Δωρεά από την RCB Bank στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Χρηματικό ποσό €25,000 ευρώ εισέφερε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) η RCB Bank Ltd, με την ευκαιρία της 25ης επετείου έναρξης τραπεζικών εργασιών στην Κύπρο. Η διεύθυνση του Ινστιτούτου επιθυμεί να ευχαριστήσει και δημοσίως την RCB Bank και ειδικά τον διευθύνοντα σύμβουλο, Dr Kirill Zimarin για την εν λόγω εισφορά αλλά και για τη γενικότερη διαχρονική στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, την παραχώρηση υποτροφιών στους φοιτητές της Σχολής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και τη στήριξη του φιλανθρωπικού θεσμού του  Telethon. 

Τα χρήματα θα διατεθούν για την αγορά εξοπλισμού της Μονάδας Φυσιοθεραπείας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

 

Λευκωσία 21 Δεκεμβρίου 2020

Related Articles
winner