Στο ΙΝΓΚ ο νέος Επικεφαλής Επιστήμονας

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) πραγματοποίησε ο νέος Επικεφαλής Επιστήμονας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδEK) Δρ Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή του ΙδEK, κ. Θεόδωρο Λουκαΐδη.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων με έμφαση στα θέματα της έρευνας και καινοτομίας. Κατά την επίσκεψή τους συναντήθηκαν με τον Γενικό Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδα Φυλακτού και τη Συντονίστρια της Έρευνας, Καθ. Κυπρούλα Χριστοδούλου, οι οποίοι τους ενημέρωσαν εκτενέστερα για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου στο πεδίο της έρευνας και τις θεματικές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα Τμήματα του Ινστιτούτου. Ο Καθ. Φυλακτού επεσήμανε και τη σύνδεση του πυλώνα της έρευνας με τους άλλους δύο πυλώνες στους οποίους δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο, εκπαίδευση και υπηρεσίες, και πως όλα μαζί λειτουργούν συνδυαστικά προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.

 

23 Σεπτεμβρίου 2020

Λευκωσία

Related Articles
winner