ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Το ΙΝΓΚ εντάσσεται στο ΓεΣΥ και στηρίζει την κοινωνία

Την ένταξη του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου στο Γενικό Σύστημα Υγείας αποφάσισε στις 22 Απριλίου 2019 το Διοικητικό του Συμβούλιο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με τον τρόπο αυτό υπηρετούνται καλύτερα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ασθενών και της κυπριακής κοινωνίας ευρύτερα. «Πιστό στο καθήκον του προς την κυπριακή κοινωνία το Ινστιτούτο θεωρεί ότι οφείλει να στηρίξει τη μεγάλη αυτή μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η οποία είναι εκ των ων ουκ άνευ για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας» δηλώνει ο Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου.

Ως εκ τούτου, μέσα από το Γενικό Σχέδιο Υγείας, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου θα συνεχίσει να προσφέρει τις εξειδικευμένες πολυθεματικές ιατρικές του υπηρεσίες στον Κύπριο ασθενή. 


Απολογισμός υπηρεσιών του ΙΝΓΚ που προσφέρθηκαν κατά το 2018

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν το 2018 στους τομείς της Νευρολογίας και Γενετικής από το Κλινικό Τμήμα του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, ανήλθε στις 35 χιλιάδες, σύμφωνα με τον καθιερωμένο ετήσιο απολογισμό με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας DNA, η οποία τιμάται σε όλο τον κόσμο κάθε 25η Απριλίου. 

Συγκεκριμένα διαγνώστηκαν 900 νέα περιστατικά σοβαρών νευρολογικών και γενετικών παθήσεων στο πλαίσιο υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από το Κλινικό Τμήμα σε περίπου 8.000 άτομα. Το Κλινικό Τμήμα του ΙΝΓΚ αποτελείται από Νευρολογικές Κλινικές και εργαστήρια, κλινική Κλινικής Γενετικής, Νευρολογικό Θάλαμο ασθενών, Φυσιοθεραπευτήριο,  Φαρμακείο και Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού. Επιπρόσθετα, μέσω συνεργατών του,  προσφέρει  στους ασθενείς του πρόσβαση σε Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, εξειδικευμένους σε νευρολογικές παθήσεις (π.χ. Καρδιολόγους, Ενδοκρινολόγους, Ορθοπεδικούς, Γαστρεντερολόγους κ.α.) αλλά και σε άλλους επαγγελματίες υγείας (π.χ. λογοθεραπευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους κ.α.).  

Τα Εργαστήρια του Ινστιτούτου πραγματοποίησαν περίπου 22.000 εξετάσεις μετά από παραπομπές από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση σοβαρών παθήσεων για περίπου 7.500 περιπτώσεις που αφορούσαν ενήλικες, παιδιά αλλά και προγεννητικές περιπτώσεις.    

Το 2018 το Κλινικό Τμήμα του Ινστιτούτου έλαβε διαπίστευση  από το Βρετανικό φορέα πιστοποίησης CHKS, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει ακολουθώντας διαδικασίες και πρότυπα που βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές.  Με τη διαπίστευση του Κλινικού τμήματος, έχει επιτευχθεί η καθολική διαπίστευση του ΙΝΓΚ ως ένα ολοκληρωμένο κέντρο παροχής διαπιστευμένων εξειδικευμένων κλινικών και εργαστηριακών υπηρεσιών, καθώς ανέκαθεν τα εργαστήρια του ΙΝΓΚ συμμετείχαν και εξακολουθούν να συμμετέχουν σε διεθνή συστήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.

 

Παγκόσμια Ημέρα DNA

Η 25η Απριλίου έχει αφιερωθεί στο DNA γιατί τέτοια μέρα το 1953, δημοσιεύτηκε η ερευνητική εργασία των James Watson και Francis Crick στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature, όπου έγινε για πρώτη φορά η περιγραφή της δομής του DNA ως ένας διπλός έλικας.  Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) τιμά ιδιαίτερα την παγκόσμια αυτή μέρα, και θεωρείται το κατεξοχήν κέντρο της χώρας το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της γενετικής και στους τρεις πυλώνες της, έρευνα, υπηρεσίες και εκπαίδευση. 

