ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον τομέα της νευρολογίας. Την ανανεωμένη Συμφωνία υπέγραψαν, εκ μέρους του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής, Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού, και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Η Συμφωνία προνοεί την κλινική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Νευρολογία στο Κλινικό Τμήμα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.  

Ο Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανανέωση της Συμφωνίας Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ακόμη δύο χρόνια, αναφέροντας ότι «το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί πλέον στενό συνεργάτη για το Ινστιτούτο και τέτοιου είδους συμφωνίες είναι πάντα προς όφελος της εκπαίδευσης των φοιτητών». Επανέλαβε δε την επιθυμία και πρόθεση του Ινστιτούτου για ενδυνάμωση και ακόμη στενότερη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στον ερευνητικό τομέα καθώς και σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, χαιρέτισε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση την ανανέωση της Συμφωνίας, προσθέτοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δυο Μερών επιβάλλεται να επεκταθεί και στην  ερευνητική δράση. Τέλος,  σημείωσε ότι από την ουσιαστική και στενή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών μόνο οφέλη θα προκύψουν για την κυπριακή κοινωνία.

Related Articles
winner