Συνεργασία του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Πολωνίας επιθυμεί η Πρέσβειρα της χώρας

Η Πρέσβειρα της Πολωνίας στην Κύπρο, κ. Barbara Tuge Erecinska αναγνωρίζοντας το ψηλό επίπεδο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), εξέφρασε την επιθυμία όπως αναπτυχθούν συνεργασίες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος μαζί με αντίστοιχους οργανισμούς της Πολωνίας. 

Σε συνάντηση με το Γενικό Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ Λεωνίδα Φυλακτού, η Πρέσβειρα της Πολωνίας ενημερώθηκε αναλυτικότερα για τους τρεις πυλώνες στους οποίους δραστηριοποιείται με επιτυχία το Ινστιτούτο (έρευνα, υπηρεσίες και εκπαίδευση) εδώ και 28 χρόνια. Ο κ. Φυλακτού αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις εξειδικευμένες υπηρεσίες και στα πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο Ινστιτούτο καθώς και στις μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρει η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου του Ινστιτούτου, όλα στους τομείς της νευρολογίας, γενετικής και βιοϊατρικών επιστημών. 

«Ο συνδυασμός των τριών αυτών τομέων-πυλώνων δίδει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους ασθενείς κάτι που υλοποιεί και το μοναδικό μας στόχο» ανέφερε ο Καθ. Φυλακτού, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενες συνεργασίες με ανάλογα iνστιτούτα της Πολωνίας, θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων.  

Η κ. Erecinska έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την προώθηση του Ινστιτούτου, μέσω πιθανών συνεργασιών με παρόμοια ινστιτούτα της Πολωνίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά, «χάρηκα την επίσκεψή μου στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και χάρηκα ιδιαίτερα που μαθαίνω για το εντυπωσιακό έργο που επιτελεί το Ινστιτούτο. Η Πρεσβεία της Πολωνίας, προσβλέπει σε περισσότερες συνεργασίες μεταξύ του ΙΝΓΚ και ερευνητικών ινστιτούτων της Πολωνίας, για τις οποίες θα χαρούμε να βοηθήσουμε στην εξεύρεση των κατάλληλων οργανισμών».

9 Μαρτίου 2018

Λευκωσία
 

Related Articles
winner