έρευνα, οι υπηρεσίες και η εκπαίδευση. 

Ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού ενημέρωσε τον κ.  Revel για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και στα πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο Ινστιτούτο καθώς και στις μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρει η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου του Ινστιτούτου, όλα στους τομείς της νευρολογίας, γενετικής και βιοϊατρικών επιστημών.

«Μέλημά μας είναι να προσφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε στους ασθενείς, κάτι το οποίο πετυχαίνουμε, πέραν από την προσφορά των υπηρεσιών μας, οι οποίες είναι μοναδικές στην Κύπρο, με την ανάπτυξη έρευνας και παροχή ακαδημαϊκών προγραμμάτων τα οποία λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε ο Καθ. Φυλακτού, επισημαίνοντας ότι συνεργασίες με ανάλογα κέντρα του Ισραήλ θα βοηθούσε προς αυτό τον σκοπό.  

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρέσβης αναγνωρίζοντας το ψηλό επίπεδο των δραστηριοτήτων του ΙΝΓΚ και καθώς ότι οι δύο χώρες έχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα, ανέφερε ότι θα βοηθήσει στην προώθηση του Ινστιτούτου για ανάπτυξη συνεργασιών με παρόμοια ινστιτούτα του Ισραήλ, κυρίως σε τομείς καινοτομίας στην έρευνα και εκπαίδευση.


19 Απριλίου 2018

Λευκωσία

Related Articles
winner