Από την ίδρυσή του, το ΙΝΓΚ προσφέρει στους ασθενείς με μοναδικό σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους, με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών οι οποίες στο 90% παρέχονται αποκλειστικά μόνο από το ΙΝΓΚ και εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, όπως οι προγεννητικοί έλεγχοι για τη Θαλασσαιμία, το πρόγραμμα για το Σύνδρομο Down, το πρόγραμμα της γενετικής για τον καρκίνο του μαστού και η πρόληψη για το Friedreich Ataxia. 

Επίσης, το Ινστιτούτο είναι το μοναδικό κέντρο που προσφέρει δικανικές υπηρεσίες στην Αστυνομία της Κύπρου, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ταυτοποίηση λειψάνων των αγνοουμένων. Τέλος, συμμετέχει σε πολυάριθμες κλινικές δοκιμές, οι οποίες είναι απαραίτητες στη μείωση της επιβάρυνσης της ασθένειας ενώ ωστόσο είναι σημαντικές για την πρόοδο της τεκμηριωμένης ιατρικής. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το ΙΝΓΚ διεξάγει γενετικές επιδημιολογικές μελέτες για ασθένειες που επηρεάζουν κυρίως τον κυπριακό πληθυσμό και λειτουργεί ως Κέντρο Αναφοράς για τη ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων και προσφοράς διαγνωστικών υπηρεσιών για ασθένειες που αφορούν τον κυπριακό πληθυσμό. 

Το Ινστιτούτο προσπαθώντας να συμβαδίζει με τις εξελίξεις, προφέροντας πάντοτε το καλύτερο στους ασθενείς, είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ερευνητικές υποδομές, όπως την  Έδρα Βιοπληροφορικής, η οποία είναι η πρώτη που λειτουργεί στην Κύπρο. Μέσω της έδρας αυτής έχει αναβαθμιστεί η έρευνα και η καινοτομία της χώρας μας στις βιοϊατρικές επιστήμες. Μέσα από τη Βιοπληροφορική, δίδεται η δυνατότητα να προσδιοριστούν με ταχύτητα και ακρίβεια γενετικοί παράγοντες που ευθύνονται για κάποια πάθηση, βιολογικοί δείκτες, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν στην πρώιμη διάγνωση ασθενειών και να υποδεικνύονται φάρμακα που αρχικά φτιάχτηκαν για κάποια ασθένεια, ως υποψήφια, κατάλληλα για κάποια άλλη ασθένεια. 

Άλλη τελευταίας τεχνολογίας υποδομή που λειτουργεί στο ΙΝΓΚ είναι η χρήση τεχνολογίας Αλληλούχισης γενετικής DNA Νέας Γενιάς. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια από τα τμήματα του Ινστιτούτου με σκοπό τη διάγνωση και μελέτη ασθενειών, και τα πρόσφατα πρώτα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά, με το σημαντικότερο να είναι ότι ασθενείς μπορούν πλέον να διαγνωσθούν έτσι ώστε να τύχουν της σωστής αντιμετώπισης και καλύτερης θεραπείας. 

Και με τις δύο αυτές τεχνολογίες που κατέχει το ΙΝΓΚ είναι εφικτή η αναγνώριση και διάγνωση ασθενειών που μέχρι τώρα ήταν ακατόρθωτη, βοηθώντας έτσι στη δημιουργία καινούριων πρωτόκολλων με σκοπό την ενσωμάτωση τους στην κλινική πρακτική. «Το DNA έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο λόγω της εμπλοκής του σε πολλές ασθένειες. Η γενετική έχει εισχωρήσει για καλά στη ζωή μας και το μόνο σίγουρο είναι η εξέλιξη και ανακαλύψεις που έπονται με τη μελέτη του τομέα της γενετικής» τονίζει ο καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. Και προσθέτει: «Η διερεύνηση του DNA, μπορεί να μας δώσει πολλά ιατρικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη που συμβάλλουν στη διάγνωση και θεραπεία πολλών ασθενειών και κατά συνέπεια στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου δηλώνει παρών ως προς την υλοποίηση του στόχου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που έχουν ανάγκη».

Το Ινστιτούτο στελεχώνεται από τους πλέον έμπειρους και καταρτισμένους ιατρούς και άλλους επιστήμονες, οι οποίοι διδάσκουν παράλληλα στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου που εδρεύει στο Ινστιτούτο.    

 

 

Related Articles
winner