Χρηματοδότηση έρευνας του ΙΝΓΚ από ΗΠΑ για κληρονομική νευροπάθεια

Με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Muscular Dystrophy Association (MDA) και το Ίδρυμα Charcot-Marie-Tooth Association (CMTA) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη Γονιδιακή Θεραπεία Κληρονομικής Νευροπάθειας, ξεκίνησε ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα ύψους 276,430 δολάρια για τρία χρόνια, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), που στόχο έχει την ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου γονιδιακής θεραπείας για τη φυλοσύνδετη περιφερική νευροπάθεια Charcot-Marie-Tooth (CMT1X), η οποία θα μπορεί να είναι κλινικά εφαρμόσιμη σε ασθενείς με απομυελινωτικές νευροπάθειες. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα διεξάγεται υπό την επίβλεψη του Ανώτερου Νευρολόγου, Διευθυντή Νευρολογικής Κλινικής Ε, Κλεόπα Κλεόπα, καθηγητή στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου.  

Μεταλλάξεις στο γονίδιο GJB1, το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη των χασμοσυνδέσμων κοννεξίνη-32 (Cx32), προκαλούν την εμφάνιση της φυλοσύνδετης μορφής της απομυελινωτικής νευροπάθειας CMT1X για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία μέχρι στιγμής. Η κοννεξίνη-32 εκφράζεται στα κύτταρα του Schwann τα οποία σχηματίζουν τη μυελίνη στο περιφερικό νευρικό σύστημα και απώλεια αυτής προκαλεί τη νευροπάθεια CMT1X. Κατά συνέπεια, η γονιδιακή θεραπεία φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση για αυτού του είδους τις ασθένειες. «Προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου μας έδειξαν ότι η χρήση ενός στοχευόμενου lenti-ιικού φορέα ο οποίος εισάγει το γονίδιο GJB1 στα κύτταρα του Schwann οδηγεί σε έκφραση της κοννεξίνης-32 στα κύτταρα αυτά με αποτέλεσμα τη βελτίωση λειτουργικών αλλά και μορφολογικών χαρακτηριστικών σε διαφορετικά μοντέλα ποντικιών της συγκεκριμένης νευροπάθειας» δηλώνει ο Καθ. Κλεόπας Κλεόπα. Παρόλα τα θετικά αρχικά αποτελέσματα, η κλινική χρήση αυτού του ιικού φορέα είναι περιορισμένη λόγω της ιδιότητάς του να ενσωματώνεται στο γονιδίωμα του κυττάρου με πιθανότητα δημιουργίας μεταλλάξεων. 

Η νέα προσέγγιση που μελετάται τώρα βασίζεται στη χρήση τροποποιημένων AAV ιικών φορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη για τη θεραπεία άλλων παθήσεων σε κλινικές μελέτες, και θεωρούνται ασφαλέστεροι για θεραπεία ασθενών. Θα γίνει σύγκριση διαφόρων τύπων του φορέα αυτού καθώς και διαφορετικών οδών χορήγησής του ώστε να βελτιστοποιηθούν τα επίπεδα έκφρασης της κοννεξίνης-32 στα περιφερικά νεύρα. Ακολούθως θα μελετηθεί σε θεραπευτική δοκιμή η ικανότητά τους να βελτιώσουν την απομυελινωτική νευροπάθεια σε διάφορα μοντέλα της CMT1X.

Η μελέτη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία θα μπορούν άμεσα να μεταφραστούν σε κλινικές δοκιμές στο μέλλον.     
  

10 Μαΐου 2019
Λευκωσία

Related Articles
winner