Επενδύει στην εξειδίκευση το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Αναβαθμίζει σε κέντρα αριστείας τις κλινικές για νευρολογικές και γενετικές παθήσεις

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) έχοντας ως βασικό πυλώνα της αποστολής του την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ασθενείς με νευρολογικές και γενετικές παθήσεις, αποφάσισε να καθιερώσει τα κέντρα αριστείας και αναφοράς για νευρολογικές και γενετικές παθήσεις, τα οποία έχουν τύχει ή είναι στη διαδικασία αναγνώρισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί τα εξής κέντρα: Κέντρο Νευρομυϊκών Παθήσεων, Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Συναφών Παθήσεων, Κέντρο Κινητικών Διαταραχών, Κέντρο Άνοιας, Κέντρο Επιληψίας και Κέντρο Ιατρικής Γενετικής. Τα κέντρα αυτά βασίζονται στις ήδη οργανωμένες πολυθεματικές ομάδες και την εξειδίκευση που έχει καθιερωθεί στο ΙΝΓΚ τα τελευταία 30 χρόνια.  «Οι αλλαγές στοχεύουν στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών, που παραμένει ο πρώτιστος στόχος μας» δηλώνει ο  Δρ. Λεωνίδας Φυλακτού,  Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου.  «Η αναβάθμιση αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη της πλήρους διαπίστευσης των κλινικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, από το διεθνή οργανισμό CHKS και είμαστε περήφανοι» συμπλήρωσε. Αναλυτικά τα έξι κέντρα που θα προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, έχουν ως εξής:

 

1. Κέντρο Νευρομυϊκών Παθήσεων

Έχει μακρά παράδοση στο ΙΝΓΚ από την ίδρυσή του. Στο κέντρο αυτό προσφέρεται διάγνωση και θεραπεία παθήσεων όπως οι μυοπάθειες και μυϊκές δυστροφίες, η νόσος κινητικού νευρώνα, η μυασθένεια, και οι περιφερικές νευροπάθειες. 

Σύμφωνα με την Δρ Ελένη Ζαμπά Παπανικολάου, Συντονίστρια Κλινικού Τμήματος,  Διευθύντρια Τμήματος Νευροεπιδημιολογίας, το Κέντρο υποστηρίζεται από μοναδικά στην Κύπρο εργαστήρια ηλεκτρομυογραφήματος, νευροπαθολογίας και νευρογενετικής και παρέχει διάγνωση και θεραπεία σε Κύπριους ασθενείς αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, τροφοδοτεί πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα σε κλινική και βασική έρευνα, εφαρμόζει νέες θεραπείες μοναδικές στην Κύπρο, και παρέχει εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. 

Παρέχεται πολυθεματική φροντίδα και εξειδικευμένες θεραπείες σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς ασθενείς με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα. 

«Πρόσφατα το  Κέντρο Νευρομυϊκών Παθήσεων έγινε αποδεκτό ως συνδεόμενο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για νευρομυϊκές παθήσεις (ERN-Neuromuscular) που εδρεύει στο Παρίσι και στο οποίο συμμετέχουν  κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλη την Ευρώπη», συμπληρώνει ο Δρ Κλεόπας Κλεόπα, Διευθυντής Τμήματος Νευροεπιστημών.


 
2. Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Συναφών Παθήσεων

Στο ΙΝΓΚ λειτουργεί η μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη κλινική για ασθενείς με αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις παθήσεις του εγκεφάλου όπως η Πολλαπλή Σκλήρυνση, αλλά και διάφορες μορφές μυελίτιδας και εγκεφαλίτιδας. Παρέχονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις και χορηγούνται όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα για την πολλαπλή σκλήρυνση αλλά και άλλες απομυελινωτικές παθήσεις με βάση διεθνή κριτήρια και πρωτόκολλα σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς ασθενείς. 

Το κέντρο αποτελείται από πολυθεματική ομάδα με έμπειρους νευρολόγους και νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, λογοπαθολόγο και διατροφολόγο. 

Σχετική βασική, εφαρμοσμένη και κλινική έρευνα που αφορά τις παθήσεις αυτές διενεργείται στις κλινικές και στα εργαστήρια του ΙΝΓΚ καθώς και εκπαίδευση ιατρών και φοιτητών. 

 

3. Κέντρο Κινητικών Διαταραχών

Το ΙΝΓΚ παρέχει εξειδικευμένη διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς με παθήσεις όπως η Νόσος Πάρκινσον, παρκινσονικά σύνδρομα, η Νόσος του Huntington, Δυστονίες, Αταξίες και άλλες. Η αντιμετώπιση των ασθενών στηρίζεται σε πολυθεματική ομάδα που αποτελείται από νευρολόγους, κλινικούς γενετιστές, κοινωνικό λειτουργό, φυσιοθεραπευτές, λογοπαθολόγο και ψυχολόγο. 

