Περίπου 900 νέα περιστατικά σοβαρών νευρολογικών και γενετικών παθήσεων

Εξειδικευμένες υπηρεσίες από το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Στα 900 ανέρχονται περίπου τα νέα περιστατικά σοβαρών νευρολογικών και γενετικών παθήσεων που διαγνώστηκαν το 2017 στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες τριτοβάθμιες κλινικές και εργαστηριακές υπηρεσίες σε χιλιάδες Κύπριους και ξένους ασθενείς, που παραπέμπονται κοντά του. Πιο συγκεκριμένα κατά την προηγούμενη χρονιά στο Κλινικό Τμήμα του Ινστιτούτου έχουν εξυπηρετηθεί περίπου 7.000 άτομα (από τους 13.000 περίπου ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του), στους οποίους προσφέρθηκαν περίπου 35.000 υπηρεσίες. 

Το Κλινικό Τμήμα του ΙΝΓΚ προσφέρει μεγάλο φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τομείς της Νευρολογίας και Γενετικής, μέσω των πολυθεματικών ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων που διαθέτει. Αναλυτικά το Κλινικό Τμήμα του Ινστιτούτου αποτελείται από εξειδικευμένες Νευρολογικές Κλινικές και εργαστήρια, εξειδικευμένη κλινική Κλινικής Γενετικής, εξειδικευμένο Νευρολογικό Θάλαμο ασθενών, εξειδικευμένο σε νευρολογικές παθήσεις Φυσιοθεραπευτήριο, Φαρμακείο και Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού.  Επιπρόσθετα, μέσω συνεργατών του,  το Κλινικό Τμήμα προσφέρει  στους ασθενείς του πρόσβαση σε Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, εξειδικευμένους σε νευρολογικές παθήσεις όπως Καρδιολόγους, Ενδοκρινολόγους, Ορθοπεδικούς, Γαστρεντερολόγους αλλά και σε άλλους επαγγελματίες υγείας όπως λογοθεραπευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους.   

Επίσης, τα πιστοποιημένα με διεθνή πρότυπα ποιότητας Εργαστήρια του Ινστιτούτου ασχολούνται με τη διάγνωση μεγάλου εύρους σοβαρών παθήσεων, προσφέροντας πρωτοποριακές διαγνωστικές  υπηρεσίες όπως υπηρεσίες μοριακής γενετικής, βιοχημικής γενετικής, κυτταρογενετικής, μοριακής παθολογίας, ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, μοριακής ιολογίας. Ενδεικτικά, μερικές από τις κατηγορίες παθήσεων για τις οποίες εξειδικεύονται τα Εργαστήρια του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν   νευρολογικές παθήσεις, αιμοσφαιρινοπάθειες, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μεταβολικές ανωμαλίες, καρδιακά προβλήματα, ενδοκρινολογικές παθήσεις, μολυσματικές μεταδιδόμενες ασθένειες, καρκίνους. 

Κατά το 2017, τα Εργαστήρια του Ινστιτούτου πραγματοποίησαν περίπου 22.000 εξετάσεις μετά από παραπομπές από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, συμβάλλοντας στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση σοβαρών παθήσεων για περίπου 7.000 περιπτώσεις που αφορούσαν ενήλικες, παιδιά αλλά και προγεννητικά τεστ.    

«Συνδυάζοντας με μοναδικό για τα κυπριακά δεδομένα τρόπο την εξειδικευμένη παροχή τριτοβάθμιων κλινικών και εργαστηριακών υπηρεσιών με την έρευνα και την εκπαίδευση, το Ινστιτούτο προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες συγκρίσιμες με εκείνες που προσφέρουν γνωστά ακαδημαϊκά ιατρικά κέντρα του εξωτερικού» δηλώνει ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού. 

Στο Ινστιτούτο εργοδοτούνται έμπειροι και καταρτισμένοι ιατροί και επιστήμονες στις σχετικές με την αποστολή του Ινστιτούτου ειδικότητες στην Κύπρο οι οποίοι παράλληλα με την εργοδότησή τους στα διάφορα τμήματα του Ινστιτούτου, διδάσκουν στη μεταπτυχιακή Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, η οποία προσφέρει προγράμματα σπουδών Μάστερ και Διδακτορικού.    

 

Λευκωσία, 25 Μαΐου 2018

Related Articles
winner