Διάλεξη για τη Βιοπληροφορική στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Η σημασία της βιοπληροφορικής και η συμβολή της στο όραμα της ιατρικής ακρίβειας αποτέλεσαν το θέμα της τρίτης διάλεξης που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), στο πλαίσιο του κύκλου ενημερωτικών εκδηλώσεων «Ενημερώνομαι», για γνωριμία του κοινού με το πεδίο δραστηριότητάς του. Το θέμα ανέπτυξε ο Δρ Γεώργιος Μ. Σπύρου, κάτοχος της Έδρας Βιοπληροφορικής και Διευθυντής της Ομάδας Βιοπληροφορικής του ΙΝΓΚ. «Η βιοπληροφορική είναι μια νέα ερευνητική υποδομή στην Κύπρο, η οποία βοηθά στην αναβάθμιση της έρευνας και καινοτομίας της χώρας μας στις βιοϊατρικές επιστήμες, με σκοπό την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής των ασθενών», ανέφερε ο ο Δρ Γεώργιος Μ. Σπύρου. Χορηγός επικοινωνίας των διαλέξεων είναι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. 

 

15 Λευκωσία 2019
Λευκωσία

   
Related Articles
winner