Σχετική βασική, εφαρμοσμένη και κλινική έρευνα που αφορά τις παθήσεις αυτές διενεργείται στις κλινικές και στα εργαστήρια του ΙΝΓΚ. Το ΙΝΓΚ βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης για να γίνει πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για σπάνια νοσήματα (ERN-rare) πολλά από τα οποία αφορούν σε κινητικές διαταραχές. 

 

4. Κέντρο Άνοιας

Στο ΙΝΓΚ λειτουργεί εξειδικευμένο κέντρο νόσου Αλτζχαίμερ και άλλων ανοϊκών διαταραχών. Παρέχεται εξειδικευμένη διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση σπάνιων μορφών άνοιας μέσα από το εργαστήριο νευροφυσιολογίας και νευρογενετικής αλλά και πολυθεματική ομάδα σε συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και νευροψυχολόγους.

Σχετική βασική, εφαρμοσμένη και κλινική έρευνα που αφορά τις παθήσεις αυτές διενεργείται στις κλινικές και στα εργαστήρια του ΙΝΓΚ. Το Κέντρο άνοιας συμμετέχει ενεργά και στη πολυθεματική ομάδα για την επικαιροποίηση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την άνοια. 

 

5. Κέντρο Επιληψίας

Στο ΙΝΓΚ λειτουργεί εξειδικευμένο κέντρο διάγνωσης και θεραπείας επιληπτικών διαταραχών. Το κέντρο υποστηρίζεται από μοναδικά στην Κύπρο εργαστήρια ηλεκτροφυσιολογίας και καταγραφής ύπνου και νευρογενετικής. Παρέχονται εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις όπως  πολύωρη καταγραφή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) για σκοπούς διαγνωστικούς ή προ-εγχειρητικής εκτίμησης ενώ εφαρμόζεται ερεθισμός του πνευμονογαστρικού νεύρου με τοποθέτηση διεγέρτη (VNS). Η αντιμετώπιση των ασθενών ολοκληρώνεται μέσα από τη συνεργασία πολυθεματικής ομάδας αλλά και την εξασφάλιση πρόσβασης ασθενών διαθέσιμες σε πρωτοποριακές θεραπείες. Πρόσφατα, το  Κέντρο Επιληψίας έγινε αποδεκτό ως συνδεόμενο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για επιληπτικές διαταραχές (ERN-Epilepsy/ EpiCare) που εδρεύει στο Παρίσι και στο οποίο συμμετέχουν  κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλη την Ευρώπη με σκοπό τη συνεχή συνεργασία για την αντιμετώπιση ενδιαφερόντων περιστατικών. 

 

6. Κέντρο Ιατρικής Γενετικής

Το Κέντρο Ιατρικής Γενετικής παρέχει κλινική αξιολόγηση, διερεύνηση, διαχείριση και συμβουλευτική για όλο τo φάσμα των γενετικών νοσημάτων. Γενικότερα, τα γενετικά νοσήματα αφορούν κληρονομικές παθήσεις, συγγενείς ανωμαλίες, κληρονομικές μορφές καρκίνου, σύνδρομα που συνδυάζονται με κρανιοπροσωπικές δυσμορφίες, διαταραχές σωματικής ανάπτυξης, γενετικές οφθαλμοπάθειες και καρδιοπάθειες, νευρογενετικές και νευρομυικές παθήσεις, διαταραχές συμπεριφοράς και φάσματος αυτισμού, σκελετικές δυσπλασίες καθώς και γενετικές μορφές δερματοπαθειών. Στο Κέντρο αξιολογούνται επίσης περιστατικά υπογονιμότητας, εγκυμοσύνων στις οποίες ανευρίσκονται συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο ή στην έγκυο, που απαιτούν προγεννητικό έλεγχο. Ακολουθείται ολιστική και συστηματική διαγνωστική προσέγγιση που περιλαμβάνει διάφορα στάδια με τελικό στόχο την διαπίστωση πιθανού γενετικού νοσήματος και την περαιτέρω διαχείρισή του. 

Το Τμήμα Κλινικής Γενετικής συμμετέχει ως πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς ITHACA (ERN-ITHACA). Το Δίκτυο που εδρεύει στο Παρίσι, αποτελείται από μία ομάδα ιδιαίτερα εξειδικευμένων ιατρών από όλη την Ευρώπη που ειδικεύονται σε σπάνιες συγγενείς ανωμαλίες και νοητική υστέρηση. Η συμμετοχή στο Δίκτυο διευκολύνει τη διάγνωση και την αντιμετώπιση σπάνιων νοσημάτων. Επιτρέπει επίσης τη διεξαγωγή στοχευμένων γενετικών ελέγχων με νέες γενετικές τεχνικές, καθώς και την αναζήτηση καινούργιων θεραπειών.

 

 
 
28 Ιανουαρίου 2020
Λευκωσία

Related Articles
winner