Συμμετοχή Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς

Στην πρώτη γραμμή για πολύπλοκες ή σπάνιες νόσους που χρήζουν άκρως εξειδικευμένης θεραπευτικής αγωγής

 

Έπειτα από  αξιολόγηση σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) έχει γίνει αποδεκτό ως πλήρες μέλος σε τέσσερα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ΕΔΑ), ενώ παραμένει συνδεδεμένο μέλος σε άλλα πέντε. 

Συγκεκριμένα, ως πλήρες μέλος συμμετέχει στα ΕΔΑ για σπάνιες νευρολογικές παθήσεις (ERN-RND), για σπάνιες συγγενείς δυσπλασίες και σύνδρομα με διανοητικές και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές (ERN-ITHACA), για σπάνια νοσήματα του πνεύμονα (ERN-LUNG, σε συνεργασία με το Μακάρειο Νοσοκομείο) και για σπάνιες αιματολογικές ασθένειες (ERN-EurobloodNet, επίσης σε συνεργασία με το Μακάρειο Νοσοκομείο).

Ως συνδεδεμένο μέλος, το ΙΝΓΚ συμμετέχει στα ΕΔΑ για σπάνιες ενδοκρινικές ασθένειες (ENDO-ERN, και σε συνεργασία με το Μακάρειο Νοσοκομείο, στα ΕΔΑ για σπάνιες νευρομυϊκές παθήσεις (ERN-NMD), για σπάνιες πολυσυστημικές αγγειακές νόσους (ERN-VASCERN) και για σπάνιες και σύνθετες επιληψίες (EpiCARE ERN), καθώς επίσης, σε συνεργασία με το Μακάρειο Νοσοκομείο και το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, στο ΕΔΑ για σπάνια σύνδρομα κινδύνου γενετικού όγκου (ERN-GENTURIS).

Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς είναι εικονικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουν πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη συνεργασία για τις πολύπλοκες ή σπάνιες νόσους και παθήσεις που χρήζουν άκρως εξειδικευμένης θεραπευτικής αγωγής και συγκέντρωσης γνώσεων και πόρων. Τα πρώτα ΕΔΑ ξεκίνησαν να λειτουργούν τον Μάρτιο του 2017 με τη συμμετοχή περισσότερων από 900 άκρως εξειδικευμένων μονάδων υγειονομικής περίθαλψης από 300 και πλέον νοσοκομεία σε 26 χώρες της ΕΕ. Επί του παρόντος, 24 ΕΔΑ ασχολούνται με διάφορα θεματικά πεδία.

Η δημιουργία των ΕΔΑ από την μια ανέδειξε τα εξειδικευμένα κλινικά και εργαστηριακά κέντρα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη την ανάγκη για συνεργασία με σκοπό την δικτύωση και την αναμεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών, με απώτερο σκοπό την εξεύρεση καλύτερων θεραπειών για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενειών και ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση και θεραπεία των ασθενών. 

Η συμμετοχή του Ινστιτούτου στα πιο πάνω Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς αποδεικνύει το ψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εξειδίκευσης στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. «Είναι η επιβράβευση της απαρέγκλιτης προσήλωσής μας στην αριστεία και την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών» δηλώνει ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού και υπογραμμίζει ότι η τιμητική αυτή επιλογή, μας  παρακινεί να συνεχίσουμε μια δημιουργική πορεία τριάντα χρόνων, η οποία καταξιώνει τη χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους.»

 

 

19 Ιανουαρίου 2022
Λευκωσία 
 

Related Articles
winner