Συνεργασία Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου με ιδρύματα της Πολωνίας

H ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα ινστιτούτα της χώρας της βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης της νέας Πρέσβειρας της Πολωνίας στην Κύπρο, Irena Lichnerowicz-Augustyn στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ). 

Η Πολωνή Πρέσβειρα συναντήθηκε με τον Καθηγητή Λεωνίδα Φυλακτού, Γενικό Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ, από τον οποίο ενημερώθηκε εκτενώς για τις δραστηριότητες και τους τομείς ενδιαφέροντος του ΙΝΓΚ στη νευρολογία, τη γενετική και τις βιοϊατρικές επιστήμες όσον αφορά την έρευνα, τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση, τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για συνεργασίες με ινστιτούτα της Πολωνίας. 

Αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου η Πολωνή πρέσβειρα εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ παρόμοιων ινστιτούτων των δυο χωρών, στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. 

Ο Καθ. Φυλακτού ανέφερε ότι ήδη υπάρχουν κάποιες συνεργασίες με ινστιτούτα και οργανισμούς της Πολωνίας και ότι «υπάρχει επιθυμία για ενίσχυση των υφιστάμενων καθώς και ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίες και με άλλα ινστιτούτα, ιδιαίτερα στην έρευνα και την εκπαίδευση, με την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων με τους επιστήμονες του ΙΝΓΚ αλλά και ανταλλαγής φοιτητών μέσω της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου του ΙΝΓΚ.»

 

24 Ιανουαρίου 2019

Λευκωσία

Related Articles
winner